7 november 2022

Releasenyheter

Allmänt

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Nu kan anställd se sina ledighetsansökningar i Min tid

 

Under Min tid visas nu Ledighetsansökningar för månaden.

För att se vilken dag det avser tryck på ”Visa tidrapport”

Numera är det möjligt att ta bort ledighetsansökan från appen.
Gå in på ledighetsansökan och tryck på sopkorgen uppe till höger för att ta bort ledighetsansökan.

Nu är det möjligt att öppna och visa även behandlade ledighetsansökningar. Tidigare gick det endast att öppna och visa ledighetsansökningar med status ”Ansökt”.

Tid/Bemanning

Roll > Roller > Personal
 
Nu finns en ny behörighet för frånvaroöversikt i Attestera tid och Min tid.

Behörighet för Attestera tid [3064]
Behörighet för Min tid [3063]

Numera uppdateras närvarotablån direkt i närvaroterminalen även när stämplingarna ändras manuellt i Attestera Tid.

Lön

Denna analys kan användas av er kunder som använder SoftOne GO Lön och ekonomisk organisationsstruktur.
Kostnadsanalysen visar timmar och kostnader för anställda och avdelning inom verksamheten för valt datumintervall.

För att aktivera analysen, så behöver en SuperUser gå in under Analys och markera ”Visa ej upplagda” högst upp för att få fram analyser som inte är aktiverade ännu, klicka på kostnadsanalysen samt koppla denna till korrekta behörighetsroller.

Välj aktuell period och anställda:

Kolumner som finns som tillgängliga fält är:

Kontodimension                   – Ej tillgänglig men kommer att utgå från schemats dimension

Kontonummer                      –  Tillhörighetskontot

Kontonamn                          – Tillhörighetsnamnet

Anställningsnummer             – Anställningsnummer

Namn                                   – Namn

Position                                – Befattning

Veckoarbetstid                     – Kontrakterad veckoarbetstid

Schema nettotid                  – Schematimmar

Schema bruttotid                 – Schematimmar uppräknat med OB-Faktor

Kostnad schema nettotid     – Kostnad utan OB

Kostnad schema bruttotid   – Kostnad med OB

Utfall timmar                       – Utfall timmar

OB                                       – OB tid totalt ej uppräknad

OB50                                   – OB 50 total ej uppräknad

OB70                                   –  OB 70 total ej uppräknad

OB100                                 –  OB 100 total ej uppräknad

Mertid                                 – Totalt antal mertidstimmar

Övertid                                – Övertid total ej uppräknad 

Övertid1                              – Övertid1 total ej uppräknad, gäller 50%

Övertid2                              – Övertid2 total ej uppräknad, gäller 70%

Övertid3                              – Övertid3 total ej uppräknad, gäller 100%

Sjuk                                     – Antal sjuktimmar

Semester                             – Antal semestertimmar

Frånvaro                              – Antal timmar total frånvaro, inkl sjuk och semester

Lön                                      – Formeln som sitter på löneavtalet räknar ut lönen

Kostnad Total                      – Utfall. Är lön är beräknad, ingår arbetsgivaravgifter och påslag i summeringen, är lön inte beräknad ingår ej arbetsgivaravgifter och påslag i summeringen. 

Lön per vecka                     –  Timavlönad, kostnad för antal timmar för utfall som är valt. Månadsavlönad – månad / 30,4 x 7

Kostnad Kalenderdagar      –  Timavlönad, kostnad för antal timmar för utfall som är valt. Månadsavlönad – månad / 30,4 x antal dagar i urvalet inkluderar kostnad för eventuell ob, övertid, mertid samt betald frånvaro (ej arbetsgivaravgifter)

Kostnad netto                     – Kostnad för alla transaktioner som är arbetade. Timlön eller arbetad schematid. 

Kostnad OB                         – Kostnad för all OB-tid

Kostnad OB50                     – Kostnad för OB50   

Kostnad OB70                     – Kostnad för OB70

Kostnad OB100                   – Kostnad för OB100

Kostnad Mertid                   – Kostnad för Mertid

Kostnad Övertid                  – Kostnad för Övertid

Kostnad Övertid1               – Kostnad för Övertid1

Kostnad Övertid2               – Kostnad för Övertid2

Kostnad Övertid3               – Kostnad för Övertid3 

Kostnad Sjuk                      – Kostnad för sjuk

Kostnad Semester              – Kostnad för Semester

Kostnad Frånvaro               – Frånvaro som betalas av företaget, inkl sjuk och semester

Exempel på analys:

Behörighet som krävs för denna funktion är Lönearter [268] och Analys [1054] 

 

Nu är det möjligt att få ut analys på lönearter och dess inställningar i tabellformat eller Excel.

 1. Öppna rapporter och Analys från ikonen på högersidan.
 2. Gå till fliken Analys och klicka i ”Visa även ej upplagda”.
 3. Klicka på analysen som heter Löneartsregistret.
 4. Skriv in ett rapportnummer och välj vilka roller som skall ha tillgång till analysen.

När du skall ta ut information om lönearter skall du tänka på att lönearten består av delar. En del är huvuduppgift om lönearten. Se nedan:

Nästa del är inställningar per löneavtal. Löneavtal ”Alla” finns för varje löneart. Sedan kan det vara andra löneavtal kopplat på lönearten. Det vill säga att det finns unika inställningar per löneavtal för samma löneart.

När du skapar analys välj fält under ”Tillgängliga fält” som du vill ha med på din analys. Fälten från ”Nummer” till ”Ta med pris i Export” är de som är gemensamma för alla lönearter.

När fälten är valda skall du göra ett urval för att få ut analysen och om du vill skriva ut information i tabell-format eller i ett Excel-dokument.

Om du väljer inställningar per löneavtal är ett tips att ta med fältet: Löneavtal. Detta för att se inställning per avtal.

Behörighet som krävs för denna funktion är Analys [1054].

 

Ny analys tillagd där du kan, via att exportera i tabellform eller exportera till Excel, visa vilka anställda som har utmätning och resultatet i lönekörningen. Finns även möjlighet att skriva ut historiska poster.

 1. Öppna Rapporter och Analys från ikonen på högersidan.
 2. Gå till fliken analys och Klicka i: ”Visa även ej upplagda
 3. Klicka på analysen som heter: Anställdas löneutmätningar.
 4. Skriv in ett rapportnummer och välj vilka roller som skall ha tillgång till analysen.

Välj analysen. Du har ett antal olika urvalsalternativ att välja på. Om du vill presentera i tabellform på skärmen eller exportera till Excel. Du väljer även olika datumintervall om du vill se aktuella poster och/eller historik.

Nu väljer du vilka fält som skall visas i tabellformat eller till Excel. Klicka på ett fält under tillgängliga fält så flyttas de över till valda fält.

I denna analys hämtas information både från anställda och löneunderlag.

Följande fält det som är upplagt på anställda kortet och i avseende på Utmätning:

 • Förbehållsbelopp
 • Ärendenummer
 • Typ av utmätningsbelopp
 • Fast belopp
Fält som hämtas från lönetransaktionen:
 • Datum
 • Utbetalningsdatum
 • Löneartsnummer
 • Löneartsnamn
 • á-pris
 • Antal
 • Belopp
 • Manuellt tillagd
I nedanstående exempel har vi valt följande fält:

I ovanstående kollektivavtal är frånvaroavdrag beskrivit under 18§, punkt 5 i avseende löneavdrag vid frånvaro semester eller annan frånvaro. Beräkningsunderlaget är att om frånvaron är högst 14 dagar skall det göras ett avdrag per timma och om det är mer än 14 dagar skall frånvaro göras med ett kalenderdagsavdrag för hela frånvaroperioden. Annan frånvaro såsom tjänstledighet, föräldraledighet m.m. kan ställas in med frånvaroregler. Semester är annorlunda. Där har vi fått göra en lösning där vi byter löneart när frånvaron är mer än 14 dagar sammanhängande och för att kunna byta beräkningsformel på lönearten.

Detta gäller anställda som har månadslön. Timavlönade dras det timavdrag oavsett längden på frånvaron.

Arbetsgång:

 • Skapa kopia på följande lönearter och byt beräkningsformel till antingen kalenderdagsavdrag eller timavdrag
  • Semesteravdrag betalda dagar
  • Semesteravdrag Sparade dagar år 1
  • Semesteravdrag Sparade dagar år 2
  • Semesteravdrag Sparade dagar år 3
  • Semesteravdrag Sparade dagar år 4
  • Semesteravdrag Sparade dagar år 5
  • Semesteravdrag Sparade dagar förfallna dagar
  • Semesteravdrag Obetalda dagar
 
Inställningar>Tid>Lön>Lönart

Öppna löneart för semesteravdrag och kontrollera om det är rätt löneformel och tidsenhet på lönearten. Annars ändrar du och trycker på spara.

Nu kopierar vi denna lönearten till ett nytt löneartsnummer. Klicka på kopierasymbolen enligt markeringen på bilden nedan.

Nu kopieras inställningar till den nya lönearten förutom löneartsnummer, kortnamn och namn som du får fylla i på nytt. Därefter skall du på nivå 4 sätta att den är sekundär, i detta exemplet för betalda dagar. Ändra till rätt löneformel och tidsenhet på aktuellt löneavtal.

Gör samma sak med sparade dagar år 1 till 5 och förfallna dagar samt obetalda dagar.

Inställningar>Tid>Frånvaroregler

Här skall vi på frånvaroregel semester skapa en ny genom att kopiera den befintliga regeln för semester. Gå in på denna och klicka sedan på kopieraknappen. Se bilden nedan.

Ge frånvaroregeln ett nytt namn och markera vilka tidavtal som skall regeln skall gälla för. Spara.

Nu skall intervallen läggas upp på frånvaroregeln. Vi ändrar först den befintliga till 14 dagar. Detta görs via redigerapennan.

Ändra stopp till 14.

Nästa steg är att lägga upp intervall för mer än 14 dagar.

Klicka på nytt intervall:

Fyll i enligt nedan.

Nu på det nya intervallet skall vi lägga upp lönearter som skall ersättas om frånvaron är mer än 14 dagar.

Först väljer du lönearten som skall ersättas och sedan den ersättande lönearten.

Nedan är ett förslag hur det kan se ut. OB lönearter kan bero vilket löneavtal det är.

Sökväg: Löneberäkning > Fasta lönerader

Under funktionen för Fasta Lönerader och vid uppläggning av ny post så är det förenklat för hitta löneart. Nu kan du bläddra, skriva fritext eller ett löneartsnummer när du letar efter rätt löneart.

Behörighet för denna funktion är: Uppdatera löner [840] och Lönenivåer [3062].  

 

Sökväg: Anställd > Rutiner > Uppdatera löner

I denna rutin har vi nu lagt in möjlighet att kunna filtrera på lönenivåer. Du kan även lägga till/ändra lönenivån på anställdas nya lön. När uppdatering sker på anställd följer lönenivån med på anställdakortet.

När du skapar en ny löneuppdatering har det kommit en ny kolumn när du skall välja vilka anställda som skall uppdateras.

Förutom de sedvanliga löneavtal och lönetyper har det tillkommit Lönenivåer.

Väljer du inga lönenivåer kommer alla lönetyper på anställd som inte har en lönetyp.

Väljer du flera eller alla lönenivåer får du de poster som innehåller lönenivåer.

I nedanstående exempel är alla lönenivåer valda.

I bilden kan du också justera lönenivån på en anställd. Exempelvis om den i samband med lönejustering byter åldersgrupp eller flyttas upp en nivå i avseende på branschvana.

I detta exemplet byter vi lönenivå på anställd 990 från 18 år till 19 år.

På anställdakortet visas följande uppgifter under löneuppgifter:

Har du inte angivet eller arbetat med lönenivåer på de anställdas löner måste du först lägga upp lönenivåer och ange dessa på löneavtalet.

Har du gjort detta kan du gå in på anställdakortet och sätta lönenivå eller så gör du det här på uppdatera löner. Här kan du gå in på varje anställd och sätta rätt lönenivå.

Du kan även, om du justerar lönerna i Excel, sätta rätt lönenivå i samband med det. Om du gör det i Excel så är det viktigt att anger namnet på lönenivån som det är upplagt i lönenivåer.

Exempel från Excel-filen:

Om du nu läser in Excel-filen så blir resultatet så här:

och när du uppdaterat anställd så ser det ut så här på anställda kortet:

Ekonomi

Vid registrering av leverantörsfakturor kan användaren ange om fakturan ska belasta ett projekt. I dagsläget får man en vägledning om detta ska göras genom att kontrollera om kryssrutan ’Belasta projekt’ är ibockad eller inte. Tidigare har kryssrutan initialt hämtat värdet från projektinställningen ’Låt kostnader på leverantörsfaktura belasta projekt’ för att därefter hämta värdet från första raden i listan under expandern ’Koppla mot projekt’.

För att förenkla beteendet för kryssrutan har vi ändrat så att det endast är värdet från nämnd projektinställning som hämtas och inget annat.

 

Nu är det möjligt att ändra fälten ’OCR’ och ’Fakturanummer’ när en leverantörsfaktura är överförd till verifikat. Det kan vara praktiskt om användaren exempelvis märker att OCR-numret är felaktigt och mottagaren har krav på korrekt OCR. Förändringen gör att användaren kan ändra numret och slipper kreditera fakturan och registrera den på nytt. Nedan följer villkoren för om fälten kan ändras eller inte.

Fälten kan ändras om:

 • Fakturan är obetald
 • Fakturan har status Preliminär, Underlag eller Verifikat

Fälten kan ej ändras om:

 • Fakturan är delvis/helt betald eller om det har skapats en betalfil
 • Fakturan visas under fliken Avprickning

Försäljning

På sidan Kundfakturor har vi förenklat filtreringen av fakturametod genom att uppdatera kolumnen med en rullgardinslista.

Detta gör att användaren snabbt kan filtrera fram alla fakturor med exempelvis fakturametod ’E-post’ och därefter distribuera dessa. En annan fördel är möjligheten att bocka i den tomma raden i rullgardinslistan för att visa de fakturor som saknar fakturametod och därmed behöver kompletteras.

 
 

Vi har justerat hur BIC och IBAN presenteras i sidfoten på fakturautskrifter. Tidigare visades dessa bankuppgifter i ett enda fält, men framöver kommer det visas separerat:

Uppgifterna visas på samma sätt oavsett om de är angivna sammanslaget, precis som i bilden nedan, eller om BIC är angivet i fältet BIC och IBAN är angivet i fältet Konto.

 

Om en grossistprislista avser en nettoprislista visas detta numera på två ställen:

 • På sidan Grossistprislistor visas texten Netto inom parentes
 • I redigeringsläget av en prisformel visas texten Netto inom parentes i nedan rullgardinslista

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt