10 oktober 2023

Releasenyheter

Allmänt

Nu finns det en ny checkbox där du kan välja att visa äldre ekonomiska tillhörigheter. Som standard döljs de som har ett slutdatum äldre än ett kvartal.
 

Det är nu möjligt att skapa en ordinarie anställning av en tillfälligt aktiv anställning.

Tryck på pennan på den tillfälligt aktiva anställningen

Markera sedan Ändra till ordinarie anställning.

Välj vilka datum då den tillfälligt anställningen ska bli ordinarie och tryck på OK.

Den tillfälligt aktiva anställningen kommer nu att övergå till en ordinarie anställning.

Om du jobbar med ekonomisk tillhörighet finns det nu möjligt för en chef att kunna lägga till en ekonomisk tillhörighet på en anställd som är utanför sin atestroll och på så sätt förenkla arbetet med in och utlång av medarbetare.

Nu finns det en inställning på attestrollen som gör att chef kan tilldela tillhörighet för anställd utanför sin egen attestroll.

Attestrollen ligger under Administrera > Attest > Roller

När den är aktiverad är det möjligt för chefen i anställdakortet att lägga någon av sina medarbetare på en annan tillhörighet (i sin region) genom att bocka i Tilldela tillhörighet utanför egen attestroll finns alla enheter i min region valbara. Det är möjligt att lägga tillhörigheten med eller utan standard. 

 

Detta gäller endast er som kör ekonomisk struktur.
 
Den här uppdateringen gör att det inte går att sätta standard tillhörighet när du tilldelar tillhörighet utanför din attestroll.
 
Om du kryssar i rutan ”Tilldela tillhörighet utanför egen attestroll” så får du alternativ att lägga till en tillhörighet som du inte har attestbehörighet i. Du kan dock inte välja tillhörigheten som standard då kryssrutan blir otillgänglig.
 

Nu kommer även inlånade medarbetarna med på schemautskrifter när du skriver ut innifrån aktivt schema.
När du är inne i aktivt schema och har valt att få med sekundära tillhörigheter och väljer en schemautskrift under funktioner.


Då är det default att utskriften ska visa sekundära och att utskriften ska baseras på passets tillhörigheter.
Tar du ut schemautskriften från rapportikonen till höger gör du urvalet som tidigare.

Det går nu att via API:t att säga att en tillfälligt primär anställning från ett visst datum ska övergå till en ordinarie anställning (253). Den tillfälliga och den vilande anställningen avslutas då per dagen innan det datum som skickas. Och en ny ordinarie anställning skapas med det start och slutdatum som skickas till API:t. Den nya ordinarie anställningen får egenskaper enligt den tillfälliga anställningens egenskaper per dess slutdatum.
 
[
  {
    ”EmployeeNr”: ”35001”,
    ”ValidationErrors”: [],
    ”HasChanges”: false,
    ”EmployeeChangeRowIOs”: [
      {
        ”EmployeeChangeType”: 253,
        ”Value”: ”True”,
        ”OptionalEmploymentDate”: ”2024-01-01”,
        ”OptionalEmploymentExternalCode”: ””,
        ”FromDate”: ”2024-03-01”,
        ”ToDate”: ””,
        ”Delete”: false,
      }
    ]
  }
]
 
Innan
 
Efter
 
Loggning

Nu kan du se ingående LAS-dagar i anställdakortet samt att det är möjligt att få in LAS-dagar via API, connect eller gränssnittet på anställd.

Det finns nu två olika sätt att arbeta med LAS-dagar

 • Använd aktuellt värde på LAS-dagar, då arbetar du med ett externt system som håller räkningen på dagarna och du för över dagarna kontinuerligt.
 • Ingående antal LAS-dagar, då importerar du aktuella saldot och SoftOne GO håller reda på antalet LAS-dagar.
Under Anställd > Import > Connect skapar du importdefinitionen genom att klicka på pluset och välja TimeBalance under standard importdefinitioner. 

Excel-filen skapar du enligt nedan:

Kolumn A – Här lägger du in vilken typ du vill importera. 20=Aktuellt antal LAS-dagar och 21=Ingående antal LAS-dagar
Kolumn B – Lämnas i dagsläget tom 
Kolumn C – Aktuellt datum
Kolumn D – Medarbetarens anställningsnummer
Kolumn E – Antal LAS-dagar
Kolumn F – Aktuellt datum (samma som kolumn C)
 

För att utföra själva importen går du in under Anställd > Import > Connect och öppnar importen LAS-dagar som du har skapat genom att klicka på pennan.

Och väljer din fil och laddar upp:

 

När du har importerat LAS-dagarna blir de synliga i anställdakortet under Faktorer. Här går det även att redigera LAS-dagarna med hjälp av pennan.

Under ny rad kan du lägga upp LAS-dagar manuellt. Väljer du att arbeta med ingående LAS-dagar kan du välja hur många av dessa som är AVA-, SVA- samt VIK-dagar.

På denna anställd ligger 100 LAS-dagar varav 50 är VIK.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Inga nyheter inom området App i denna release

Tid/Bemanning

När du skapar ett nytt scenario av ett redan befintligt scenario har vi utökat stödet för att förkorta till och fråndatum.
När du bockar i utgå från aktuellt scenario får du automatiskt tre val: Behåll datum, förskjut hela scenariot och förändra scenariots längd.

 
När du väljer behåll datum så är datumen likadana i ursprungsscenariot och det nya scenariot som du har skapat, i exemplet 2023-09-18 till 2023-10-15.

 
När du väljer förskjut hela scenariot blir datumfältet för startdatum aktivt och du kan förskjuta hela scenariot fram eller bakåt i tiden men antalet veckor är detsamma.

 
Väljer du att förändra scenariots längd blir datumfältet för start och slutdatum aktiva men du kan endast förkorta scenariot, du kan alltså inte ändra startdatumet före scenariots start, i detta fall 2023-09-18 eller ändra slutdatumet efter scenariots slut i detta fall 2023-10-15.

Lön

Inga nyheter inom området Lön i denna release

Ekonomi

Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet att föra över artikelrader från e-faktura till order i redigeringsläget av en leverantörsfaktura. Under expandern Artikelrader visas ett ordernummer på de rader som har förts över och nu finns det även en penna för att du enkelt ska kunna öppna upp berörd order i en ny flik.
 
Den förenklade attestvyn har utökats med möjligheten att fördela kostnader, dvs. funktionaliteten för att vidarefakturera och koppla leverantörsfakturor mot projekt. Tidigare har detta endast funnits i den detaljerade attestvyn. 
 • Expandern ’Fördela kostnader’ innehåller samma fält för att ange Ordernr och Projektnr som du hittar i huvudet på redigeringssidan av en leverantörsfaktura.
 • Det finns även en kryssruta för ’Belasta projekt’ och för ’Visa dolda projekt’.
 • Expandern visas endast om du har behörighet för Vidarefaktruering och Koppla mot projekt och är dold för övriga användare.
I den förenklade attestvyn har fakturauppgifterna tidigare visats i olika flikar nedanför fakturalistan. Dessa flikar har nu omvandlats till expandrar, med syftet att göra visningen av information enhetlig med övriga sidor i SoftOne GO. Expandern ’Kontering’ är öppen som standard för att försöka behålla samma beteende som tidigare.
 
I ett nästa steg kommer vi lägga till inställningar för att dels välja vilka expandrar som ska vara synliga och dels i vilken ordning du önskar att expandrarna ska visas.
 

Försäljning

Nu kan du öppna leverantörsdialogen på redigeringssidan av en beställning oavsett beställningens status. Eventuella ändringar av leverantören träder endast i kraft på beställningen om status är ’Underlag’.

Det är nu möjligt att öppna kunddialogen via pennan på redigeringssidan av en order, även om ordern är fakturerad. Eventuella ändringar av kunden påverkar inte ordern om den redan är fakturerad.

Vi har lagt till möjligheten att ange konteringsdimensioner för respektive lagertransaktion på en lagerplats (Försäljning > Lager > Register > Lagerplats). Tidigare kunde du endast ange konton, men nu kan du även välja exempelvis ett kostnadsställe för dina olika lagerplatser.

 
 

Det finns sedan tidigare möjlighet att registrera konton för lagertransaktioner under Försäljning > Artikel > Artiklar. Det är i första hand artikelns och i andra hand lagerplatsens konteringsdimensioner som används när verifikat för lagertransaktioner skapas.

 

Det finns även baskonton för lager under Försäljning > Inställningar > Artiklar och dessa används som en grundinställning om inget annat konto har angivits på artikeln eller lagerplatsen i fråga.

Vi har utökat de typer av lagertransaktioner som avser lagerförda artiklar (Försäljning > Lager > Saldo) så att det är möjligt att registrera en utleverans från en lagerplats till en annan – en så kallad lageromföring.
 1. Öppna artikeln på den lagerplats som du vill flytta artiklarna från.
 2. Välj transaktionstyp Lageromföring.
 3. Ange antal.
 4. Ange vilken lagerplats du vill flytta antal artiklar till.
 5. Ange ev. en notering.
 6. Ange transaktionsdatum (dagens datum föreslås).
 7. Spara.
 8. De lagerplatser som föreslås i rullgardinslistan för ’Lagerplats (till)’ är de lagerplatser som artikeln sedan tidigare är kopplad till.

Det finns nu en ny sida för att snabb-registrera manuella lagertransaktioner och välja olika lagerförda artiklar. Du når sidan genom att klicka på pluset under Försäljning > Lager > Saldo.

 
 1. Välj den aktuella lagerartikeln och vandra sedan genom bilden med Tab-tangenten.
 2. Ange lagerplats.
 3. Välj typ av lagertransaktion.
 4. Ange antal.
 5. Ange inköpspris vid inleverans.
 6. Ange ev. en notering.
 7. Ange transaktionsdatum (dagens datum föreslås).
 8. Spara.
Image

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt