16 april 2024

Releasenyheter

Allmänt

Det måste finnas en huvudtillhörighet. Det får inte finnas fler än en huvudtillhörighet per konteringsnivå och datumintervall. Huvudtillhörighet måste följa en gren av konton uppifrån toppen och ned utan hål.

Notera att huvudtillhörighet inte sätts via API ännu.

Vi har lagt till mer information i rapportdialogen som du når genom att klicka på kugghjulet eller genom att lägga upp en ny rapport. Denna nya information innefattar det ursprungliga rapportnumret till den systemrapport som rapporten är kopplad till. Detta ser du inom parentes efter rapportnamnet.

Du kan söka efter rapporter i fälten för egna rapporter eller systemrapporter då vi ändrat dessa fält till sökfält. Vi har även gjort det smidigare att ladda ned rapportfilen direkt från dialogfönstret. Då klickar du på ikonen längst ut till höger.

Du får upp dialogrutan via kugghjulet i höger topp när du väl är inne på en rapport, eller när du vill lägga upp en ny rapport efter att du klickat på ”Visa även ej upplagda” och därefter klickar på en rapport vars text är grå.

App

Inga nyheter inom området App i denna release.

Tid/Bemanning

Inga nyheter inom området Tid/Bemanning i denna release.

Lön

Lön > Rutiner > Semesterårsskifte

Semesterårsskiftet är nu justerat så att den bearbetar anställd för anställd. Får du fel på en anställd fortsätter körningen till nästa anställd tills alla är beräknade. Tidigare avbröts rutinen och ingenting sparades.

I nedanstående exempel upptäcktes fel på anställd 501 men övriga anställda kunde beräknas. Dialogrutan visar en sammanfattning av antalet anställda som kunde beräknas och om någon/några inte kunde beräknas. Möjlighet finns att exportera informationen i dialogrutan till Excel.


Justera den eller de anställda som inte kunde beräknas. Gå tillbaka till Semesterårsskiftet. Välj istället urval anställda, markera vilka anställda som ska beräknas om.I fliken Semesterårsskiften visas utförda körningar. Det har nu tillkommit en informationsikon. Markera för att visa en dialogruta med vilka anställda som ingick i körningen och status.

Ekonomi

Vid registrering av betalningsinformation för inhemska betalningar finns det nu en separat kolumn för BIC. Tidigare angavs BIC och IBAN kombinerat i kolumnen Konto/IBAN, med ett snedstreck som separator.

En kontroll görs att BIC är angivet om betalningstypen är IBAN. Befintliga betalningsuppgifter med formatet BIC/IBAN i kolumnen Konto/IBAN kommer automatiskt delas upp i de två kolumnerna.

Tidigare var det endast möjligt att skapa momsavräkningsverifikat vid utskrift av rapporten ’Momsrapport’ om du valde exporttypen PDF. Nu är det även möjligt om du väljer exporttypen Exportfil.

Ett tips är att använda den sistnämnda exporttypen då det genererar en fil som du kan ladda upp i Skatteverkets e-tjänst, istället för att behöva stansa in uppgifterna från momsdeklarationen manuellt.

OBS! Detta avser endast rapportutskrift via ’Rapporter och analys’ på högersidan.
 
Image

Ett nytt urval för att välja inventariekonto har lagts till vid utskrift av inventarierapporter. De konton som visas i rullgardinslistan hämtas från de konton som är angivna på dina befintliga inventarier.

OBS! Urvalet återfinns endast via ’Rapporter och analys’ på högersidan.

OBS! Denna information publicerades även i föregående releasenyheter.

Nu finns det möjlighet att exportera rapporter till Excel via ’Rapporter och analys’ på högersidan.

Standardrapporter

När det gäller standardrapporterna i SoftOne GO har vi lagt till exporttypen Excel för alla rapporter där behovet att exportera till Excel kan finnas. Den nya typen hittar du genom att klicka på pilen vid PDF enligt nedan bild.

 

Egna mallar

När det gäller egna mallar, dvs. kundspecifika rapporter, behöver exporttypen Excel läggas till av respektive kund. Följ nedan steg:

  1. Gå till Ekonomi/Försäljning > Rapporter > Register > Egna mallar.
  2. Öppna önskad rapport.
  3. Kryssa i Excel i rullgardinslistan ’Kan skrivas ut som’.
  4. Spara.

Försäljning

Artikelraderna i ett inventeringsunderlag (Försäljning  > Lager > Inventering) är nu sorterade utifrån artikelnummer som standard. Om du har sparat en annan sortering för listan kommer den användas.

Det är nu möjligt att göra urval på artiklar som inte har en produktgrupp vid lagerinventering. Välj det första alternativet i urvalet för Produktgrupp när du skapar ett nytt inventeringsunderlag för att visa de artiklar som saknar produktgrupp.

I denna release har sidorna Lagerplats och Hyllplats slagits ihop till en enda sida. Menyalternativet för Hyllplats har tagits bort och återfinns nu istället på redigeringssidan av en lagerplats.

Syftet med hopslagningen är att effektivisera och förenkla registreringen av ditt lager. Tidigare behövde du skapa hyllplatser för att därefter koppla samman dessa med en hyllplats, medan du nu kan lägga till hyllplatserna på rätt lagerplats direkt.

Under expandern Hyllplats hittar du funktionaliteten för att skapa och redigera hyllplatser.

Nu har lagerplatserna i SoftOne GO utökats med val av leveransadress. Adresserna som visas i rullgardinslistan hämtas från företagets kontaktinformation.

Börja med att registrera leveransadresser genom att navigera till Administrera > Företag > Företag och klicka på redigeringspennan för aktuellt företag.

 

Dessa adresser kan sedan anges på en lagerplats under Försäljning > Lager > Register > Lagerplats.

Vid utskrift av lagerrapporter finns det nu ett nytt urval för Typ. Urvalet möjliggör att du kan ta ut en rapport med information om t.ex. endast inleveranser istället för att få med samtliga typer av transaktioner.

Nedan typer är tillgängliga i urvalet:

OBS! Denna information publicerades även i föregående releasenyheter.

Nu finns det möjlighet att exportera rapporter till Excel via ’Rapporter och analys’ på högersidan.

Standardrapporter

När det gäller standardrapporterna i SoftOne GO har vi lagt till exporttypen Excel för alla rapporter där behovet att exportera till Excel kan finnas. Den nya typen hittar du genom att klicka på pilen vid PDF enligt nedan bild.

 

Egna mallar

När det gäller egna mallar, dvs. kundspecifika rapporter, behöver exporttypen Excel läggas till av respektive kund. Följ nedan steg:

  1. Gå till Ekonomi/Försäljning > Rapporter > Register > Egna mallar.
  2. Öppna önskad rapport.
  3. Kryssa i Excel i rullgardinslistan ’Kan skrivas ut som’.
  4. Spara.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt