31 oktober 2023

Releasenyheter

Allmänt

Nu tar vi ett första steg i att uppdatera designen i SoftOne GO. Detta är en förändring som kommer att ske över tid och du som användare kommer att se dessa förändringar i webb-gränssnittet från och med denna release.

 

Ny design

Samtliga sidor har uppdaterats med vår nya logotyp. Vi har även uppdaterat med nya färger på till exempel headern, menyer, knappar och ikoner.

 

Ny startsida

När du som användare har loggat in i SoftOne GO kommer du till en startsida där du kan välja vilken modul du vill gå till. Har du valt en egen startsida kommer du inte till detta menyval.

 

Tips! För att lägga till din egna startsida; Gå till en huvudmeny, t ex ”Ekonomi” och välj ”Favoriter” i menyn högst upp till vänster. Klicka på ”Lägg till favorit”. Skriv in ett valfritt namn och klicka i att du vill använda denna sida som startsida.

 

Ny design på modulväljaren

Menyn för att välja modul hittar du längst uppe till vänster på sidan. Denna har fått en ny design med våra nya färger och ikoner.

 

Ändringar i designen framöver

SoftOne kommer att fortsätta leverera förändringar i designen för både webb, app och terminal. Du som kund och användare kommer att bli informerad om detta löpande.

Det finns numera en inställning som inte tillåter identiska personnummer.
Inställningen finns under Personal > Inställningar > Företagsinställningar och Tillåt ej identiska personnummer

Nu kan du inaktivera attestroller som inte längre används.

Administrera > Attestroller

Tryck på pennan på attestrollen som ska inaktiveras

Avmarkera sedan rutan längst ner till höger för att inaktivera attestrollen.

(Personal > Anställd > Rutiner > Uppdatera löner)
 
I modulen Uppdatera löner har vi lagt till en kryssruta med inställningen att behålla framtida löneförändringar.
 
Denna inställning betyder att du kan uppdatera löner på personer utan att förstöra framtida löneförändringar. Tidigare har funktionen Uppdatera löner skrivit över löneförändringar som ligger längre fram i tiden. Med den nya inställningen är det möjligt att behålla framtida lönejusteringar.
 
Du finner kryssrutan för denna inställning efter att du sparat en löneförändring i Uppdatera löner.
 

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Inga nyheter inom området App i denna release

Tid/Bemanning

Inga nyheter inom området Tid/Bemanning i denna release

Lön

Vi har gjort en korrigering i lönefiler som gäller COOP. 
 
Tidigare skickade vi 9800 vid heltidsfrånvaro på ledig dag och 2500 vid deltidsfrånvaro på ledig dag. Detta har nu ändrats till att bli 2500 vid både heltidsfrånvaro samt deltidsfrånvaro.

Ekonomi

Det finns nu en ny import i SoftOne GO för att kunna importera verifikat från Operas hotellbokningssystem. Importdefinitionen heter ’ArosVerifikat’ och finns tillgänglig via Ekonomi > Import > Connect.

Lägg till importdefinitionen
 1. Klicka på plustecknet.
 2. Ange standard importdefinition ’ArosVerifikat’.
 3. Spara.
 
Använd importen
 1. Starta importen genom att klicka på redigeringspennan vid den aktuella importdefinitionen.
 2. Välj redovisningsår och verifikatserie.
 3. Spara.
 4. Välj filen som du vill importera och ladda upp den, till en början som en förhandsgranskning.
 5. Markera raden/raderna och klicka på Importera.
 6. Verifikaten hittar du sedan i listan via Ekonomi > Redovisning > Verifikat.

Vid massvidarefakturering på sidan Kostnadsuppföljning finns det nu stöd för att, utöver artikelrader, föra över textrader från e-fakturor. I dialogen som visas när du använder funktionen ’Överför till order’ behöver kryssrutan ’Överför artikelrader från e-faktura’ markeras för att både artikel- och textrader ska följa med.

För de kunder som använder externt fakturanummer för kundfakturor finns det nu en ny kolumn för just detta på sidan för Kundinbetalningar (Ekonomi > Kund > Betalningar). Kolumnen är tillagd under samtliga flikar på sidan och är endast synlig om inställningen ’Använd externt fakturanummer’ (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Registrering) är aktiverad.

 
Kolumnen ’Konto’ benämns nu ’IBAN’ i listan över utländsk betalningsinformation på en leverantör (Ekonomi > Leverantör > Register > Leverantörer). Syftet är att det ska vara enklare att förstå i vilken cell som IBAN ska anges.
 

Nu finns äntligen Ekonomi- och Försäljningsrapporter tillgängliga i högersidans rapportmeny! Den stora fördelen med den nya rapportfunktionaliteten är att du kan fortsätta arbeta i SoftOne GO, medan rapporten skrivs ut i bakgrunden. Alla rapporter som du har laddat upp i den gamla rapportfunktionen finns här och de är grupperade per rapporttyp.

Du hittar den nya rapportmenyn genom att klicka på ikonen för ’Rapporter och analys’ på högersidan.


Rapportmenyns olika flikar

 • Favoriter: Här visas de rapporter som du har favoritmarkerat.
 • Rapporter: Här visas de rapporter som du har lagt till i ditt eget bibliotek och du kan även synliggöra övriga standardrapporter som finns tillgängliga och lägga till dessa.
 • Analys: Här återfinns analysmodulen i SoftOne GO, som ej kommer beskrivas närmare i denna dokumentation.
 • Utskrivna (kö): Här visas de rapporter som du har skrivit ut och om du har skrivit ut flera rapporter på samma gång kan det även visas en kö för vilka rapporter som kommer skrivas ut härnäst.


När försvinner rapportmenyn på vänstersidan?

Rapportfunktionaliteten som återfinns via vänstermenyn kommer behållas en viss tid framöver, till dess att vi ser att vi ser att allt fungerar som det ska och att användare börjar vänja sig vid den nya rapportmenyn. Håll ögonen öppna i kommande releasenyheter för att få information om när vi planerar att stänga ner rapportmenyn på vänstersidan.

Uppsättning

Lägg till en ny rapport

Följ nedan steg om du vill lägga till en standardrapport som du inte redan har i ditt rapportbibliotek. 

 1. Gå till fliken Rapporter.
 2. Kryssa i ’Visa även ej upplagda’.
 3. Nu visas de rapporter som inte är upplagda med ljusgrå text. Klicka på den som du vill lägga till.
 4. Nu visas nedan dialog. Ange valfritt rapportnummer och klicka sedan på Spara. Därefter finns rapporten tillgänglig i ditt bibliotek.

Favoritmarkera en rapport

I den nya rapportfunktionaliteten finns det möjlighet att favoritmarkera rapporter. Syftet är att snabbt hitta de rapporter som du skriver ut återkommande. Följ nedan steg för att favoritmarkera en rapport.

 1. Gå till fliken Rapporter.
 2. Leta upp den rapport som du vill favoritmarkera och klicka på den tomma stjärnan så att den blir blå.
 3. Nu hittar du rapporten under fliken Favoriter.
 4. Du kan byta namn på en favorit genom att klicka på pennan. Observera att pennan endast är tillgänglig under fliken Favoriter.
 5. Ange önskat namn och klicka sedan på OK.
 6. Nu har du en favorit med ett redigerat namn.

Spara ett urval

För att slippa ange samma urval varje gång du skriver ut en viss rapport kan det vara lämpligt att spara ett urval för rapporten i fråga. Följ nedan steg.

 1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
 2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill skriva ut.
 3. Ange önskat urval.
 4. Klicka på diskettikonen för att spara ditt urval.
 5. Nu visas nedan dialog. Ange ett namn för ditt urval och klicka sedan på OK.
 6. Nu återfinns ditt sparade urval i denna rullgardinslista. Välj urvalet för att automatiskt hämta alla sparade urval för rapporten, exempelvis valet av kontointervall som i bilden nedan.

Ta bort ett sparat urval

Följ nedan steg för att ta bort ett sparat urval.

 1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
 2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill ta bort ett sparat urval för.
 3. Välj det urval du vill ta bort i nedan rullgardinslista. Klicka sedan på krysset.

Utskrift

Skriv ut en rapport

Följ nedan steg för att skriva ut en rapport.

 1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
 2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill skriva ut.
 3. Nu öppnas en sida med rapporten tillgängliga urval. Ange önskat urval.
 4. Välj format, förslagsvis PDF. Alla rapporter har olika valbara exportformat.
 5. Klicka på utskriftsikonen.
 6. Nu navigeras du automatiskt till fliken Utskrivna och kan se när rapporten skapas. När den är klar visas en PDF-ikon. Klicka på ikonen för att ladda ner din rapport.


Skriv ut flera rapporter samtidigt

Du kan starta flera utskrifter samtidigt från den nya rapportmenyn. Rapporterna lägger sig på kö och texten blir ljusgrå och en ikon i form av ’Zzz’ visas.

Utskrivna rapporter

Inställning för rensning av utskrivna rapporter

Under fliken Utskrivna (kö) visas som nämnt de rapporter som du har skrivit ut. För att förebygga att det samlas allt för många rapporter kan du ställa in att listan ska rensas automatiskt efter ett angivet antal dagar.

Inställningen benämns ’Rensa utskrivna rapporter efter antal dagar’ och återfinns via Administrera > Inställningar > Företagsinställningar.

Funktioner via högerklick

Vid högerklick på en utskriven rapport synliggörs fyra alternativ:

 • Öppna rapport: Rapporten laddas ner, precis som om du klickar på PDF-ikonen.
 • Öppna urval: Urvalsbilden öppnas, med dina angivna urval sparade. Kan vara användbart om du vill skriva ut rapporten med ett snarlikt urval. Det kan t.ex. handla om att du kom på att du glömde göra ett visst urval eller att du vill ta bort något urval.
 • Skriv ut igen med samma urval: Precis som det låter skrivs rapporten ut på nytt med samma urval. Kan vara användbart om du har skrivit ut en rapport, sedan exempelvis bokfört ett verifikat och vill se förändringen av detta genom att skriva ut samma rapport på nytt.
 • Ta bort: Rapporten tas bort från listan, precis som om du klickar på krysset.

Bra att veta!

Filtrera fram rätt rapport

Det är möjligt att filtrera dina rapporter utifrån både rapportnamn och -nummer.

Rapportnummer

I rapportlistan visas rapportnumret. Detta nummer kommer från inställningen på rapporten och är företagsspecifikt. Det kan ändras genom att följa nedan steg.

 1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
 2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill ändra numret för.
 3. Klicka på kugghjulet.
 4. Nu visas nedan dialog (samma som när du lägger upp en ny rapport). Här kan du ändra rapportnumret och sedan klicka på Spara.

Expanderat läge

Det går att expandera rapportmenyn för att få en bättre överblick på rapporterna. Utöver överblicken innehåller den expanderade vyn endast funktionalitet för att ta bort sparade rapporter ur ditt bibliotek. Följ nedan steg för att expandera rapportmenyn.

 1. Gå till fliken Rapporter.
 2. Klicka på de dubbla pilarna.
 3. Nu visas rapportmenyn i maximerat läge.

Indikation för egen rapportmall

Nedan markerad ikon visar att en rapport ej är en av SoftOne GO:s standardrapporter, utan en egen rapportmall.

Vid utskrift av en huvudbok från högersidans rapportmeny finns det, till skillnad från vänstersidans rapportmeny, nu ett urval för verifikatserie. Du kan välja en eller flera verifikatserier som du önskar filtrera utskriften utifrån.

 

Utifrån önskemål har vi nu tagit fram två olika standardrapporter för resultatrapport med jämförelseår:

 • Resultatrapport med jämförelseår (t.o.m. period)
 • Resultatrapport med jämförelseår (totalt år)

Du kan välja vilken av dessa rapporter som du vill använda genom att följa nedanstående steg.

 1. Gå till Ekonomi > Rapporter > Rapporter.
 2. Klicka på redigeringspennan vid befintlig rapport för Resultatrapport med jämförelseår.
 3. Välj den rapport du önskar använda i fältet ’System’.
 4. Justera ev. beskrivningen så att det blir tydligt vilken av rapporterna du använder.
 5. Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.
 
Rapporterna har olika rubriker och kolumninnehåll:
 • Resultatrapport med jämförelseår t.o.m. period visar kolumner för ’Totalt tom period’ och ’Föregående år tom period’.
 • Resultatrapport med jämförelseår totalt år visar kolumner för ’Året totalt’ och ’Föregående år totalt’.

Försäljning

Inköpspriset hämtas från försäljningsartikelns inköpspris om en beställningsrad skapas och du anger en försäljningsartikel som inte är kopplad till en inköpsartikel.

 
I listan med Kundfakturor finns det nu en kolumn för ’Er referens’ tillgänglig. Gå till hamburgermenyn, klicka på den andra fliken och bocka i ’Er referens’.
 
 
För att spara utseendet i listan – klicka på ’Kom ihåg utseende’ i första fliken under hamburgermenyn.
 

Nu har SoftOne GO stöd för EU-försäljning i och med att vi har uttökat systemets baskonton för försäljning och även lagt till två nya momstyper.


Baskonton

Det finns nya baskontoinställningar för försäljning till utlandet. Dessa baskonton registreras under Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Baskonton och är som standard tomma. De kommer användas i order- och fakturaregistreringen vid fakturering till kunder utanför landet.

 

Momstyper

Vi har lagt till två nya momstyper för EU-handel som avser försäljning:
 • Export inom EU
 • Export utanför EU
 

Dessa momstyper styr försäljningens kontering i kombination med de nya baskontona.

Om varan på t.ex. en order ska levereras inom Sverige ska ordern redovisa och kontera ett momsbelopp. Den ska då ha momstypen ’Momspliktig’ precis som tidigare.

Om varan levereras inom EU är köparen i de flesta fall momspliktig (liksom momstyp byggtjänst) och då ska momstypen vara Export inom EU. Det gäller om kunden har ett VAT-nummer.

För att underlätta registrering av order och fakturor inom EU bör man redan på kunden registrera VAT-nummer och momstypen ’Export inom EU’.

Trepartshandel avser handel inom EU och hanteras med momstypen ’Export inom EU’ och markering i checkboxen som avser trepartshandel.

Nu finns äntligen Ekonomi- och Försäljningsrapporter tillgängliga i högersidans rapportmeny! Den stora fördelen med den nya rapportfunktionaliteten är att du kan fortsätta arbeta i SoftOne GO, medan rapporten skrivs ut i bakgrunden. Alla rapporter som du har laddat upp i den gamla rapportfunktionen finns här och de är grupperade per rapporttyp.

Du hittar den nya rapportmenyn genom att klicka på ikonen för ’Rapporter och analys’ på högersidan.


Rapportmenyns olika flikar

 • Favoriter: Här visas de rapporter som du har favoritmarkerat.
 • Rapporter: Här visas de rapporter som du har lagt till i ditt eget bibliotek och du kan även synliggöra övriga standardrapporter som finns tillgängliga och lägga till dessa.
 • Analys: Här återfinns analysmodulen i SoftOne GO, som ej kommer beskrivas närmare i denna dokumentation.
 • Utskrivna (kö): Här visas de rapporter som du har skrivit ut och om du har skrivit ut flera rapporter på samma gång kan det även visas en kö för vilka rapporter som kommer skrivas ut härnäst.


När försvinner rapportmenyn på vänstersidan?

Rapportfunktionaliteten som återfinns via vänstermenyn kommer behållas en viss tid framöver, till dess att vi ser att vi ser att allt fungerar som det ska och att användare börjar vänja sig vid den nya rapportmenyn. Håll ögonen öppna i kommande releasenyheter för att få information om när vi planerar att stänga ner rapportmenyn på vänstersidan.

Uppsättning

Lägg till en ny rapport

Följ nedan steg om du vill lägga till en standardrapport som du inte redan har i ditt rapportbibliotek. 

 1. Gå till fliken Rapporter.
 2. Kryssa i ’Visa även ej upplagda’.
 3. Nu visas de rapporter som inte är upplagda med ljusgrå text. Klicka på den som du vill lägga till.
 4. Nu visas nedan dialog. Ange valfritt rapportnummer och klicka sedan på Spara. Därefter finns rapporten tillgänglig i ditt bibliotek.

Favoritmarkera en rapport

I den nya rapportfunktionaliteten finns det möjlighet att favoritmarkera rapporter. Syftet är att snabbt hitta de rapporter som du skriver ut återkommande. Följ nedan steg för att favoritmarkera en rapport.

 1. Gå till fliken Rapporter.
 2. Leta upp den rapport som du vill favoritmarkera och klicka på den tomma stjärnan så att den blir blå.
 3. Nu hittar du rapporten under fliken Favoriter.
 4. Du kan byta namn på en favorit genom att klicka på pennan. Observera att pennan endast är tillgänglig under fliken Favoriter.
 5. Ange önskat namn och klicka sedan på OK.
 6. Nu har du en favorit med ett redigerat namn.

Spara ett urval

För att slippa ange samma urval varje gång du skriver ut en viss rapport kan det vara lämpligt att spara ett urval för rapporten i fråga. Följ nedan steg.

 1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
 2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill skriva ut.
 3. Ange önskat urval.
 4. Klicka på diskettikonen för att spara ditt urval.
 5. Nu visas nedan dialog. Ange ett namn för ditt urval och klicka sedan på OK.
 6. Nu återfinns ditt sparade urval i denna rullgardinslista. Välj urvalet för att automatiskt hämta alla sparade urval för rapporten, exempelvis valet av kontointervall som i bilden nedan.

Ta bort ett sparat urval

Följ nedan steg för att ta bort ett sparat urval.

 1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
 2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill ta bort ett sparat urval för.
 3. Välj det urval du vill ta bort i nedan rullgardinslista. Klicka sedan på krysset.

Utskrift

Skriv ut en rapport

Följ nedan steg för att skriva ut en rapport.

 1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
 2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill skriva ut.
 3. Nu öppnas en sida med rapporten tillgängliga urval. Ange önskat urval.
 4. Välj format, förslagsvis PDF. Alla rapporter har olika valbara exportformat.
 5. Klicka på utskriftsikonen.
 6. Nu navigeras du automatiskt till fliken Utskrivna och kan se när rapporten skapas. När den är klar visas en PDF-ikon. Klicka på ikonen för att ladda ner din rapport.


Skriv ut flera rapporter samtidigt

Du kan starta flera utskrifter samtidigt från den nya rapportmenyn. Rapporterna lägger sig på kö och texten blir ljusgrå och en ikon i form av ’Zzz’ visas.

Utskrivna rapporter

Inställning för rensning av utskrivna rapporter

Under fliken Utskrivna (kö) visas som nämnt de rapporter som du har skrivit ut. För att förebygga att det samlas allt för många rapporter kan du ställa in att listan ska rensas automatiskt efter ett angivet antal dagar.

Inställningen benämns ’Rensa utskrivna rapporter efter antal dagar’ och återfinns via Administrera > Inställningar > Företagsinställningar.

Funktioner via högerklick

Vid högerklick på en utskriven rapport synliggörs fyra alternativ:

 • Öppna rapport: Rapporten laddas ner, precis som om du klickar på PDF-ikonen.
 • Öppna urval: Urvalsbilden öppnas, med dina angivna urval sparade. Kan vara användbart om du vill skriva ut rapporten med ett snarlikt urval. Det kan t.ex. handla om att du kom på att du glömde göra ett visst urval eller att du vill ta bort något urval.
 • Skriv ut igen med samma urval: Precis som det låter skrivs rapporten ut på nytt med samma urval. Kan vara användbart om du har skrivit ut en rapport, sedan exempelvis bokfört ett verifikat och vill se förändringen av detta genom att skriva ut samma rapport på nytt.
 • Ta bort: Rapporten tas bort från listan, precis som om du klickar på krysset.

Bra att veta!

Filtrera fram rätt rapport

Det är möjligt att filtrera dina rapporter utifrån både rapportnamn och -nummer.

Rapportnummer

I rapportlistan visas rapportnumret. Detta nummer kommer från inställningen på rapporten och är företagsspecifikt. Det kan ändras genom att följa nedan steg.

 1. Gå till fliken Favoriter eller Rapporter.
 2. Klicka på raden/namnet för den rapport som du vill ändra numret för.
 3. Klicka på kugghjulet.
 4. Nu visas nedan dialog (samma som när du lägger upp en ny rapport). Här kan du ändra rapportnumret och sedan klicka på Spara.

Expanderat läge

Det går att expandera rapportmenyn för att få en bättre överblick på rapporterna. Utöver överblicken innehåller den expanderade vyn endast funktionalitet för att ta bort sparade rapporter ur ditt bibliotek. Följ nedan steg för att expandera rapportmenyn.

 1. Gå till fliken Rapporter.
 2. Klicka på de dubbla pilarna.
 3. Nu visas rapportmenyn i maximerat läge.

Indikation för egen rapportmall

Nedan markerad ikon visar att en rapport ej är en av SoftOne GO:s standardrapporter, utan en egen rapportmall.

Vi har lagt till information om momsbelopp i basvaluta och omräkningskurs vid utskrift av fakturor med utländsk valuta på samtliga standardrapporter. När varorna levereras inom landet ska fakturan ha momstypen momspliktig.

Vi har lagt till en standardtext vid utskrift av fakturor med momstypen ’Export inom EU’  och där kunden har ett registrerat VAT-nummer.   
 
Standardtexten informerar om att köparen är skattskyldig och har hämtats från Skatteverkets hemsida:
 • Svensk text: Artikel 138 i mervärdesskattedirektivet
 • Engelsk text: Article 138 of the VAT directive
 
Om varan levereras inom EU är köparen i de flesta fall momspliktig och då ska momstypen ’Export inom EU’ användas under nedanstående förutsättningar:
 • Varan levereras inom EU
 • Kunden har ett VAT-nummer 
Fakturan ska inte ha något konterat momsbelopp eftersom att det är köparen som är skattskyldig.
Tidigare har inaktiverade lagerartiklar visats på sidan Saldo (Försäljning > Lager > Saldo). Nu visas inte dessa artiklar som standard, utan inaktiverade artiklar kommer att visas först när ’Visa inaktiverade’ är valt.
 
Exempel:
 • Artikel 120 är inaktiverad
 • Artikeln visas därför inte i saldolistan som standard
 • Artikeln visas när du klickar i Visa inaktiverade
Ett nytt fält har lagts till som summerar beloppskolumner på sidan Saldo (Försäljning > Lager > Saldo). 

I listan över lagertransaktioner (Försäljning > Lager > Saldo > redigeringspennan för en lagerförd artikel) visas nu en kolumn för det verifikat som skapades när lagertransaktionen genomfördes.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt