27 juni 2023

Releasenyheter

Allmänt

Numera är det möjligt att i anställdalistan visa anställda med en anställning framåt i tiden.
Markera rutan ”Visa kommande” för att få fram anställda som börjar framåt i tiden.

Rutan kommer att vara markerad vid nästa tillfälle som anställdalistan öppnas igen.

Vi har uppdaterat sättet man flyttar fält på i anställningsmallar. 
 
Tidigare fanns endast möjlighet att flytta ett fält ett steg i taget. Det kunde då hända att fält hamnade på samma radnummer och plats. Nu har vi löst det genom att ändra pilarnas funktionalitet samt adderat några nya valmöjligheter.
 
För att förhindra att fält lägger sig på samma rad och kolumn så fungerar det nu så att fält som krockar byter plats med varandra. 
 
Se beskrivning över de olika pilarnas funktionalitet nedan.
 
 
1. Flytta fältet högst upp. Alla fält som ligger över flyttas ned ett steg.
2. Flytta upp fältet en rad genom att byta plats med det som ligger över.
3. Flytta ned fältet en rad genom att byta plats med det som ligger under.
4. Flytta fältet längst ned. Alla fält som ligger under flyttas upp ett steg.
5. Flytta upp ett fält in på befintlig rad ovanför.
6. Flytta ned ett fält in på befintlig rad nedanför.
7. Flytta fältet till vänster. Ligger det redan ett befintligt fält åt vänster på samma rad så byter dessa plats med varandra.
8. Flytta fältet till höger. Ligger det redan ett befintligt fält åt höger på samma rad så byter dessa plats med varandra.
 
 
Notera: Om du håller muspekaren över de olika knapparna så får du upp en liten hjälptext som förklarar dess funktion.
 

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Ekonomi

I föregående release slog vi samman de två expandrarna för att fördela en leverantörsfakturas kostnader. Efter inkomna förbättringsförslag från användare har vi utfört nedan tillägg:
 
Belopp föreslås
Fakturabeloppet ex. moms föreslås nu på raderna, precis som tidigare. Detta gäller både de rader som skapas manuellt och den rad för koppling mot projekt som skapas automatiskt i samband med att order/projekt anges i fakturahuvudet.
 
Typ av rad
En ikonkolumn har lagts till för att visa vilken typ av fördelning som raden avser:
  • Vidarefakturering
  • Koppling mot projekt
 
Indikation för nedlåsta fält
För att tydligare se vilka fält som är nedlåsta per rad har en grå färg lagts till för de inaktiverade cellerna.  

Det är tillåtet att spara en leverantörs IBAN-nummer med 4-siffriga grupper med mellanslag mellan dessa grupper. Tidigare orsakade mellanslag i IBAN ett valideringsfel när betalningsfilen skickades till banken, men nu tar vi automatiskt bort mellanslag från IBAN när en betalningsfil skapas.

Försäljning

På sidan Beställningar visas nu en ikon i form av ett kuvert om en beställning har skickats via e-post, precis som på sidorna för Order, Offert och Kundfaktura. Med hjälp av den nya ikonkolumnen kan du följa upp vilka beställningar som har skickats via e-post genom att exempelvis filtrera kolumnen.
 

Nu finns det möjlighet att följa upp beställningar som har skickats via e-post på sidan Elektroniska utskick. För att enkelt kunna överskåda dina skickade beställningar kan du redan i huvudet filtrera på Beställning som typ av underlag.

Nu finns det en kolumn för ’Fakturametod’ på sidan Kunder, som nås antingen via Försäljning > Kund > Kunder eller via Ekonomi > Kund > Register > Kunder.

Tillägget kan bland annat underlätta i samband med massändring av fakturametod eller för att identifiera kunder som saknar angiven fakturametod.

Tidigare i år släppte vi funktionalitet för att kunna redigera ansökningsuppgifter för skattereduktion. I dialogen ’Redigera uppgifter’ har vi nu gjort det möjligt att även redigera personnumret för ansökan.

Ansökningsuppgifterna kan justeras även om fakturan är definitiv och du hittar funktionen via Försäljning > Faktura > Skattereduktion > fliken Ansök eller Ansökta. Funktionen syftar till att exempelvis kunna justera en av misstag felaktig uppgifter innan filen skickas till Skatteverket.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt