7 maj 2024

Releasenyheter

Allmänt

Tidigare skickades aktiveringsmail till användare på det språk som företaget var inställt på. Nu har vi ändrat så att aktiveringsmailets språk är baserat på användarens språkinställning.

Du hittar denna inställning inne på användaren (Administrera > Användare > Användare) enligt bilden nedan.

 

Nu finns det en ny inställning på Resa/Utlägg för att dölja dessa för anställd. Det kan t.ex. vara utlägg som är skapat för att justera saldo.

Sökväg: Personal > Inställningar > Tid > Resa> Utlägg

Nytt fält har tillkommit: Dölj för anställd. Gå in och markera denna kryssruta på de utlägg som du inte vill att den anställde ska se i Min tid i appen eller på webben.

 

Det finns nu en ny kryssruta i urvalet för analysen Anställda Dokument som gör att analysen även tar med dokument som är skickade via GO-mail.

 
 

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

I listan över sökträffar för artiklar, samt när du har valt en artikel att lägga till på din order, finns det en ny länk benämnd ’Visa extern information’. Om artikeln finns i RSK-databasen kommer webbläsaren öppnas för att visa bild och ytterligare produktinformation.

 
Förutsättningar: 
 • Att inställningen ’Visa länk till extern produktinformation’ är aktiverad
  (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Artikelrader).
 • Att det finns en URL kopplad till artikeln.
 
Exempel från extern artikelsök:
 
Exempel från tillägg av artikelrad:

Tidigare sparades senast använda grossist (och pris) på ordern efter att du hade lagt till en artikel via appen, även om du i appen hade valt en annan grossist. Detta är nu förändrat så att vald grossist i appen följer med och sparas på ordern.Vi har sett över sorteringen av artiklar vid sökning i ditt interna artikelregister i appen. Numera sorteras sökträffarna stigande utifrån antal tecken, dvs. ju lägre siffra som artikelnumret/-namnet innehåller desto högre upp i listan visas artikeln.

I nedan exempel ser du att artikeln med nummer 811 visas högst upp medan de två andra artiklarna som innehåller ’8113’ och ’8117’ kommer som andra och tredje sökträff.

Exempel:

Tid/Bemanning

Vi har uppdaterat graferna i behovsplaneringen med en ny förbättrad grafkomponent. Vi har nu samma komponent som i Inblick och nyckeltal. Funktionaliteten är oförändrad sedan tidigare.

Denna inställning gäller endast er som använder ekonomisk struktur.

Vi har lagt till en inställning som gör det möjligt att inaktivera visualisering och validering av in- och utlåning. Det innebär att det ej kommer att visas ikoner då personer är ut- eller inlånade. Det innebär även att det går att göra ändringar på pass som inte tillhör din enhet. Detta gäller Attestera tid och i schemavyn.

OBS! Rör ej denna inställning utan att kontakta en konsult.

Du hittar inställningen under företagsinställningar (Personal > Inställningar > Företagsinställningar > Inställningar planering).

Lön

Inga nyheter inom området Lön i denna release.

Ekonomi

Inga nyheter inom området Ekonomi i denna release.

Försäljning

Vid export av kundfakturor till Fortnox sätts nu landet på kunderna i Fortnox utifrån angivet land på kunderna i SoftOne GO.

När det gäller fakturorna så sätts landet i första hand utifrån kunden och i andra hand utifrån fakturaadressen, t.ex. om du skickar fakturor där du endast angivit landskod på fakturaadressen och ej på kunden.

Nu finns det möjlighet att ta emot EDI-meddelanden från grossisten Comfort i SoftOne GO. I dagsläget finns det enbart stöd för att ta emot leverantörsfakturor.

Ingen särskild uppsättning behöver göras för att aktivera grossistkopplingen, utan fakturorna når fram via angivet organisationsnummer på företaget i SoftOne GO. Säkerställ gärna att organisationsnumret är korrekt.

Vi har lagt till möjligheten att inkludera det/de ordernummer som en faktura är kopplad till i mallarna som används för e-postutskick (Försäljning > Inställningar > Generellt > E-postmallar).

Du lägger till ordernummer i meddelandets titel eller i brödtexten genom att skriva [[OrderNr]]. Detta omvandlas till ett eller flera ordernummer  i mailet som når kunden.

Exempel på titel i e-postmall:Exempel på resultatet i e-postmeddelandet:

Det finns sedan tidigare flera variabler som kan användas i e-postmallarna för order, kundfakturor och inköpsbeställningar. Nedanstående är exempel på tillgängliga variabler för e-postmall avseende kundfaktura:

 • [[InvoiceNr]]
 • [[CustomerNr]]
 • [[YourReference]]
 • [[OurReference]]
 • [[Label]]

Sidan Försäljningsstatistik har utökats med en kolumn för ansvarig på aktuella avtal, offerter, order och fakturor.

 

Kolumnen finns med bland valbara fält under hamburgermenyn och fliken med fyra lodräta linjer. Klicka på Kom ihåg utseende för att spara valet till nästa gång.

Nedan är några förbättringar som har utförts på redigeringssidan av en inköpsorder:
 • Fler beställningsrader visas nu som standard, närmare bestämt 6 rader. Denna ändring gör att beställningsrader beter sig på samma sätt som t.ex. artikelraderna på en order.
 • En ny inställning, Expandera listan, har lagts till för beställningsrader. När inställningen är aktiverad expanderas listan över beställningsrader så att alla rader visas utan scrollbar.
 • En sammanfattande rad har lagts till med totala antal/belopp för kolumnerna Antal, Summa och Inlevererat antal.

Källan för lagerstransaktioner visas nu i en separat kolumn från tidigare då ett nummer visades i kolumnen Notering. Den nya kolumnen visar vad det är för typ av transaktion, med hänvisning till ordernr, fakturanr eller vilket inventeringsunderlag saldot har korrigerats i. Klicka på ”pennan” för att öppna posten.

Vid en manuell lagertransaktion blir kolumnen Källa tom. Skriver du något i fältet Notering vid den manuella transaktionen kommer det att visas i fältet Notering som tidigare.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt