13 februari 2024

Releasenyheter

Allmänt

Den 31 mars 2024 stänger vi ner terminallösningen ”Timestamp Generation 2”. Detta innebär att om du inte redan bytt till vår senaste terminalmjukvara, behöver du göra det innan detta datum. Vid eventuella frågor kring hur ni går tillväga, kontakta vår Support-avdelning.

Nerstängningen gör vi dels av säkerhetsskäl, och dels för att kunna fokusera mer på utveckling och underhåll av vår moderna närvaroterminal.

Ser era terminaler ut enligt bilden nedan behöver ni uppgradera:

Ser era terminaler ut enlig bilden nedan, så har ni den senaste lösningen och behöver INTE göra något:

Vi har utökat stödet i funktionen gällande historik för stämplingsdetaljer. Dessutom lanserar vi en ny analys med namnet Förändringslogg Stämplingar. 
 
Numera ser sidan för stämplingsdetaljer ut enligt nedan och där kan du söka upp förändringar som skett på enskilda stämplingar. Du kan komma åt denna vy via Attestera tid, sidan Justera stämplingar och även se stämplingsförändringar inne på anställdakortet. 
 
 
För att öppna stämplingsdetaljer i Attestera tid så klickar du på informationsikonen bredvid respektive stämpling.
 
 
Inne i Justera stämplingar hittar du stämplingsdetaljerna via denna ikon längst åt höger i listan.
 
 
För att se förändringar i anställdakortet så går du längst ned till Loggning och söker därefter efter önskat datum för att få upp samtliga förändringar i stämplingar som skett då.
 
 
Analysen med namnet Förändringslogg Stämplingar ligger under Tid. Som vanligt klickar du i ”Visa även ej upplagda” för att lägga till den om den inte redan finns.
 
 

Från och med den 1 februari 2024 kom Gmail och Yahoo! med nya krav för vilka e-postmeddelanden som de accepterar och skickar vidare till användarnas inkorgar. Det kommer exempelvis inte längre vara möjligt att använda en e-postadress som innehåller ”@gmail.com”, ”@yahoo.com” eller ”@yahoo.se” som avsändare från tredjepartssystem.

Med anledning av ovan går det nu inte att spara en e-postadress med ovan suffix i företagsinställningen ’Avsändande e-postadress’ (Administrera > Inställningar > Företagsinställningar). Om företaget i nuläget har en sådan e-postadress angiven i nämnd inställning behöver denna ändras, annars kommer till exempel inte kundfakturor kunna skickas.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

När du ska vidarefakturera kostnaden på en leverantörsfaktura föreslår appen numera fakturabeloppet, precis som på webben.
 
Det föreslagna beloppet minskas om du har gjort flera vidarefaktureringar av kostnaden och fördelat den till olika ordrar.
 
 
 
 
I schemaplaneringen har det blivit tydligare att se om passet startar på föregående eller nästa dag. Med hjälp av asterisker ser du nu om passet hör till en annan dag. Se förtydligande med hjälp av bilderna nedan.
 
Så här ser det ut om passet hör till dagen innan. Då syns det med en asterisk som står framför passets starttid. 
 
 
Så här ser det ut om passet hör till dagen efter. Då syns det med en asterisk som står bakom passets sluttid. 
 

Tid/Bemanning

Vi har gjort en ny funktion som berör passförfrågningar på webben. Det är nu möjligt att lägga till varningar och/eller stopp om passförfrågan skickas mer än angiven tillåten tid före passets starttid. Funktionen kommer även att finnas tillgänglig i appen, det är planerat till nästa release.

Du finner dessa inställningar under företagsinställningarna och fliken planering.

Ett ledigt pass bör läggas ut som tillgängligt i god tid innan passets starttid för att anställda ska kunna önska och ställa sig i kö till det.

Endast då det är ont om tid bör passförfrågan istället användas för att riktas mot specifika anställda.
Använd ovanstående inställningar för att se till att detta flöde följs.
Det går att välja om det ska bara ska komma upp en varning eller vara helt stoppande om man skickar för tidigt.

Det går även att använda sig av både varning och stopp. Varning ska då ha ett högre värde än stopp.

Varningarna loggas under Loggade varningar.

Lön

Från den 1 januari går SCB KSJU över till ny statistik kallad SuS. Sista dag för att rapportera januari för våra kunder är 29 februari.  Ni som har bruten period (exempelvis 15:e – 15:e) måste tänka på att välja period ”Hel månad” att skriva ut SuS för.

Ekonomi

Nu kan du se information om leverantörens betalkonto under flikarna Avprickning och Avprickade (Ekonomi > Leverantör > Betalningar). Kolumnen ’Betalkonto’ finns sedan tidigare under flikarna Obetalda och Betalningsförslag.

Vissa kunder har behov av att använda kvantitet vid kontering av leverantörsfakturor. Tidigare har vi endast haft möjlighet att använda kvantitet i konteringen vid verifikatregistrering, men nu finns det även på leverantörsfakturor.

 • Det finns en ny företagsinställning benämnd ’Använd kvantitet vid fakturaregistrering’ som du hittar via Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Inställningar > avsnittet Registrering.
 • Om inställningen är aktiverad synliggörs kolumnen ’Antal’ i konteringen på leverantörsfakturor.
 • Den kvantitet som anges på konteringsraderna följer med när en faktura överförs till verifikat.

Om referensnumret som anges i OCR-fältet på en leverantörsfaktura innehåller mellanslag tas dessa numera bort när fakturan sparas.

Exempel:

 • OCR-nummer som innehåller mellanslag har kopierats från faktura-PDF:
 • Mellanslagen tas bort från OCR-fältet när fakturan har sparats:

Bakgrund

Vad händer inom MinButik-projektet?

Du som ICA-butik känner säkert till att ICA håller på att flytta över funktionalitet från StoreOffice till MinButik. Den här veckan (v. 7) påbörjar utrullningen av den nya kassahanteringen för butiker som använder externa systemleverantörer. Fem veckor innan utrullning kommer MinButiks Användarsupport kontakta din butik. Då är det viktigt att du stämmer av att du har gjort dina förberedelser i SoftOne GO eller pratat med din redovisningsbyrå om hur det ska fungera framöver.

Frågor om ICA:s utrullning kan du skicka till minbutik@ica.se.


Vad blir nytt för butiker med avdelningsredovisning?

I samband med att en butik får den nya kassahanteringen kommer även avdelningsredovisningen att ske på ett nytt sätt från MinButik. Information om det finner du här.

Kategori blir ett allt viktigare begrepp och ICA kommer inte längre tillhandahålla avdelning/kostnadsställe (dim1) i alla bokföringsfiler från MinButik, utan endast kategori (dim3). Detta gäller t.ex. bokföringsunderlaget för Kostnad såld vara och Varuinköp. Bokföringsunderlaget för dagkassa innehåller däremot fortfarande uppgift om avdelning. Framöver kan det bli ett krav från ICA att inkludera kategori i butikens bokföring.

De ICA-butiker som idag arbetar med avdelningsredovisning, d.v.s. att bokföra per kostnadsställe, vill kunna fortsätta med det framåt och därför har vi utvecklat en översättningstabell i SoftOne GO.

Importmöjligheter i SoftOne GO

I SoftOne GO kommer nedan kombinationer finnas tillgängliga vid import av bokföringsunderlag från MinButik.

 

Uppsättning för avdelningsredovisning

Översättningstabell

Vi har tagit fram en ny importdefinition för att de butiker som använder avdelningsredovisning ska kunna importera sin avdelningsstruktur (FPP70) från ICA MinButik. Filen innehåller butikens avdelningar och dess tillhörande kategorier och används som en översättningstabell/internkontomappning i SoftOne GO. Längre ner kommer information om hur du importerar denna fil, men först behöver viss uppsättning säkerställas.

 
Exempel på filnamn: FPP70.XXXX1.Avdelningsstruktur.202305230128.xml
 
 
 
Konteringsnivåer för Kostnadsställe och Kategori

Konteringsnivåer för Kostnadsställe och Kategori måste finnas upplagda innan importen av avdelningsstruktur börjar användas. Säkerställ att nivåerna finns upplagda under Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer.

Här är ett exempel på hur konteringsnivåerna kan vara upplagda i SoftOne GO:

 

Om det inte redan finns en konteringsnivå för Kategori (dim3) behöver en sådan registreras. Denna nivå måste vara inställd på SIE-dimension 3 och under expandern Nivåer ska den vara kopplad till Kostnadsställe (dim1).

 
 
Kostnadsställen

De avdelningar/kostnadsställen som ingår i filen FPP70 måste finnas upplagda innan importen av avdelningsstruktur börjar används. Säkerställ att alla kostnadsställen finns registrerade under Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Kostnadsställe.

 

Importdefinition för avdelningsstruktur

Importdefinitionen för avdelningsstruktur behöver läggas till under Ekonomi > Import > Connect.

 1. Klicka på plustecknet.
 2. Välj standard importdefinition ’ICA MinButik – Avdelningsstruktur’. 
 3. Ange ett namn och spara.
 
Import av avdelningsstruktur

Importen av avdelningsstrukturen måste utföras innan du kan börja importera bokföringsunderlag. Följ nedan steg.

 1. Öppna importdefinitionen ’ICA MinButik – Avdelningsstruktur’.
 2. Välj fil att importera.
 3. Ladda upp filen.
 4. Ingen förhandsgranskning av innehållet visas, men om något kostnadsställe (dvs. avdelning) inte är upplagt visas ett felmeddelande och importen stoppas. Översättningstabellen kommer då inte att importeras.
 5. Detta åtgärdas genom att registrera saknade kostnadsställen via Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Kostnadsställe. Starta sedan om importen på nytt.
 6. Importen skapar upp kategorierna (dim3) från filen och kopplar dessa till det aktuella kostnadsstället.
 

Import av bokföringsunderlag med avdelningsredovisning

Importen av bokföringsunderlag från MinButik hanterar och tar hänsyn till avdelningsstrukturen. Som nämnt måste avdelningsstrukturen vara inläst innan bokföringsunderlagen från MinButik importeras, förutsatt att du vill att verifikaten bokförs per avdelning/kostnadsställe.

De importdefinitioner som finns tillgängliga är:

 • ICA MinButik – Verifikat (Konto + Avdelning + Kategori)
 • ICA MinButik – Verifikat (Endast dagskassa, Konto + Avdelning)

Här finns det två alternativa vägar framåt:

 • Använd ICA MinButik – Verifikat (Konto + Avdelning + Kategori) för samtliga bokföringsunderlag. Detta resulterar i att du får med både avdelning och kategori i alla verifikat.
 • Använd ICA MinButik – Verifikat (Endast dagskassa, Konto + Avdelning) för import av dagskassan och den andra importdefinitionen för import av övriga bokföringsunderlag. Detta resulterar i att du bara får med avdelning i verifikaten som avser dagskassa och att du får med både avdelning och kategori i övriga verifikat.

Följ nedan steg för att importera bokföringsunderlag.

 1. Öppna importdefinitionen som du önskar använda, t.ex. ’ICA MinButik – Verifikat (Konto + Avdelning + Kategori)’.
 2. Välj fil att importera, d.v.s. det bokföringsunderlag du vill läsa in. Det är en bokföringsfil per dag. 
 3. Ladda upp filen/filerna.
 4. Markera raderna och klicka på Importera.
 5. När importen är genomförd får raderna statusen Behandlad. Verifikatet bokförs med kategorier (t.ex. kategori 7185) som hämtas från bokföringsfilen och kostnadsställen (t.ex. kostnadsställe 11) från avdelningsstrukturen.
 6. För att förstå hur SoftOne GO mappar kostnadsställe och kategori visar vi nedan hur kategori 7185 ser ut under Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Kategori. Här ser du att kategorin, efter importen av avdelningsstrukturen, har fått en koppling till kostnadsställe 11.

Bra att veta!

 • Ta bort koppling
  • Det går att ta bort kopplingen mellan ett kostnadsställe och en kategori genom att gå in på Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Kostnadsställe, öppna t.ex. kostnadsställe 11 och öppna expandern Nivåer.
  • Klicka sedan på redigeringspennan för respektive kategori under rubriken ’Övre nivå till’, blanka ut kostnadsstället och spara.
 • Se över din avdelningsstruktur i MinButik
  • Det är viktigt att du har tänkt igenom din avdelningsstruktur och att den är korrekt uppsatt i MinButik innan den importeras i SoftOne GO.
  • Om avdelningsstrukturen redigeras i MinButik behöver den importeras på nytt i SoftOne GO. Det kan t.ex. handla om att en kategori flyttas från en avdelning till en annan eller att en helt ny kategori läggs till.
  • Historiken, d.v.s. de verifikat som redan har importerats i SoftOne GO, förändras inte retroaktivt.
 

Import av bokföringsunderlag utan avdelningsredovisning

Vid import av bokföringsunderlag från MinButik utan avdelningsredovisning behövs ingen särskild uppsättning. Om du inte arbetar med avdelningsredovisning behöver du bara välja om du vill importera bokföringsunderlagen med enbart konto eller om du även till få med dig kategori i verifikaten.

De importdefinitioner som kommer finnas tillgängliga är:
 • ICA MinButik – Verifikat (Konto)
 • ICA MinButik – Verifikat (Konto + Kategori)

För att underlätta avstämning av kundinbetalningar och leverantörsbetalningar har importsidorna (Ekonomi > Import > Betalningar) utökats med en summering av markerade och filtrerade belopp. Vi har även lagt till summeringar i respektive kolumn som avser belopp.

Tidigare togs internkonton bort när ett konto ändrades på en befintlig konteringsrad. Från och med denna release kvarstår ev. internkonton trots ändring av konto. Om ett internkonto ställs in som standard i kontoinställningarna för ett konto kommer detta att ersätta konteringsradens internkonto.

Denna ändring gäller konteringsrader i verifikat, leverantörsfaktura och kundreskontrafakturor.

Vid utskrift av rapporten ’Saldolista kund’ (kundreskontran) visas en summering per valuta längst ner på rapporten.

För varje kundfaktura specificeras beloppet i basvaluta (vanligtvis SEK), utländsk valuta, valutakurs och valutabelopp.

 

Kundsaldolistan summeras i SEK precis som tidigare, men nu kommer också varje annan valuta att specificeras och summeras under rubriken fakturabelopp totalt.

Försäljning

Det finns nu tre nya inställningar att välja e-postmall för:

 • Standard e-postmall avtal
 • Standard e-postmall offert
 • Standard e-postmall order

Bra att veta:

 • Rullgardinslistorna för respektive inställning visar e-postmallar med typ Faktura/Order/Offert/Avtal.
 • Angiven standardmall användas när man skickar avtal, offert eller order via e-post, både från redigeringssidan samt från listvyn.
 • Om inställningen ej har angivits för Avtal/Offert/Order används inställningen ’Standard e-postmall’.

Typen ’Faktura’ är omdöpt till ’Faktura/Order/Offert/Avtal’ för att förtydliga att mallen kan användas för flera typer av utskick.

Om en deltagare även är markerad som ägare visades denne inte upp i kolumnen ’Deltagare’ förut. Detta har ändrats så att deltagare alltid visas i nämnd kolumn, oavsett om deltagaren även är ägare eller inte.

Tidigare visades alla inventeringsunderlag på sidan Inventering (Försäljning > Lager > Inventering), oavsett om de var aktiva eller pågående.

Från och med denna release visas endast aktuella inventeringsunderlag initialt, för att ge en bättre överblick av vilka inventeringar som kvarstår att utföra. För att ta fram slutförda inventeringsunderlag, dvs. de som är godkända och har ett stoppdatum, kan du bocka i kryssrutan ’Visa avslutade’. Då visas alla inventeringsunderlag.

Lagersidorna, dvs. Saldo, Inventering och Lagerplats, har tidigare haft det gemensamma namnet ’Lager’ i webbläsarens flik. Om du hade flera av dessa sidor öppna samtidigt i olika flikar i webbläsaren var det därför svårt att skilja flikarna åt.

Med anledning av det har vi nu ändrat flikarnas namn till samma som menyalternativens namn, för att det tydligt ska framgå vilken sida som du har öppnat.

 

Vi har lagt till en ny inställning för att beräkna hur länge en offert är giltig. Inställningen hittar du bland Försäljningsinställningarna (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar):

Angivet antal dagar i inställningen kommer att adderas på offertdatumet för att beräkna datumet i fältet ’Giltig t.o.m.’:

I Projektöversikten finns det en ny funktion för att snabbt kunna söka fram ett projekts samtliga tidrader under fliken Tidrapport. Tidigare fanns det endast en Sök-knapp som tog fram tidraderna för valt datumintervall, men nu finns även alternativet ’Hämta alla tider’. Detta alternativ finns sedan tidigare under expandern Tider på redigeringssidan av en order.

Ibland kan det vara svårt att veta när ett projekt började och det som händer när du använder ’Hämta alla tider’ är att SoftOne GO automatiskt justerar fr.o.m.-datumet till datumet för den första tidraden som registrerades på projektet i fråga. Sökningen tar även hänsyn till värdet i kryssrutan ’Inkludera underprojekt’ på första fliken.

Nu följer det datumurval som du anger på första sidan i Projektöversikten med till övriga flikar. Detta avser flikarna Ordrar, Kundfakturor, Leverantörsfakturor, Tidrapport och Artikelrader.

 
Exempel:
 1. Ange ett datumintervall från första till sista november 2023 på första sidan i Projektöversikten och hämta data.
 2. Välj sedan fliken Tidrapport. Datumurvalet har kopierats hit och endast tidstransaktioner inom det valda datumintervallet visas.
 3. Du kan också välja ett datumintervall med endast ett fr.o.m- eller t.o.m.-datum. Då visas endast transaktioner t.o.m. detta datum.

På sidan för massregistrering av manuella lagertransaktioner (Försäljning > Lager > Saldo > plustecknet) har vi nu lagt till funktionalitet för att först registrera transaktioner, granska dessa och därpå spara. Tidigare skedde både registrering och sparning i ett svep, utan möjlighet att kontrollera att angivna uppgifter stämde.

 
Instruktion:
 1. Fyll i alla obligatoriska fält.
 2. Klicka på knappen Lägg till.
 3. Nu visas en transaktionsrad i listan nedanför. Här kan du granska att transaktionen är korrekt och sedan påbörja inmatning av nästa transaktion. Om en transaktion har blivit felaktig kan du enkelt ta bort den med hjälp av krysset längst till höger på berörd rad.
 4. När du är nöjd med alla transaktioner klickar du på knappen Spara. Då sparas alla registrerade transaktioner och lagerverifikat skapas, förutsatt att inställningen för lagerbokföring är aktiverad.
 

Bra att veta:
 • Det skapas ett verifikat per ’Typ’, dvs. ett för utleveranser, ett för inleveranser osv.
 • Listan med transaktioner kan exporteras till Excel innan du klickar på Spara.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt