28 november 2022

Releasenyheter

Allmänt

Denna funktion är under utveckling men går att använda som BETA-version redan nu.

Tanken är att det ska vara möjligt att använda anställningsmallar vid skapande av ny anställning på personer. Som tidigare klickar du på Nytt avtal för att lägga till en ny anställning på en person. Där kan du sedan välja att använda det gamla sättet (Använd avancerat anställningsflöde) eller att använda dig utav en anställningsmall.

När du använder en mall för att skapa ett nytt avtal så döljs alla fält som finns i mallen som inte är nödvändiga för detta ändamål.

Läs mer om hur du skapar anställningsmallar i releasenyheterna 2022-09-26 under fliken Allmänt.

Alla som använder sig utav Svensk Handels anställningsbevis i SoftOne GO kommer nu få ta del av ett förslag till anställningsbevis för timavlönade.
Det är viktigt att du tittar på förslaget och eventuellt gör egna justeringar innan anställningsbeviset används. Utskriften kan skilja på företag beroende på hur uppsättningen är gjort hos just er.

Du gör de ändringar i anställningsmallen som behövs hos dig. I releasenyheten under denna finns förtydligande ang. fälten hur anställningsmallen fungerar.  Fältförklaring finns i denna releasenyhet.

Alla bolag som har anställningsbevis för detaljhandeln upplagt som rapport kommer nu automatiskt att få en avtalsgrupp och anställningsmall upplagd för rollen systemadmin. Behörigheter som aktiveras automatiskt är Avtalsgrupper [2047] och Anställningsmallar [2046]. Dessa ligger under modul Personal.

Avtalsgruppen är en sammanfattning av tidavtal, löneavtal och semesteravtal.

Ni får automatiskt en avtalsgrupp för timavlönade.
Här måste ni gå in och se att rätt tidavtal har blivit kopplat samt koppla löneavtal och semesteravtal.

Avtalsgrupper hittar du under Personal – Anställd – Register – Avtalsgrupper.

Du får själv skapa en avtalsgrupp för månadsavlönade och andra avtalsgrupper som kan tänkas behövas.
För att skapa en avtalsgrupp klickar du på plusknappen, ger avtalsgruppen ett namn och lägger rätt tidavtal, löneavtal samt semesteravtal.

Anställningsmallar hittar du under Personal – Anställd – Register – Anställningsmallar.

Här har du nu fått ett förslag till anställningsmall för timavlönad.

Högst upp är avtalsgruppen kopplad och nedanför ligger all info. Det är här du går in och gör dina justeringar.

Här skapar du en anställningsmall för månadsavlönade. Vill du kopiera informationen som ligger på anställningsmallen för timavlönade börjar du med att skapa avtalsgruppen för månadsavlönad enligt ovan och öppnar sedan upp mallen du vill kopiera.

Kopieringsfunktionen finner du här:

Byt avtalsgrupp till den du har skapat och namnge den. Då hämtas tidavtal, löneavtal och semesteravtal.

För att kunna välja de nya mallarna inifrån anställdakortet behöver rapporten laddas upp och anställningsmallen behöver kopplas på löneavtalet.

Rapporten laddas upp genom att gå in i rapporter. Bocka sedan i Visa även ej upplagda och klicka på Anställningsavtalsmall. Koppla sedan rapporten mot de roller som ska använda den.

För att koppla anställningsmallen till löneavtalet går du in under Personal – Anställd – Register – Löneavtal. Klicka sedan på pennan för respektive avtal och öppna expandern Rapporter och bocka i den nya mallen. Nu kommer denna mall att finnas valbar när du väljer att skriva ut ett anställningsbevis.

Nu går det att skriva ut det nya anställningsbeviset på samma sätt som tidigare men du har nu tillgång till den nya mallen.
Kom ihåg att skriva ut anställningsbeviset och titta noga på det innan du använder det.

Vi har samlat alla val som finns att lägga upp i anställningsmallen. Vi har även gjort en förklaring vart det hämtas ifrån och lagt till annan viktig info.

 

Beskrivning nedan:

Nu kan du lägga till egna extra fält på olika konteringsnivåer.

 

Behörigheter som krävs är Konteringsnivåer [3] och Redigera konteringsnivå [4] i modulen Ekonomi.

Du behöver även behörigheten Konto, extrafält [2048] och Redigera extrafält [2049] i modulen Gemensamt.

 


 

Du kan lägga till extrafält på befintliga konteringsnivåer. Du hittar till extrafälten genom att navigera till Ekonomi – Redovisning – Register – Extrafält.

 

1. Klicka på knappen Skapa extrafält uppe i höger hörn.

2. Du får då upp en dialogruta där du väljer benämning, vilken fälttyp samt vilken konteringsnivå detta extrafält ska tillhöra.

3. Därefter finner du extrafältet som en expander längst ned inne på de konton som ligger i den konteringsnivån du valt.

Nu är det möjligt att spara fält tillsammans i dina sparade urval. För att spara ett urval på en analys så klickar du på sparaknappen enligt bilden nedan. Då får du upp ett fönster för att spara urval. Klicka i kryssrutan Spara även valda fält i analysen för att inkludera de valda fälten du gjort i urvalet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Vi har infört en spärr mot att registrera lyft i appen. Anledningen är att en fastprisorders lyftplan vanligtvis hanteras av användare som nyttjar SoftOne GO på webben och att den tidigare möjligheten att lägga till lyft i appen har ställt till med problem om användaren inte vet hur dessa artikelrader ska hanteras.

Vid registrering av artiklar i appen sker numera en kontroll att vald artikel inte har artikeltyp ’Lyft’. Felmeddelandet i bilden nedan visas om en användare försöker spara en lyftartikel.

 

Vi har lagt till en ny expander på sidan Fakturaattest för att visa de dokument som är bifogade på leverantörsfakturan.

Alla bifogade filer visas här. Om din telefon inte stöder filformatet behöver du öppna dokumentet i GO på webben.

 

Nu finns äntligen funktionen för att spärra en leverantörsfaktura mot attest och betalning även i appen! Funktionen används exempelvis när man inväntar en kredit eller håller på att utreda en fakturas innehåll och därmed vill ”pausa” fakturan. Med den nya funktionaliteten kan användare till större del utföra hela sitt attestflöde direkt i appen, utan att behöva använda en dator.

Lås en faktura

 1. Navigera till Fakturaattest.
 2. Öppna valfri faktura.
 3. Klicka på knappen Lås längst ned på sidan.
 4. Ange en kommentar – detta är tvingande.
 5. Klicka på knappen Lås.
 6. Nu visas nedan dialog. Klicka på Ok.
 7. Fakturan är nu låst mot attest och betalning. Knapparna Avslå och Godkänn har låsts ned och kan inte användas förrän användaren låser upp fakturan.
 8. En indikation för att fakturan är låst visas i form av ett hänglås i fakturalistan.
 
 
 
Lås upp en faktura
 1. Navigera till Fakturaattest.
 2. Öppna en låst faktura.
 3. Klicka på knappen Lås upp längst ned på sidan.
 4. Nu visas nedan dialog med information om kommentaren som angavs vid låsning. Klicka på Ok.
 5. Fakturan är nu olåst och kan återigen godkännas eller avslås.

Tid/Bemanning

Numera visas vald dimension inom parentes till höger om kontot.
I detta fall är dimensionen passtyp.

När det läggs ut en ny version av terminalen så sker det nu en förbättrad versionskontroll som gör att terminalen uppdaterar och laddar om sig själv om det finns en ny version. Nere i högra hörnet står det vilken tid den senaste versionen uppdaterades.

Lön

Behörighet som krävs för denna funktion är Tjänstebilar [985] och Analys [986].

Enligt Skatteverket kan förmånsvärdet justeras ned på bland annat lätta lastbilar.

Nedan är ett utdrag från skatteverkets hemsida på villkor för att du skall kunna sätta ner värdet på lätta lastbilar.

 

Anställd – Register – Tjänstebilar

Det har lagts in ett nytt fält för att kunna registrera vilken procent av bilförmånens ursprungsvärde som skall justeras. Enligt skatteverkets text ovan skall värdet sänkas till 60% av ursprungsvärdet så det är det du skriver in i kolumnen. Se bild nedan.

Under Nettolöneavdrag och beräknat förmånsvärde visas det nya justerade bilförmånsvärdet.

Analysen kommer att visa anställdas avdragna fackföreningsavgifter för vald period eller datumintervall.

Behörighet som krävs för denna funktion är: Semesteravtal[906] och [966].

 

Lagtexten i semesterlagen §26 lyder följande:

Exempel på tillämpningen av 26 §.

 • En anställd fick 25 betalda semesterdagar vid förra semesterårsskiftet. Under semesteråret har hen frånvaro och kunde ej ta ut några semesterdagar. Under detta intjänande året har hen tjänat in 13 ytterligare semesterdagar som skall fås vid det nya semesteråret.
 • Vid semesterårsskiftet så förfaller de 20 av de 25 betalda dagar som inte kunnat tas ut. 5 dagar flyttas till sparat år 1 därav 20 dagar.
 • För att den anställde skall kunna ta ut 25 semesterdagar under kommande semesterår fyller vi upp till 25 dvs 12 dagar av de 20.
 • Av de 20 dagarna återstår nu 8 dagar som betalas ut.

Anställd – Register – Semesteravtal

För att semesterårsskiftet skall ta hänsyn till § 26 måste inställning göras på semesteravtalet.

I kolumnen kvarvarande dagar skall väljas: Över 20 dagar sparas för alternativet: Tillämpa § 26 semesterlagen.

Exempel från Softone GO:

Semesterskuld innan semesterårsskiftet. Anställd har 25 betalda dagar kvar som ej har tagits ut. Intjänade dagar är 9.

Efter semesterårsskiftet är resultatet på anställda kortet. 

Här har systemet fyllt upp till 25 nya betalda dagar. Enligt semesterskulden skulle det vara enbart 9 nya dagar, så 16 av de betalda fyller upp dessa 9 till 25 dagar. Nu återstår 9 dagar av betalda och av dem får man spara 5 dessa flyttas till spar år 1. Rest 4 dagar betalas ut i aktuell period enligt inställning på semesteravtalet. Varför det står 9 dagar nu på spar 1 är därför att 4 dagar som utbetalas flyttas till kolumnen ovanför dvs uttagna dagar. Efter utbetalningen är återstående dagar 5.

Ekonomi

Försäljning

Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet att ta emot EDI-meddelanden från grossisten Malmbergs Elektriska. Det finns både stöd för att ta emot orderbekräftelser och leverantörsfakturor.

Följ nedan steg för att aktivera EDI-kopplingen i GO:

 1. Navigera till Administrera > Företag > Företag.
 2. Klicka på pennan för aktuellt företag.
 3. Klicka på knappen Redigera grossistkopplingar.
 4. Klicka på pluset.
 5. Välj grossist Malmbergs.
 6. Ange kundnummer hos grossist.
 7. Spara.
 
Kontakta support@softone.se för att få hjälp att aktivera kopplingen hos grossisten.

På sidan Elektroniska utskick har vi förenklat filtreringen av typ (E-post och InExchange) genom att uppdatera kolumnen med en rullgardinslista.

Detta gör att användaren snabbt kan filtrera fram alla distribuerade fakturor med exempelvis typen ’E-post’.

 

Vid registrering av utlägg på en order har det tidigare varit svårt att hitta rätt anställd. Nu har vi därför sorterat listan i alfabetisk ordning och utökat den med anställningsnummer efter den anställdes namn.

 

Vid import av fakturaunderlag från ICA MinButik läses numera kvittodatumen i filen in som leveransdatum i de ordrar som skapas.

Syftet med detta är att förenkla avstämningen mellan GO och MinButik. Med hjälp av kvittodatumet kan användaren snabbt filtrera fram de ordrar som avser ett visst datum och stämma av dessa mot köpen för samma dag i MinButik. En annan fördel är att kunna styra fakturadatumet utifrån kvittodatumet i samband med samfakturering av ordrar.

Bra att veta!

 • Leveransdatumet visas både i orderlistan och i redigeringsläget av en order.
 • Precis som tidigare kommer importdatumet anges som orderdatum.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt