28 maj 2024

Releasenyheter

Allmänt

Det är nu möjligt att skriva över tidavtalets veckoarbetstid på enskilda anställda. Detta är en lösning som innebär att ni ej behöver lägga upp nya tidavtal för varje veckoarbetstid.

När ni lägger upp ett nytt avtal eller redigerar ett befintligt på en anställd så finns det nu en inställning som gör det möjligt att skriva in en egen veckoarbetstid som gäller istället för den veckoarbetstid som är förvald på tidavtalet.

Markera ”Avvikande heltidsmått” enligt bilden nedan och skriv in den veckoarbetstid som medarbetaren ska ha istället för det som är definierat på tidavtalet.

 
 

Om ni väljer att skriva in exempelvis 40h där så kommer ni se att tiden bredvid Veckoarbetstid ändras till den nya tiden som ni angivit i rutan Heltidstimmar per vecka.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Vi har gjort en del förbättringar gällande utrymningslistan. Nu är det möjligt att se om någon annan har prickat av en medarbetare i listan. Det syns nu två checkboxar i utrymningslistan. En checkbox för att själv kryssa i medarbetare och en där jag ser om någon annan har kryssat i denne medarbetare. Detta kan vara viktigt om det finns fler än en person som sköter avprickning av medarbetare. Alla avprickningar finns kvar i 12 timmar.

Utrymningslistan skapas på samma sätt som tidigare, genom att klicka på ”Skapa” nu.

För att spara dina egna avprickningar samt att hämta avprickningar från andra enheter så klickar du på Uppdatera checkbox längst ned på sidan.

För att se historik gällande avprickningar så klickar du på informations-ikonen till höger om personens namn.

Om listan är filtrerad, kommer du skicka den listan du ser, samt personer du har prickat av även om de är bortfiltrerade.

Tid/Bemanning

Vi har fortsatt uppdateringen av diagrammen; denna gång för Schemaplaneringen. Vi nyttjar därmed nu samma komponent på denna sida som för ”Inblick och nyckeltal” och ”Behovsplaneringen”.  Funktionaliteten är oförändrad sedan tidigare.

Den 28 maj 2024 stänger vi ner terminallösningen ”Timestamp Generation 2” för gott.

Nedstängningen gör vi dels av säkerhetsskäl, och dels för att kunna fokusera mer på utveckling och underhåll av vår moderna närvaroterminal.

Lön

Inga nyheter inom området Lön i denna release.

Ekonomi

Vid utskrift av betalningsförslag summeras de olika valutorna numera längst ned i rapporten, med en rad per valuta.
 
Beloppskolumnerna innehåller: 
  • Fakturabelopp i valuta 
  • Fakturabelopp omräknat i SEK (inhemsk valuta)
  • Betalbelopp i valuta 
  • Betalbelopp omräknat i SEK (inhemsk valuta)
 

Utskriften av betalningsförslaget görs via Ekonomi > Leverantör > Betalningar > fliken Bet.förslag där knappen ’Skriv ut betalningsförslag’ hittas. Här visas de leverantörsfakturor som du har valt att flytta över från fliken Obetalda.


En förutsättning för att kunna skriva ut betalningsförslag är att du har aktiverat inställningen ’Använd betalningsförslag’ via Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Inställningar.

Försäljning

Det finns nu möjlighet att endast använda sig av en manuell hantering för uppdatering av snittpriser på de lagerförda artiklarna i SoftOne GO, istället för den automatiska funktionaliteten. Den nya inställningen kan vara användbar om du exempelvis bara vill uppdatera snittpriserna en gång per månad.

 
Ny inställning
  • För att starta upp den manuella hanteringen behöver du aktivera en ny inställning, ’Manuell uppdatering av snittpriser på lagerförda artiklar’, under Försäljning > Inställningar > Artiklar > Inställningar. 
  • När inställningen är påslagen uppdateras inte längre snittpriserna vid automatiskt eller manuellt skapade transaktioner med typerna Inleverans/Utleverans/Kassation/Lageromföring.
 
Manuell hantering av ändring av genomsnittspris
  • Den manuella ändringen av genomsnittspris utförs via Försäljning > Lager > Saldo. Du behöver aktivera behörigheten ’Ändra snittpris på lagerförd artikel [1095]’ och uppdatera t.ex. Systemadmin-rollen med den för att funktionaliteten ska kunna användas.
  • Genom att gå in på önskad artikel på sidan Saldo kan en transaktion med typen ’Snittprisändring’ göras.
  • Det är endast pris, datum och notering som registreras för den här typen av transaktion. Inget verifikat uppdateras för en ev lagervärde förändring utan dessa måste i sådana fall göras manuellt.
  • Efter snittpris uppdatering föreslår programmet det aktuella snittpriset vid nästa inleverans av artikeln.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt