1 september 2022

Releasenyheter

Allmänt

Numera är det möjligt att ändra attestroll direkt inne på användaren.

Gå in under användaruppgifter och tryck på Redigera

Tryck sedan på pennan igen för den attestroll som ska redigeras.

Ändra sedan attestroll och spara.

Nu har vi utökat funktionen för massuppdatering av anställda i SoftOne GO Analys. Sedan tidigare så finns funktion även i Personal>Anställda.

För att du skall kunna använda funktionen skall följande behörigheter vara satta på rollen: [1054] Analys och [3060] Massuppdatera anställd.

Med denna funktion kan du justera/lägga till ett värde på anställd. Istället för att gå in på varje anställd och göra justering kan du nu markera vilka anställda som skall beröras och vilket nytt värde fältet skall få. I nedanstående exempel visas hur vi tilldelar en grupp av anställda rätt befattning och SSYK-kod.

I Anställda-analysen har du större möjligheter att filtrera anställda som du vill massändra jämfört med i Personal > Anställda.

Följande analyser har denna nya funktionalitet:

 • Anställningsuppgifter
 • Anställningsuppgifter per datum
 • Anställning kontering
Skapa en analys med en av ovanstående analyser för anställningsuppgifter. När du öppnar tabellen har en ny funktion tillkommit med namnet Massändra.
 
Funktionen blir aktiv när du markerar en eller fler anställda:
 
 
 
När du klickar på knappen för Massändra öppnas en dialogruta där kan välja vilken kolumn som skall ändras på valda anställda. Du kan även välja fält på anställda som du inte valt i den aktuella analysvyn. Det behöver inte vara ett fält som är valt för att visas i analysen. Utan du kan välja själv vilket fält som är aktuellt för ändring.
 
 
 
 
I ovanstående exempel har vi valt Befattning (SSYK). Därefter klickar du på plus.
 
Följande dialogruta öppnas. Här väljer du eller anger det nya värdet på fältet som skall uppdateras. Beroende vilket fält du har valt så får du ange exempelvis startdatum och/eller slutdatum.
 
 
 
 
När du har angivit ett nytt värde så klickar du på OK. Uppdatering sker därmed av valda anställda.
 
Tänk på: Du kan inte ångra uppdateringen. Kontrollera därmed noga urvalet av anställda och det värde som ska förändras.
 
I Personal > Anställda skapas det en historikpost för varje massändring du gör. Här kan du gå tillbaka och se vilka ändringar som är gjorda.
 
 

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Tid/Bemanning

Nu finns möjlighet att importera behov från externt system. Det importerade behovet kan därefter användas vidare i SoftOne GO som underlag för att jämföra schemaläggningen med verksamhetens faktiska resursbehov. Det importerade behovet kan också vara en del av den funktion som används som ett underlag för att skapa ett schemaförslag baserat på bl.a. verksamhetsbehov.

Viktigt: Väljer att importera behovet så behövs arbetsuppgifterna läggas upp även i SoftOne som vanligt och sedan skriver du samma benämning i importen.

Importen läggs upp under menyn Personal – Import – Connect. Klicka på pluset och koppla på Frekvensposter Behov i standard importdefinitioner och namnge importen. När importen är sparad väljs filen som ska importeras.

Kolumner och format i Excel ska vara enligt följande exempel:

Beskrivning av kolumner och format:

Vid nästa import återanvänds samma importdefinition, men administratören väljer den nya filen. Resultatet blir detsamma som när du lägger in behovet manuellt. Behovet kommer in i behovsplaneringen.

Lön

Inställningar > Företagsinställningar, flik lön

Här anger du kundnummer för företaget som skall redovisas för.

Inställningar > Löneart

Till Pensionsvalet(GTP) skall redovisas kontant utbetald bruttolön varje månad. Vilka lönearter som skall ingå i beräkningen markerar du på lönearten.

 • Välj en löneart
 • Du går in på Inställningar per löneavtal.
 • Klicka på pennan
 • I kolumnen Pensionsbolag finns GTP att välja.

Register > Löneavtal

Under löneavtal anger du ett Avtalsnummer som skall ingå i filen. Innebär också att de anställda som är kopplade till detta löneavtal kommer med i filen. Inställningen görs under expandern: Statistik. Idag kan du välja tre olika avtalsnummer:

 1. (2) Fremia HRF Hotell & Restaurang
 2. (101) Fremia Handels Detaljhandel
 3. (173) Fremia Livs Livsavtalet
 

Anställd

På en anställd kan du ange ett avtalsnummer som avviker från löneavtalet. Kan även markera på anställd om undantas från Export i filen.

Dessa inställningar finner du under Expandern: Rapportering.

Skapa fil för inrapportering

 

Skapa fil under rapporter. Du väljer Exportfil och vilken eller vilka löneperioder som skall redovisas. Kontantprincipen tillämpas vid inrapportering, dvs utbetalningsdatum styr till vilken period.

 

Analys Anställd

Kolumnerna är inlagda på att välja under fält.

Massuppdatering Anställd

Om behörighet är angiven på Massuppdatera anställd kan du under anställd eller Analys anställd sätta värden på flera anställda på en gång.

Löneformler ligger till grund för samtliga de ersättningar och avdrag som ingår i den anställdas löneutfall. En löneformel kopplas till en löneart.

I er uppsättning av SoftOne GO ingår samtliga de formler som krävs för de beräkningar som idag sker. Löneformler är inget som ska ändras utan kontakt med en konsult hos SoftOne eller i undantag vid djup kunskap gällande formler.

Nu finns det möjlighet att inaktivera eller ta bort en löneformel. Löneformlerna återfinns under menyn Inställningar >Lön > Löneformler.

I listan där de upplagda löneformler visas har det tillkommit en ny kolumn som visar vilka formler som är aktiva. Som standard så visas endast de aktiva löneformlerna.

För att visa inaktiverade löneformler så kan du markera det nya valet ”Visa Inaktiva” ovanför listan. Markerar du ”Visa inaktiva” så visas även de löneformler som har blivit satta som Inaktiva.

Gör så här för att inaktivera en löneformel:

 • Välj aktuell löneformel och klicka på pennan på raden för att redigera
 • Vill du inaktivera en löneformel så att den inte visas i listan med de andra löneformlerna; ta bort markeringen framför valet Aktiv.
 • Vill du ta bort en löneformel helt. Klicka på Ta bort. Tänk på att detta inte går att ångra.
 • Om du vill aktivera en inaktiv löneformel igen så markerar valet Aktiv.

När du avaktiverar eller tar bort en löneformel så sker en kontroll om löneformeln används på en löneart. Ett meddelande kommer upp om så är fallet. Borttag kan inte ske om formlen används. Du kan dock inaktivera en formel som används.

Viktigt att tänka på:
Om du inaktiverar en formel som används på en löneart, innebär detta att någon beräkning inte görs i löneberäkningen, dvs beloppet blir noll.

Ekonomi

Vid import av fakturaunderlag gällande delbetalningar har SoftOne GO sedan innan stöd för betalmetoden kontant. I denna release så har vi utökat importen med stöd för fler betalmetoder. Vid import av fakturaunderlag från MinButik hämtas nu uppgift om alla olika typer av delbetalningar som gjorts vid köpet i butiken. De betalmetoder som är utökade i denna version är kort, bonuscheck, presentkort och swish.

 
Vid import av fakturaunderlag från MinButik i SoftOne GO hämtas nu uppgift om alla olika typer av delbetalningar som gjorts vid köpet i butiken.
De betalmetoder som vi har lagt till är kort, bonuscheck, presentkort och swish.
Betalmetoden kontant finns med sedan tidigare.
 
 
 
 
I xml-filen från MinButik kommer information om delbetalningar i xml-tag Tender_
 
 
 
 
Delbetalningar dras av som minusrader vid importen, från den totala summan som ska faktureras kreditkunden, på fakturan.
 
 
 
 
Om kunden inte har detaljera fakturaunderlag visas artikelraderna grupperade per momsprocent och därefter visas de aktuella delbetalningar som gjorts vid köpet, som minusrader.
 
När användaren klickar på Lägg till rad i beställningsexpandern i leverantörsfakturor kommer det information om det inte finns några aktiva beställningar.
 

Försäljning

En ny expander, Orderrader, visas på sidan inleveranser (Försäljning > Inköp > Inleverans > Fliken Inleveranser) när du går in på en inleverans från inleveranslistan. Expandern visas efter att orderraderna är markerade som levererade och sparade. I den nya expandern är det möjligt att ändra status av försäljningsorderrader som är sammankopplade till köpordern.

Försäljning > Inköp > Inköpsartiklar

 

 

Det är möjligt att koppla en artikel till en inköpsartikel på två sätt:

 1. Om artikeln redan existerar: Sök efter artikeln du vill koppla i fältet Artikelnr. Du kan söka på namn eller nr och sedan välja önskad artikel från listan.

 2. Ny artikel: Om den inte existerar ännu är det möjligt att skapa en ny genom att klicka på edit-pennan bredvid fältet Artikelnr. För att skapa en ny kräver det att fältet är tomt innan du klickar på pennan. Annars kommer du att redigera en befintlig artikel.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt