25 april 2023

Releasenyheter

Allmänt

I api-gridden ser man nu inläst information om anställda som börjar i framtiden.
Tidigare stog det i kolumnen ”Identifierare” * istället för den anställdes anställningsnummer och namn. Det var för att man inte hade rätt till den anställde idag. Nu ser man informationen om den anställde om man har rätt till den anställde inom ett år.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Numera är det möjligt att i appen se vilka pass som är av typen jour.
Passen visas med en symbol och visas i följande vyer:

Anställd:
Veckovy
Dagvy
Månadsvy

Admin:
Veckovy
DagvyDet är nu möjligt att redigera pass av typen jour i appen.

Det fungerar på samma sätt som med vanliga pass, med skillnaden att det är jourpass.Tid/Bemanning

Numera har vi gjort det möjligt att visa flera procentsatser för OB i summeringen i Attestera tid.

För att ta fram summeringarna i Attestera tid, tryck på strecken uppe till höger och markera de procentsatser som ska visas.

 
 
 

Inställningarna görs inne på lönearten.

Inställningar > Lön > Lönearter

Koppla rätt OB-löneart till någon av de tillagda procentsatserna på Typ av lön, Nivå 3.

När detta sedan är kopplat och lönearten genereras i Attestera tid kommer den nya procentsatsen att visas i summeringen.

 
Vi har nu tagit fram ett stöd för att kunna beräkna när det ska genereras mertid/övertid med automatik.
 
Önskar ni hjälp med uppsättningen, vänligen vänd er till konsult@softone.se
 
Om en anställd har jobbat mer än sin planerade schematid kommer övertid eller mertid att genereras med automatik.

Mertid kommer att genereras upp till en veckas heltidsmått, därefter kommer övertid att genereras.
Beräkningen avser en vecka, måndag – söndag. Det är inte möjligt att ändra avstämningsperioden.

För en anställd som har 100% sysselsättningsgrad kommer övertid alltid att genereras.
 
För att kunna arbeta med detta krävs det att korrekta tidsregler finns uppsatta samt att inställning på Avvikelseorsak är gjord. Inställningen ställs in på avvikelseorsaken som ska användas för att kunna ange beordrad tid utanför schema.

Avvikelseorsaken ska användas i samband med arbetad tid utanför schema då mertid eller övertid ska genereras.

Inställningen finns under Inställningar > Tid > Avvikelseorsaker.

Inställningarna på tidsreglerna kan variera beroende på uppsättning. Vårt exempel på tidsreglerna ser ut enligt nedan. Tidsreglerna är komplicerade uppsättningar och kan variera mellan olika företag. Gör ni detta själva krävs kunskap om hur tidsregler fungerar.

Övertid EnkelÖvertid kvalificerad
Mertid 
 
Jobbar ni med schematyper för mertid och övertid så rekommenderar vi er att ta kontakt med konsult för att det ska blir korrekt uppsatt.

I version 1 behöver omräkning av veckans tider göras om något schema har blivit förändrat under den aktuella veckan.
 

Lön

Vi har nu skapat en integrationsfil till IF-metall.

I och med detta har det tillkommit nya fält under Anställd > Anställda > och under expander Rapporter.

Under Lön > Rutiner > Fackavgifter finns nu också val av fackförening.
Informationen inlagd på anställd kommer även att kunna tas ut i Excel

Ekonomi

Kund- och leverantörsbetalningar i det nya betalformatet ISO 20022 har verifierats för Swedbank. Detta innebär att SoftOne GO har stöd för ISO 20022 för alla storbanker, det vill säga Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, SEB och nu även Swedbank.
 
Specifikt för Swedbank är att de ej kan hantera betalningar från IBAN till BG/PG, vilket övriga storbanker klarar av. Detta innebär att om ni arbetar med både inrikes- och utrikesbetalningar och inte har angivit IBAN/bankkonto på alla era leverantörer behöver två nya betalmetoder sättas upp i SoftOne GO.
 
Läs mer om detta i handboken som ni hittar här.
Vi har lagt till en ny överföringstyp för ingående balanser i modulen Koncernredovisning. I samband med årsavslut och uppdatering av de ingående balanserna i dotterbolagen så kan du nu alltså överföra dessa till moderbolaget.
 
Instruktion
 1. Gå till Ekonomi > Redovisning > Koncernredovisning > Överföringar.
 2. Välj överföringstyp Ingående balanser.
 3. Beroende på vilken överföringstyp som du väljer visas olika urval. Om du väljer Ingående balanser kommer urval för redovisningsår upp. Välj önskat redovisningsår.
 4. Klicka på knappen Överför.
 5. Efter överföringen visas information om vilka konton som har överförts, som en drill down.

Bra att veta

 • Överföringen av de ingående balanserna kan tas bort med hjälp av krysset på höger sida, om en ny uppdaterad överföring behöver göras.
 • Om en annan valuta används i dotterbolaget anger du en omräkningsfaktor för det företaget i företagstabellen och i samband med överföringen räknas valutan då om till moderbolagets valuta.
 
 

Försäljning

Nu finns det möjlighet att visa alla grossisters rabattbrev genom att välja alternativet ’Alla’ i rullgardinslistan för grossist.
 

För info har knappen ’Hämta EDI-poster’  dolts från importsidan för EDI för svenska användare. Anledningen är att knappen endast är kopplad till funktionalitet för finska användare.

Det finns nu möjlighet att skriva färdiga textblock som kan användas vid registrering av beställningar i Inköpsmodulen.
 
Registrera ett textblock 
 1. Gå till Försäljning > Inställningar > Generellt > Textblock.
 2. Klicka på plustecknet för att skapa ett nytt textblock.
 3. Ange namn, typ Generell, skriv in den aktuella texten och markera att texten ska användas i Beställning.
 4. Spara.
Använd ett textblock
Textblocket kan sedan användas vid registrering av en beställning genom att du lägger till en textrad.
 1. Lägg till en ny textrad under beställningsraderna.
 2. Klicka på redigeringspennan till höger på textraden.
 3. Nu visas nedan dialog. Välj önskat textblock i rullgardinslistan Mall.
 4. Klicka OK. Nu har ditt textblock hämtats in till textraden.
 
Om en beställning har skapats via order får du nu tillgång till de leveransadresser som finns registrerade på orderns angivna kund samt den leveransadress som är angiven på ordern.
 
Du kan också redan vid skapandet av en beställning från en order välja att kopiera leveransadressen från ordern till den nya beställningen. Det kan vara aktuellt för de beställningar som ska levereras direkt till kunden.
 
Exempel
 1. På en order finns en kund med nedan leveransadress registrerad som kontaktinformation på kundkortet.
 2. När beställningen skapas utifrån order kommer du numera åt denna leveransadress genom att klicka på knappen med en kontaktbok.
 3. Välj önskad adress genom att klicka på bocken.
    

Vi har utvecklat en integration mellan SoftOne GO Försäljning och Fortnox. Syftet är att göra det enkelt för företag som använder SoftOne GO för orderhantering att föra över fakturor till Fortnox. Integrationen sker enbart i en riktning, från SoftOne GO till Fortnox.

Integrationen passar företag som av olika anledningar behöver använda Fortnox men ändå är i behov av avancerad funktionalitet i order, såsom tidrapportering, materialhantering, checklistor, dokumentation, mobilapp, med mera.

Här hittar du en handbok om integrationen.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt