16 maj 2023

Releasenyheter

Allmänt

Det finns en ny analys för din organisation. Du kan nu få ut valda fält från organisationen till en analysvy.
 
Behörigheten som krävs för detta är Analys [1054]. Du får då tillgång till samtliga analysvyer.
Även behörighet Kontering, 889 under modul personal behövs.
När behörigheten är aktiverad öppnar du upp analys från högra menyn, bockar i Visa även ej upplagda och klickar på analysen som heter Organisation för att aktivera och koppla den mot önskade roller.
 
I exemplet nedan har vi valt Namn, Koncernnamn, Regionnamn, Butiksnamn och Avdelningsnamn.
Tänk på att stå på rätt nivå i kontoväljaren för att få ut korrekt region/butik i urvalet.
 
 
 
Om du väljer att skriva ut analysen i tabell så kan det se ut så här grupperat på Koncern / Region / Butik.
Nu finns det en analys som speglar tabellerna inne i det aktiva schemat. Den nya analysen heter Bemanningsstatistik och du hittar den där de övriga analyserna finns.
 
Har du analys på din roll, så laddar du upp analysen och kopplar den mot roller. Det görs inifrån Rapporter -> Analys.
Bocka i visa även ej upplagda så visas analysen, markera den och koppla mot de roller som önskas.
 
Tänk på att: Om du tar ut analysen för en region behöver du ha valt regionen i kontoväljaren.
 
Under tillgängliga fält finns det olika valmöjligheter. Kom ihåg att du enkelt kan spara urvalet samt att du även kan spara urval mot specifika roller och mottagargrupper. Detta görs via sparaknappen uppe till vänster bredvid Nytt urval.

I exemplet nedan är region vald i kontoväljaren. Du kan då välja alla butiker i regionen och se timmar i grundschemat och det aktiva schemat. Detta görs i fältväljaren.  
 
Därefter väljer du om du vill skriva ut analysen till tabell eller Excel.
 
 
 
Nedan ser du exempel på analysen tagen till tabell och grupperad på Koncern / Region / Butik.
 Det finns nu en ny analys där du kan skriva ut information gällande långtidsfrånvaro.
 
Klicka upp Rapporter och analys via ikonen på höger sida och markera Visa även ej upplagda för att kunna lägga till den. Analysen heter Långtidsfrånvaro och du hittar den under rubriken Tid. 
 
 
Som vanligt gällande analyser så väljer du vilken period samt övrig specifikation du vill basera ditt urval på.
Notera att i fältet dagar skriver du in gränsen för hur lång frånvaro du vill ha med i analysen.

Glöm inte att välja vilka fält du vill få med i analysen genom att klicka på de olika fälten i tabellen längst ned. Klicka sedan på ikonen högst upp enligt pilen på bilden nedan för att skriva ut analysen enligt dina valda önskemål.
 
Exempel på utskrift:
Vi har lagt till en tydligare text vid aktivering för Ekonomisk tillhörighet för att förhindra att kunder aktiverar Ekonomisk tillhörighet av misstag.
 

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Inga nyheter inom området App i denna release.

Tid/Bemanning

Vi har nu gjort det tydligare för användaren när övertiden behöver räknas om.
Övertiden behöver räknas om för att få korrekt utfall vid till exempel förändring av schemat för den veckan där det har fallit ut mertid eller övertid.

För att räkna om perioden är det enklaste sättet att klicka på den gula raden högst upp i Attestera tid ”Perioden innehåller justerat schema som kan påverka rapporterad övertid. Klicka här för att räkna om”

Lön

Inga nyheter inom området Lön i denna release.

Ekonomi

Vi har uppdaterat namnet på nedan två importdefinitioner då de kan användas av samtliga kunder och inte bara ICA-kunder.
 • ICA Budgetimport => Budgetimport
 • ICA Internhandel Verifikatimport => Verifikatimport

I denna release har vi implementerat stöd för rapportering via SAF-T för norska bolag. SAF-T står för Standard Audit File-Tax och är ett internationellt standardformat för ett elektroniskt XML-baserat utbyte av redovisningsdata. Sedan den 1 januari 2020 kan den norska skattemyndigheten begära in en så kallad SAF-T-fil, vilket är en digital rapport för skatt, moms och redovisning.

 
SAF-T-rapportering är obligatoriskt för norska företag som:
 • Har en omsättning på minst 5 miljoner NOK
 • Har mer än 600 bokföringstransaktioner per år
 • Har sin bokföring elektroniskt tillgänglig
För företag som inte uppfyller någon av de ovanstående förutsättningarna är SAF-T-rapporteringen frivillig.
 
SAF-T-filen innehåller:
 • Alla bokföringsposter (huvudbok, kontoplan, moms)
 • Kundfordringar (exempelvis kontosaldo, kunder)
 • Leverantörsskulder (exempelvis kontosaldo, leverantörer)
 
Behörigheter
För att få tillgång till sidan där du kan exportera SAF-T-filer behöver behörigheten SAF-T [1099] aktiveras.
 
Uppsättning
Innan du kan komma igång med exporten behöver du mappa dina konton mot rätt momsredovisningskod, så kallad MVA-kod i Norge. Detta gör du genom att ange rätt kod i fältet ’Momsredovisning’ i redigeringsläget av ett konto.
 
Observera att Norge måste vara angivet som land för företaget för att MVA-koderna ska visas i rullgardinslistan i fältet Momsredovisning.
 
Instruktion för export av fil
 1. Gå till Ekonomi > Export > SAF-T.
 2. Ange det datumintervall som du önskar exportera data för.
 3. Klicka på Sök.
 4. Nu visas alla de konteringsrader som avser det valda datumintervallet.
 5. Klicka på Skapa fil.
 6. Nu laddas en xml-fil ned.
Listan på sidan Åldersfördelning (Ekonomi > Leverantör > Analys) har uppdaterats till den nya listkomponenten som används på övriga sidor. Denna nya komponenten innebär bättre prestanda och ett modernare gränssnitt samt möjlighet att exportera till Excel.

Försäljning

Vi har ändrat namn på två grossister i SoftOne GO:
 • EELTeknik har bytt namn till E2 Elteknik
 • Malmberg har bytt namn till Malmbergs
Utöver detta har vi tagit bort inaktuella importer via Försäljning > Import > Prislistor. Ett exempel på en borttagen import är LundaMängdNetto. Vid import av Lundas prislista skapas därför nu endast två grossistprislistor – LundaStyckNetto och LundaBrutto.
För dig som använder modulen Inköp finns det nu en helt ny sida för inköpsstatistik. Här hittar du statistik för dina beställningar och de produkter som du har beställt. 
 
Behörighet
För att få tillgång till sidan behöver behörigheten Inköpsstatistik [1097] aktiveras.
 
Instruktion
 1. Ange önskat datumintervall. Urvalet avser beställningsdatum.
 2. Klicka på Sök.
 3. Nu visas beställningsraderna från de beställningar som matchar angivet datumurval.
 4. Här kan du t.ex. gruppera och filtrera på den information som du är intresserad av. Nedan exempel visar en gruppering på Inköpsartikel, vilket kan ge en bild av vilka som är dina mest beställda artiklar.
I redigeringsläget av en kund finns det en ny inställning för e-postadress avseende order. E-postadressen för order registreras först under avsnittet Kontaktinformation på kunden. Sedan väljer du den aktuella e-postadressen för order under expandern Inställningar.
 
Den nya inställningen är användbar om du behöver maila orderbekräftelsen till en e-postadress och fakturan till en annan.
 
När ordern skapas hämtas i första hand e-postadressen för order och i andra hand e-postadressen för faktura (dvs. om e-postadressen för order är tom). Likaså vid överföring från offert och avtal till order. Vid överföring från order till faktura uppdateras e-postadressen till den som är angiven i ’Faktura e-post’.
 
Sedan Storbritannien gick ur EU hanteras Nordirland med en egen landskod eftersom att de är kvar inom EU. Nordirland och dess landskod (XI) har lagts till som val av land på redigeringssidan av en kund och därmed går det nu att exportera Periodisk sammanställning och Intrastat för kundfakturor som avser kunder på Nordirland.
 
På sidorna Fakturor, Attest och Betalningar under delmodulen Leverantör visas röd bakgrundsfärg i kolumnen ’Förfallodatum’ för att uppmärksamma om en faktura har förfallit till betalning. Motsvarande indikation har lagts till på sidorna Fakturor och Betalningar under delmodulen Kund. Cellen för förfallodatum blir röd om en kundfaktura är obetald eller delbetald och förfallodatum är tidigare än dagens datum.
 
Nu finns det ett urval för avtalstyp när man periodfakturerar sina ordrar via Försäljning > Order > Periodfakturering. I filtret kan du välja att visa ordrar med typ Fastpris eller typ Löpande.
 
 

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt