5 mars 2024

Releasenyheter

Allmänt

Vi har lagt till en ny funktionalitet som varnar vid uppläggning av ny anställning på en befintlig användare om denne redan har ett ”Kan ej logga in efter”-datum som är tidigare eller inom den nya anställningen. Detta är för att uppmärksamma om ni vill förlänga datumet som den anställde ska ha möjlighet att logga in.

Detta fungerar både via anställningsmall och vid avancerat anställningsflöde
 
Inställningen för inloggningsbegränsningen finner du under personuppgifter i anställdakortet.

 
Dialogrutan ser ut så här:

 
Det finns även en kolumn i anställdalistan nu som visar datum för inloggningsbrytning.

 
För att förtydliga vad som gäller med inställningarna för tillhörigheter har vi lagt till varningar när ekonomisk tillhörighet får otillåtna ändringar i anställdakortet.
 
Ändring av huvudtillhörighet.

 
Vid ändring av till/från-datum.

 
Vid borttagning om det finns schema kopplat till denna tillhörighet under perioden som försöker tas bort. 

Detta är det första steget i en förändring gällande hur vi hanterar ekonomisk struktur.
 
Vi har ändrat begrepp för vilken butik en anställd tillhör för att förtydliga i den ekonomiska strukturen.
 
Tidigare har ni bockat i vilken butik som ska vara Standard för en anställd. Nu kommer ni att bestämma hur den anställde kommer att visas som kollega.
 
Under rubriken ”Visas som kollega” finner ni nu valen ”Direkt” och ”Vid markering”, där den som hette Standard tidigare kommer att ändras till ”Direkt”.
 
 
 
Ni kan redan nu gå in och förbereda och se över att allt ser rätt ut gällande de nya begreppen. 
 
Det har skett små förändringar på olika ställen i språket gällande detta.

Schemaplaneringen: ”Visa även inlånade/ej standard” blir ”Visa fler kollegor”.Attestera tid:
”Visa inlånade” blir ”Visa fler kollegor”.Företagsinställningar: ”Visa inlånade i attestera tid” blir ”Visa fler kollegor i attestera tid”.

 
 
Vi har dessutom lagt till en bock för Huvudtillhörighet. Denna är dock inte i bruk ännu, men det är en inställning som kommer att göra det ännu tydligare att just den butiken är den anställdes hembutik. Detta kommer att ske i nästa steg i utvecklingen.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Våra användare av mobilappen kan nu via en genväg i GO-Mail om tilldelad order komma direkt till den aktuella ordern.

Användaren får ett GO-Mail när denne har blivit tilldelad en order. Det finns sedan tidigare ett ordernummer i meddelandet, men du fick då navigera manuellt till sidan Order för att sedan söka upp rätt ordernummer.

Många användare önskade sig en genväg direkt till ordern och nu är den på plats som en blå funktionsknapp benämnd ’Gå till order’.

Våra användare av mobilappen kan nu via en genväg i sitt GO-Mail om fakturor att attestera komma direkt till sidan Fakturaattest. 

Användaren får ett GO-mail när det finns en eller flera leverantörsfakturor att attestera. Det finns sedan tidigare fakturanummer i meddelandet, men du fick då navigera manuellt till sidan där man attesterar fakturor.

Många användare önskade sig en genväg direkt till sidan Fakturaattest och nu är den på plats som en blå funktionsknapp benämnd ’Gå till attest’. 

Vi har lagt till denna funktion i appen. Det är nu möjligt att få varningar och/eller stopp om passförfrågan skickas mer än angiven tillåten tid före passets starttid även i appen.

Läs mer om hur detta fungerar och hur du ställer in detta i releasenyheterna 2024-02-13 under fliken Tid/Bemanning.

Tid/Bemanning

Vi har lagt till en ny funktion som gör det möjligt att låsa upp attesterade dagar från schemaplaneringen. Tidigare var detta endast möjligt att göra från sidan Attestera tid. 
 
Om du är i schemaplaneringen och öppnar en dag där det även finns pass som tillhör en annan butik än den du har rätt att schemalägga på kommer en kontroll att göras om dagen är helt eller delvis attesterad. Om du inte har behörighet till attestera tid så kommer du att få upp ett felmeddelande som säger att du inte kan göra förändringar eller tillägg på dagen. 
 
Om du däremot har behörighet till attestera tid kommer så kommer det att visas ett informationsmeddelande högst upp i Redigera pass, samt att knappen ”Lås upp dag” kommer att visas uppe i högra hörnet. Trycker man på den knappen så kommer attesten att backas samtidigt som dialogrutan laddas om och låser upp för förändringar.
 
När denna funktion används så skickas ett GO-meddelande till den andra chefen som tidigare attesterat sina dagar med en förklaring att attestnivån har ändrats.

OBS! Nedanstående inställning på attestrollen ska INTE vara markerad för att funktionen ovan ska fungera korrekt. Den innebär att man kan göra förändringar även på utlånad personal.

 

Lön

För att kunna söka på anställda med personnummer skall följande behörighet på roll vara satt:
 
 
Attestera Tid och Löneberäkning
 
Aktivera personnummersökningen under Filter-knappen, markera Stäng av initial laddning. 
 
 
I sökrutan visas nu vilka begrepp som går att söka på. Det skall vara åtminstone 6 siffror i sökbegreppet personnummer.
Gällande personnummer kan du t. ex. skriva 750220, 19750220 eller 750220-4853. Det fungerar både med eller utan ”-”.
Finns det anställningsnummer med 6 siffror eller mer, kan programmet föreslå träff både på anställningsnummer och personnummer. 
Det finns möjlighet att kombinera sökning på namn, anställningsnummer och personnummer.
 
 
 
När anställd är hittad och blir markerad visas personnummer under namnet upptill höger.
Nu har vi utökat kontrollen i löneberäkningen i avseende på negativt semestersaldo. Kontroll sker nu också på enskilda år i semesteruppgifterna på anställd. I nedanstående exempel är år -4 negativt uttag men antalet återstående dagar är positivt. Innebär att varning kommer visas i löneberäkningen och rapport Lönekontroll.
 
 
I löneberäkning visas varningen efter transaktionerna på skärmen.
 
Image
 
 
Notera!
 
Om den anställde har semestertransaktioner i perioden så uppdateras inte semesterfliken på den anställde förrän ni låser perioden. Vi rekommenderar att ni även skriver ut en Lönekontroll efter låsning av perioden. 

Nu går det att via en formel få in en snittkostnad utifrån grundschema för att räkna med kostnader för till exempel helglön.

Gå in under Inställningar > Lön > Löneformler.

Leta upp formeln som användas för beräkning av kostnad i schemaplaneringen. För att ta reda på vilken formel som används går ni till Anställda > Register > Löneavtal och under Löneformler.
Leta upp formeln och tryck på pennan för att redigera.

Lägg till det fasta värdet GRUNDADS genom att skriva in texten eller välja i dropdown Fasta värden.


Ekonomi

Utifrån input från kunder har vi utfört några mindre förbättringar vid vidarefakturering av leverantörsfakturor:

 • Ströartikel 999 anges automatiskt vid skapande av en ny rad
 • Kolumnen ’Artikelnamn’ visade tidigare artikelnamnet från artikeln i fråga, men har nu döpts om till ’Benämning’ och visar istället benämningen från artikelraden på ordern
 • Ändring av benämning på artikelraden på ordern uppdaterar vidarefaktureringsradens benämning

Försäljning

För att få sökträff på ett antal artiklar utifrån ett startvärde har vi justerat sökningen av artiklar i bl.a. Orderregistreringen utifrån nedan:

 • Artiklarna sorteras först och sedan hämtas de 50 första utifrån startvärdet
 • Detta gäller för både sökning i det externa artikelregistret och bland interna artiklar på webben.

Cylinda har tidigare varit en del av Elektroskandia men blir nu ett eget AB. EDI-fakturorna avseende Cylinda kommer fortsatt skickas från Elektroskandia, men med ett nytt organisationsnummer. Driftsättningen av detta kommer ske 2024-03-01.

Om du vill att fakturor från Cylinda fortsatt kommer in på leverantören för Elektroskandia behöver du inte göra några förändringar.

Om du däremot vill att fakturor från Cylinda kommer in på en egen leverantör i SoftOne GO behöver du:
 1. Skapa en ny leverantör för Cylinda
 2. Säkerställa att leverantörens namn och organisationsnummer är korrekt angivet
 3. Ta bort ev. kopplad leverantör på grossisten Elektroskandia (Försäljning > Inställningar > Grossister > Grossister > gå in på Elektroskandia > ta bort leverantören i fältet ’Koppla mot leverantör’)

En ny kolumn för att visa om en faktura är en kontantförsäljning har lagts till i kundfakturalistan (Försäljning > Faktura > Fakturor). Kolumnen ’Kontantfaktura’ är som standard dold och måste läggas till i listan om den ska användas.

 

Kolumnen visar värdena Ja/Nej.

 

Fakturorna kan filtreras genom att välja det önskade värdet i tratten.

Inställningen ’Visa summeringar inkl. moms’ längst ned på sidorna Order, Offert, Avtal och Kundfakturor har alltid varit urbockad som standard. Nu har vi ändrat det till en användarinställning och det senaste valet kommer att sparas till nästa gång du går in på sidan i fråga.

 
Ändringen avser dessa sidor:
 • Försäljning > Avtal > Avtal
 • Försäljning > Offert > Offerter
 • Försäljning > Order > Order
 • Försäljning > Faktura > Fakturor

De två sidorna för registrering av försäljningsprislistor och redigering av enskilda försäljningspriser på artiklar slås nu samman till en ny, gemensam sida. Den uppgraderade sidan når du via Försäljning > Artikel > Prislistor och syftet med sammanslagningen är att förenkla och effektivisera administrationen av prissättning.

 
 

Skapa en ny prislista
 1. Klicka på plustecknet för att skapa en ny prislista.
 2. Ange namn, ev. beskrivning samt valuta. Här kan du även kryssa i om prislistan ska avse inkl. moms. Kryssrutan ’Projektprislista’ är read-only och värdet i denna kan endast ändras från modulen Projekt.
 3. Lägg till artiklar på prislistan genom att klicka på plustecknet inom expandern Priser. Här kan du söka fram de artiklar som önskas och ange Pris samt ev. Antal, Startdatum och Slutdatum. Det är endast kolumnen Pris som är obligatorisk för att kunna spara en prisrad.
 4. När du är klar med prislistan klickar du i vanlig ordning på Spara.
 
Bra att veta!
 • När du öppnar en prislista döljs initialt de priser där slutdatumet har passerat. För att synliggöra dessa priser kan du bocka i kryssrutan ’Visa historiska priser’.
 • Om du har aktiverat inställningen för stafflade försäljningspriser visas en kolumn för ’Antal’ i prislistan.
 • Menyalternativet och sidan Försäljningsprislistor (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Försäljningsprislistor), där grunden till prislistan tidigare lades upp, kommer att tas bort inom kort.

Det finns nu möjlighet att uppdatera hela eller delar av en försäljningsprislista, t.ex. för att göra en generell procentuell prisförändring. Uppdateringen avser de artiklar som är kopplade till den aktuella prislistan.

Behörighet

För att få tillgång till den nya funktionen för prisjustering behöver behörigheten Prisuppdatering [1103] aktiveras.Utför prisjustering
 1. Markera den eller de prislistor som du vill uppdatera.
 2. Klicka på knappen Prisjustering i högra övre hörnet.
 3. Nu visas en dialog med flera olika val. Du kan här välja:
  • Om du vill uppdatera existerande priser
  • Från vilket datum det nya priset ska gälla samt ett ev. t.o.m.-datum
  • Om du vill göra en beloppsändring eller en procentuell ändring
  • Om det ska vara en avrundning av det nya priset
 4. Sedan kan du göra ytterligare urval och välja ut t.ex. vissa särskilda artiklar eller produktgrupper som ska omfattas av prisändringen.
 5. Du kan också välja utifrån vilket datum som artikelns nya försäljningspris ska baseras på.
 6. Längst ned i dialogen ser du hur många prislistor som kommer att uppdateras. När du är nöjd med dina val klickar du på Spara, varpå prisjusteringen slår igenom direkt.

I samband med hopslagningen av sidorna Prislistor och Försäljningsprislistor har menyalternativet som kommer kvarstå, Prislistor, flyttats upp en nivå i menyn. Tidigare hittade du Prislistor under Försäljning > Artikel > Register, men från och med denna release är det istället placerat direkt under Försäljning > Artikel.

Anledningen till den förändrade placeringen är att sidan, efter hopslagningen och nytillkommen funktionalitet, inte längre bara är ett register utan numera en viktig basfunktionalitet för ett företags prissättning och fakturering.

 

Behörigheterna som avser prislistor har flyttats från Inställningar till Artikel i behörighetsträdet. Behörighet 204 har även ändrat namn från ’Försäljningsprislistor’ till ’Prislistor’, för att matcha menyalternativets benämning.

Vi har tidigare lagt till urval på produktgrupp vid utskrift av lagerrapporter på högersidan. Nu grupperas rapporten ’Lagervärdelista’ på produktgrupp för att du enklare ska kunna stämma av dina lagerförda artiklar.

I första hand grupperas rapporten på produktgrupp och i andra hand sorteras innehållet i respektive grupp på den valda sorteringen i urvalet för rapporten.

Image

En ny inställning, ’Inkludera fakturerade beställningar’, har lagts till vid utskrift av försäljningsstatistik via Rapporter och analys på högersidan. Inställningen har lagts till för vissa angivna rapporter och ska endast användas när den nämns i rapportbeskrivningen. Om den används i några andra försäljningsstatistikrapporter kan den orsaka dubbel data i rapporten (fakturerad order och fakturan själv).

En ny inställning, ’Lagervärdesdatum’, har lagts till vid utskrift av lagerrapporter via Rapporter och analys på högersidan. Inställningen är till för att få reda på lagersaldot vid ett visst datum om det har skett lagertransaktioner mellan en inventerings start- och stoppdatum.

Observera: Lagerrapporterna kommer att uppdateras för att nämnd inställning ska tas hänsyn till, dvs. denna information är ännu inte tillgänglig i rapporterna. Följ de kommande releasenyheterna för uppdaterade rapporter!

Modulen Statistik innehåller nu ett helt nytt menyalternativ som utgår från artikel och hittas via Försäljning > Statistik > Artikelstatistik.


Förutsättningar

 • För att få tillgång till den nya sidan behöver behörigheten Artikelstatistik [8751] aktiveras.
 • Utöver behörigheten behöver Statistik-modulen, som innefattar alla tre statistiksidor, vara inkluderad i ditt avtal. Kontakta salj@softone.se för mer information.


Vilken data visas i statistiken?

Artikelstatistiken kan visas för inköpsbeställningar och/eller kundfakturor som är genomförda under en period.

 • Artikelraderna hämtas från kundfakturor med status Definitiv/Verifikat/Exporterad. Om kundfakturan endast är preliminär hämtas inte artikelraderna till statistiken.
 • Beställningsraderna hämtas från beställningar med status Slutlevererad.

Hur används artikelstatistiken?

Du kan göra urval på:

 • Artiklar – en eller flera specifika artiklar
 • Typ – om statistiken ska hämta data från kundfakturor och/eller inköpsbeställningar
 • Inkludera tjänsteartiklar – om tjänsteartiklar, dvs. arbetad tid, ska komma med från kundfakturorna
 • Datumintervall – månad avser fakturadatum och/eller inleveransdatum

Informationen i artikelstatistiken hämtas med Sök-knappen.

Uppgifterna kan grupperas på t.ex. månad genom att du drar kolumnen för månad upp till rubriken ovanför grupperade kolumner.

 
 

Det finns möjlighet att titta närmare på de bakomliggande ordrarna, kundfakturorna och inköpsbeställningarna via redigeringspennan på respektive artikelrad. Observera att nämnda poster kommer öppnas i en ny webbläsarflik i webbläsaren – detta beror på att sidan för artikelstatistik är uppgraderad till nyare teknik och att övriga sidor inte är uppgraderade.

När du är klar med t.ex. den order du har öppnat kan du stänga stänga webbläsarfliken eller jobba vidare den.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt