14 mars 2023

Releasenyheter

Allmänt

I samband med att vi har lanserat en ny hemsida har vi påbörjat en uppdatering av gränssnittet i SoftOne GO. Det innebär bland annat ny färgsättning och nya ikoner och nedan får ni ett smakprov.

Flera uppdateringar kommer att ske under året.

Det är skillnad på att registrera en ny anställd och att registrera en ny anställning. Därför har vi nu en lösning som gör anställningsmallarna lite mer praktiska. Vid skapande av en anställningsmall kan du nu välja om du vill att fält ska synas vid registrering av anställning eller ej. 
 
Personal > Anställd > Register > Anställningsmallar
 
Vid redigering av fält i anställningsmallar har vi lagt till kryssrutan ”Dölj vid registrering av anställning”. Detta innebär att fältet syns vid registrering av ny anställd men är dolt vid registrering av ny anställning.
 
Notera att detta gäller bara er som kör ekonomisk struktur.
 
När du skapar en anställningsmall kan du nu knyta ett extrafält på konto till ett fält. Detta är för att underlätta vid uppläggning av fält som ofta är likadana för flera anställda.
 
Behörighet:
Behörigheten Konto, extrafält i modulen Gemensamt behövs för att komma åt denna funktion.
 
 
 
Ekonomi > Redovisning > Register > Extrafält
 
För att skapa ett nytt extrafält klickar du på knappen Skapa extrafält på höger sida. 
 
 
När du sedan skapat dina extrafält så kan dessa kopplas samman med en del olika fält i anställningsmallen.
 
De fält som går att koppla samman med extrafält är:
Arbetsplats
Anställning
Rapporterings-fält som innehåller fritext. 
 
När du valt vilken typ av fält som ska sammankopplas så kommer det att dyka upp en kryssruta om fältet är kompatibelt. Kryssar du i den rutan så får du upp alternativ att använda extrafälten du lagt upp.
 
Behörighet som krävs för denna funktion är Standarddefinitioner [371] under modul Personal.
 
Nedan följer en beskrivning hur du exporterar anställningsuppgifter till exempelvis ePassi.
 
Du hittar till standarddefinitionerna genom att navigera till Personal > Export > Standarddefinitioner.
 
 
 
Typ: 
Välj hur kolumnerna i filen ska definieras
 
Nivå:
Normalt behövs endast en nivå. Här kan du även välja om du vill ha kolumnnamn i första raden i utskriften. (Vanligtvis vid typen Separator)
 
Kolumner:
Nyckel: Hur vi knyter den mot ett underlag.
Används tillsammans med analyser och sparat urval för att hämta data och koppla ihop med definitionen.
Nyckeln säger vad man ska koppla ihop med.
 
 
När du är klar med din standarddefinition exporterar du den under Connect. 
Sökvägen dit är Personal > Export > Connect.
 
Därefter navigerar du till Schemaläggningar (Administrera > Inställningar > Register > Schemaläggningar). Där finner du din exportdefiniering och väljer hur ofta du vill att den ska köras.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Numera är det möjligt för användarna att få en notis i appen när lönespecifikationen publiceras.

Gå in under Personal > Inställningar > Företagsinställningar > Inställningar Lön

Längst ner på sidan, under avsnittet Övriga inställningar, markeras Skicka meddelande vid publicering om det ska skickas ett meddelande som genererar en notis.

Meddelande om lönespecifikationen kommer att skickas när perioden blir låst om inställningen Publicera lönespecifikation i samband med låsning av period är markerad.

Annars väljs publiceringsdatum i samband med skapande av bankfil.

Vi har förenklat tidrapporteringen i appen och sidan för registrering av tid, på Order eller via Tidrapporten, har fått en ny layout. Målet har varit att göra registreringen så tydlig som möjligt – både för registrering av ny tid och redigering av befintlig tid.
 
 
Datum
 • När man inte har utökad tidrapportering (till lön) är datumfältet låst för att göra det tydligt. Tidigare behandlades tidsregistreringen som en ny registrering om man ändrade datumet.
 • Funktionen att få upp en fråga om man vill redigera eller registrera ny tid när man byter datum är alltså borta.
 • Vi har lagt till en ta bort-knapp (ikon i form av en soptunna) längst upp till höger.
 • Appen föreslår det senaste datumet som du rapporterade tid mot när du klickar på plusknappen via tidrapportsvyn.
 • Senaste registrerade datum behålls i 12 timmar, därefter föreslår appen dagens datum.

Fakturerad eller stängd order

 • Om ordern är fakturerad eller stängd kommer det upp ett meddelande och du får välja om du vill fortsätta eller avbryta tidregistreringen av arbetad tid. Uppgifterna som avser fakturering, så som debiteringstyp och fakturerad tid, kommer att vara nedlåsta.
 
Övrigt
 • Användare som loggar in via Professional berörs ej av ändringarna i appen, utan där används den ursprungliga sidan för tidrapportering.

Tid/Bemanning

Behörighet som krävs är 3069 under personal

Tanken med utvecklingen är att kunna ha två parallella anställningar utan att den ordinarie anställningen behöver avslutas.
Funktionen kan endast användas för er som exporterar lönefil till externt system.

Gå in under Personal > Inställningar > Företagsinställningar

Markera ”Använd vilande anställning”

 
 

Gå in på Personal > Inställninga  > Tid > Avvikelseorsak och välj vilken orsak som ska användas på den Ordinarie anställning för att visa varför den anställningen blivit vilande.

Gå sedan in i anställdakortet på den anställd som numera ska ha en tillfällig anställning

Tryck på Nytt avtal

Välj hur  lång den tillfälliga anställningen ska vara, samt ange orsak till varför den ordinarie anställningen blivit vilande.

Följande varning kommer att komma upp för att uppmärksamma vad det innebär att skapa en tillfällig anställning.
Schemat för den tillfälliga perioden kommer att försvinna samt rapporterad tid och frånvaro kommer att tas bort.

Gör sedan val för hur den tillfälliga anställningen ska se ut

För att kunna använda anställningen krävs det att ett nytt schema aktiveras ut under perioden för den tillfälliga anställningen.

I Attestera tid kommer det visas med en ikon att anställningen är tillfällig.

 

Om en person har en utökad anställning under den visade perioden så visas nu denna ikon i schemaplaneringen. Ikonen visas även i attestera tid.

 
Nu finns det en ny inställning på löneavtalet som bestämmer hur du vill räkna ut kostnaden för månadsavlönade.

Det finns två olika sätt att beräkna detta på.
 
1. Divisor
– (månadslön * syss.grad) / divisor
 
2. Schemalagda timmar per månad
– (månadslön * syss.grad) / antal schemalagda timmar per månad

Personal > Anställd > Register > Löneavtal
 

Lön

Numera är det möjligt att göra en avrundning på bruttolönen om bruttolönen är mellan -0.99 > 0.99kr.

För att justera bruttolönen anges en löneart för justeringen under Personal > Inställningar > Företagsinställningar > Inställningar Lön.
Välj vilken löneart som ska användas för justeringen.

Numera är det möjligt att massändra lönearter från analysvyn via analysen Löneartsregister

Markera de lönearter som ska ändras och tryck på Massändra.

 

Ekonomi

Sidan Kostnadsuppföljning (Ekonomi > Leverantör > Fakturor > fliken Kostnadsuppföljning) har fått tillskott av två kolumner:
 • Attestgrupp (hämtas från leverantörens inställning)
 • Diff % (visar differensen i procent)
Båda kolumnerna är dolda som standard, varpå de behöver aktiveras under hamburgermenyn för att synas. Glöm inte att klicka på Kom ihåg utseende.
 
Tidigare har det endast gått att lägga till/ta bort dokument på en leverantörsfaktura om den har haft status preliminär eller underlag samt om den har varit obetald. Nu är det möjligt att hantera dokumenten oavsett faktura- och betalstatus.
 
På en leverantörsfaktura kan du nu öppna det projekt eller den order som fakturan har vidarefakturerats till. Klicka på pennan bredvid respektive fält för att öppna upp underlaget i en ny flik.
 
På redigeringssidan av en leverantörsbetalning finns det nu en informationsknapp som visar betalstatus. Om du för muspekaren över knappen visas den status som är aktuell för betalningen, det vill säga någon av nedan:
 • Betalningsunderlag
 • Backad
 • Avprickad
ICA-projektet för övergången till MinButik fortskrider och här kommer information om vad som redan har skett och vad som kommer att hända i närtid. Under våren 2023 kommer ICA-butikerna successivt att flyttas över vad gäller export av bokföringsunderlagen och även Online-handelns kundregister och fakturaunderlag till MinButik.
 
Vad hände under våren 2022?
 • Alla B2B-kunder för butiksförsäljningen flyttades från StoreOffice till MinButik.
 • I samband med detta ändrades alla kundnummer till 10 siffror och de börjar numera på siffra 1. Det gamla fyrställiga kundnumret hakades på som en köpkod på det nya kundnumret.

Vad händer framöver?

 • Den här gången handlar det om B2B-kunder från ATG (Online-handeln) som ska konverteras till MinButik och dessa kunder har nummer som börjar med siffran 9.
 • Efter konverteringen kommer det finnas möjlighet att slå samman kunder som har olika kundnummer för butik och Online om dessa ska ha ett kundnummer och en kreditlimit.
 • ATG-kundnummer kommer alltså att ersättas av kundnumret i MinButik. 
 • När övergången till OSP är klar kommer de nya kundnumren att börja användas och formatet på filerna kommer att vara i xml-format. Kundfilen kommer att innehålla all information om kunderna (adresser m.m.).
 • Kreditköpsfilen kommer innehålla alla köp som gjorts under en dag.
Nu finns det möjlighet att importera bokföringsunderlaget för dagskassan från MinButik till SoftOne GO.
 
Bokföringsunderlag för dagskassan
Bokföringsunderlaget för dagskassan kan importeras via importdefinitionen ICA Online 2.0 – Verifikat. Namnet på filen enligt det nya filformatet från MinButik är FPP5, t.ex. FPP5.12345.Dagskassa20211013.081942.12345-20210901-20210921.xml
 
 
Instruktion för import
 1. Gå till Ekonomi > Import > Connect.
 2. Klicka på pennan för importdefinitionen ICA Online 2.0 – Verifikat.
  • Om importdefinitionen saknas i listan kan den läggas till genom att klicka på pluset, välja den i rullgardinsmenyn för ’Standard importdefinition’ och skriva in namn. Komplettera gärna med  redovisningsår och verifikatserie och spara sedan.

 3. Välj sedan den fil du önskar importera och ladda upp den.

 4. Markera raderna och klicka på Importera. För att verifikaten som skapas ska uppdateras med kostnadsställe från filen måste dessa kostnadsställen vara upplagda under Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer > Kostnadsställe.
Kommande filer
Det ligger i ICA:s pipeline att kunna exportera ytterligare filer som bokföringsunderlag från MinButik. Nedanstående filer kommer kunna importeras i SoftOne GO via samma importdefinition som dagskassan (Import ICA Online 2.0 – Verifikat):
 • Kassadifferenser FPP32
  • Bokföringsfil för eventuella kassadifferenser/kontantplaceringar
  • Exempel på filnamn: FPP32.99999.Kassadifferenser.20220903.113536.20220903-20220903
 • KSV Butik FPP45
  • Bokföringsfil för kostnad såld vara för butik
  • Exempel på filnamn: FPP45.99999.KSV.20221221090815.99999-20221108-20221221.xml
 • Varuinköp FPP26
  • Bokföringsfil för varuinköp från ICA
  • Exempel på filnamn: FPP26.33564.Inköp_ICA.20221205.040603.xml 

Försäljning

Nu finns en analys för order tillgänglig i SoftOne GO Analys-modul! Denna analys ger exempelvis möjlighet att ta ut statistik för ordrar skapade senaste månaden eller ordrar med leveransdatum kommande dagarna.

Skapa en orderanalys:

 1. Gå till modulen Rapporter och analys genom att klicka på nedan knapp.
   
 2. Gå till fliken Analys.
 3. Kryssa ev. i Visa även ej upplagda.
 4. Klicka på Orderanalys.
 5. Gör önskade urval.
 6. Välj ett eller flera fält som ska användas.
 7. Välj om analysen ska visas som en lista i GO eller om en Excel-fil ska skapas.
 8. Klicka på knappen som visar ett rutnät.
 9. Gå till fliken Utskrivna (kö).
 10. Nu har analysen skapats – klicka på knappen som visar ett rutnät för att öppna den.
I artikelregistret finns det nu en filtertratt för kolumnen ’Artikelnr’. Syftet är att exempelvis kunna filtrera fram artiklar som börjar med 01, istället för att få fram alla artiklar som innehåller 01. Detta underlättar i sin tur vid massändring av artiklar.
 
Redigeringssidan för en försäljningsartikel (Försäljning > Artikel > Artiklar) har utökats med en ny expander benämnd ’Inköpsartiklar’. Expandern visar de inköpsartiklar som är kopplade till vald artikel och dessa kan enkelt öppnas genom att klicka på pennan på respektive rad.
 
Det finns även möjlighet att skapa en ny inköpsartikel via knappen ’Skapa ny’. Den nya inköpsartikeln kopplas automatiskt till den artikel du är inne på.
 
För att den nya expandern ska visas behöver behörigheten för Inköpsartiklar [1069] vara aktiverad.
 
Ibland händer det att fel uppgifter anges på en ansökan för skattereduktion, vilket i sin tur kan skapa problem vid uppladdning av filen i Skatteverkets e-tjänst. Med anledning av det har vi lagt till stöd för redigering av uppgifterna som avser den sökande. Detta gör det möjligt att redigera ev. fel och sedan ladda ned filen på nytt.
 
Instruktion
 1. Gå till Försäljning > Faktura > Skattereduktion > fliken Ansök om skattereduktion eller Ansökta.
 2. Klicka på nedan markerade ikon för den rad som du önskar ändra.
 3. Nu visas nedan dialog med möjlighet att ändra alla fält förutom Personnummer.
 4. Klicka på OK för att spara uppgifterna.
 5. Observera att ändringen endast uppdaterar uppgifterna för den specifika ansökan och inte den ev. skattereduktionskontakten på kunden.
Fälten ’Märkning’ och ’Er referens’ är nu upplåsta oavsett status på en kundfaktura. Detta innebär att du kan ändra värdet i fälten även om en faktura är definitiv, det vill säga har status Underlag eller Verifikat.
 
Anledningen till ändringen är att exempelvis kommuner ofta kräver en korrekt märkning eller referens för att ta emot en e-faktura. I och med det finns det ett behov av att kunna korrigera felaktiga värden i dessa fält, för att sedan skicka iväg fakturan på nytt.
 

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt