21 februari 2023

Releasenyheter

Allmänt

I denna release finns det inga nyheter inom området Allmänt.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig samma dag som webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Numera är det möjligt som anställd att ta bort flera avvikelser vid ett och samma tillfälle under Min tid.

Tryck på Ändra uppe till höger. Välj sedan vilka dagar där avvikelser ska tas bort.
Tryck på knappen ändra och välj Ta bort alla avvikelser.

 

I listan över mail visas numera en förhandsvisning av respektive meddelande i appen.

Tidigare:

Nu:

Tid/Bemanning

Nu ser du antalet anställda som har stämplat in samt hur många av dessa som är på rast.
 
Denna text visas högst upp i närvarotablån. Första numret visar hur många anställda som är instämplade just nu. Numret som står inom parentes avser antalet anställda som är stämplade på rast.
 
I exemplet nedan ser vi att det är två personer som är instämplade varav en som är på rast.
Vi har uppdaterat utseendet i närvaroterminalen i samband med uppdateringen av vår hemsida för att följa vårt nya färgschema.
Om du lägger till fler pass samtidigt och lägger dem så att de inte är sorterade enligt tid dyker det nu upp en knapp som hjälper dig med detta. Den nya knappen dyker endast upp om passen ej ligger i ordning.
 
I exemplet nedan har vi lagt till ett nytt pass kl 10-14. Du kan då klicka på den nya knappen Sortera pass för att sortera passen korrekt enligt tid.
Du har tidigare hittat denna funktion under Funktioner. Nu finns funktionen Skapa om raster enligt rastmall även som en knapp för att det ska vara enklare att använda den.
 
Notera: Knappen och funktionen visas numera endast om du har rastmallar upplagda.
 
Det är nu möjligt att infoga pass i befintliga pass. Nedan följer exempel på olika scenarion som förklarar hur det fungerar.
 
Om du vill infoga ett pass mitt i ett befintligt pass:
Här har vi ett exempel där vi lägger upp ett nytt pass mellan 15:00 och 16:00 över ett befintligt pass med tiden 13:15 – 21:15.
 
Det ursprungliga passet splittras då upp i två och det nya infogas mellan.
 
Om du lägger till ett pass som endast berör början eller slutet av ett befintligt pass:
Om du lägger till ett nytt pass som endast berör början eller slutet av ett annat pass kommer endast klockslaget att justeras.
 
I detta exempel lägger vi ett nytt pass som startar innan det befintliga slutar.
 
Resultatet blir att sluttiden justeras på det första passet.
 
Om du lägger upp ett nytt pass som helt omsluter ett befintligt:
I detta exempel väljer vi att lägga passtypen Chark kl 11:00 – 14:00 över det befintliga passet Frukt och grönt 12:00 – 13:00. Tiderna på det nya passet sträcker sig helt över det befintliga vilket betyder att passet Frukt och grönt kommer att tas bort, men även att passet Kassa 10:00 – 12:00 kommer att justeras till 10:00 – 11:00.
 
Resultat:
Nu har vi lagt till fler inställningar gällande utseendet i dagvyn. Dessa inställningar finns i Aktivt schemaGrundschema och Scenario och du finner dem under knappen ”Välj vad du vill se”.

Tänk på att: Om du kör ekonomisk struktur så hämtas passtypens kod från fältet Nummer samt att den är länkad till passtypen på ekonomisidan, så ändrar du numret på passtypen, ändras den även på passtypen under ekonomi.

 
Här ser du de nya inställningarna. Nedan följer en förklaring för var och en.
 
Visa kortnamn för passtyp (kod)
Inne i passtyper (Personal > Inställningar > Planering > Passtyper) finns fältet Kod. Där kan du skriva in det du vill visa som kortnamn för passtyper i schemavyn. Se exemplet nedan.
 
 
Visa inte kortnamn för passtyp:
 
Visa kortnamn för passtyp:
 
 
Veckonummer
Längst till höger i passrutan ser du att det kan stå exempelvis 4/4v. Detta avser vilken vecka i grundschemat som passet tillhör.
Välj med denna kryssruta om du vill visa veckonummer.
 
Visa veckonummer:
 
Visa inte veckonummer:
 
 
Placering av passtyp
Här väljer du om namnet för passtyp ska vara centrerat eller till vänster.
 
Vänsterjusterad placering av passtyp:
 
Centrerad placering av passtyp:
 
 
Placering av klockslag
Här väljer du var du vill placera klockslaget i passrutan. Du kan välja mellan fyra alternativ.
 
Vänsterjusterat:
 
Början och slutet av varje pass:
 
Början och slutet av varje dag:
 
Dölj klockslag:
 
 
Dölj klockslag på pass kortare än (minuter)
Här kan du välja om du vill dölja klockslag på vissa kortare pass. 
 
I detta exempel har vi dolt klockslag på pass som är kortare än 120min. Det betyder att klockslag syns på alla pass utom Café.
 
Visa raster
Välj hur du vill att rasterna i passrutorna skall visas. Du har fyra alternativ.
 
Visa inte raster:
 
Visa endast rastmått per dag:
 
Visa detaljerade raster (standard):
 
Visa raster som hål:
Nu visas frånvarokostnad i tabellen i schemaplaneringen. Detta gäller kostnader för all frånvaro som företaget betalar ersättning för. 
 
I bilden nedan ser vi ett exempel på en person som är sjukskriven tisdag till fredag på en vecka. Vi ser då att kostnaden för detta hamnar i kolumnen Utfall.
 
Image
 
Notera att detta endast gäller er som kör lön.

Lön

I och med förändring för förmånsbilar äldre än 6 år har utveckling gjorts i SoftOne GO.

Numera kommer förmånsvärdet att vara baserat på minst 210 000kr även fast nybilspriset är under 210 000kr.

SoftOne GO kommer att hantera detta med automatik om tillverkningsåret är 2017 eller äldre.

Nu går det att skapa bankfil för anställda med norskt kontonummer.

En ny inställning finns under Inställningar > Företagsinställningar > Inställningar lön.

Markera rutan om det ska användas.

I anställdakortet finns sedan valet Norskt kontonummer.

Validera inte kontonummer markeras med automatik.

För att skapa bankfilen behövs en ordinarie bankfil med svenska kontonummer först skapas.

För att skapa bankfilen för Norge behöver rutan för den svenska bankfilen markeras och sedan Funktioner och Skapa fil för Norge.

Följande dialog kommer att komma upp. Fyll i Kurs och Valutakurs datum och tryck på skapa.

En ny fil kommer att skapas med de anställda som har norskt kontonummer.

Ekonomi

På redigeringssidan av en budget finns nu en funktion för att kopiera. Se knappen i bilden nedan.

Vid sparning av kundreskontrafakturor i Ekonomi-modulen har vi lagt till nedan kortkommandon. Dessa finns sedan tidigare vid sparning av kundfakturor med artikelrader i Försäljnings-modulen.

 • Ctrl+S (Spara)
 • Ctrl+Enter (Spara och stäng)

Vi har utvecklat en inställning för språk i redigeringsläget av en leverantör. Denna inställning tar systemet hänsyn till vid rapportutskrift, exempelvis när du skriver ut en inköpsbeställning.

Nu har SoftOne GO stöd för att importera artikelrader från inkommande e-fakturor. Detta gör att du kan vidarefakturera en leverantörsfakturas artikelrader till en order för att på så sätt kunna erbjuda din kund en mer specificerad orderbekräftelse eller kundfaktura. Funktionen kan vara särskilt användbar om en grossist inte har möjlighet att skicka EDI-meddelanden.

Expander på leverantörsfaktura
På redigeringssidan av en leverantörsfaktura finns en ny expander benämnd Artikelrader. Här visas, precis som det låter, de artikelrader som har importerats i samband med att e-fakturan kom in i systemet.
 
 
Överföring till order
Det finns möjlighet att vidarefakturera artikelraderna genom att föra över dessa till en order.
 1. Markera en eller flera artikelrader.
 2. Ange vilken grossist som du vill att raderna ska prissättas utifrån.
 3. Klicka på För över till order.
 4. Filtrera fram den order du vill föra över raderna till och klicka sedan på OK.
 5. Ordern som du förde över valda rader till visas i kolumnen Ordernr.
 6. Artikelraderna har skapats upp på angiven order.

Behörighet

För att få åtkomst till expandern Artikelrader på redigeringssidan av en leverantörsfaktura behöver denna behörighet aktiveras:
 • Artikelrader [1094] (belägen under Leverantörsreskontra [21])
  Image
Inställning
För att artikelrader från inkommande e-fakturor ska importeras behöver denna inställning aktiveras:
 • ’Importera artikelrader från e-faktura’ (nås via Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Inställningar > avsnittet Artikelrader)
  Image
Bra att veta
 • Inköpspriset sätts utifrån artikelradens belopp på fakturan.
 • Prissättning till kund sker utifrån vald prislista på ordern.
 • Valutaomvandling sker utifrån angiven valuta på leverantörsfakturan till angiven valuta på ordern.
 • Om artikelnumret som importeras inte matchar ett nummer i det interna artikelregistret anges istället din ströartikel.
 • När en artikelrad har förts över till en order låses denna. Om du har råkat föra över en artikelrad till fel order löses det genom att flytta raden från ordern till korrekt order.
ICA-projektet kring övergången till MinButik fortskrider.
 
Vad hände under våren 2022?
 • Alla B2B-kunder för butiksförsäljningen flyttades från StoreOffice till MinButik.
 • I samband med detta ändrades alla kundnummer till 10 siffror och de börjar numera på siffra 1. Det gamla fyrställiga kundnumret hakades på som en köpkod på det nya kundnumret.

Vad händer framöver?

 • Den här gången handlar det om B2B-kunder från ATG (Online-handeln) som ska konverteras till MinButik och dessa kunder har nummer som börjar med siffran 9.
 • Efter konverteringen kommer det finnas möjlighet att slå samman kunder som har olika kundnummer för butik och Online om dessa ska ha ett kundnummer och en kreditlimit.
 • ATG-kundnummer kommer alltså att ersättas av kundnumret i MinButik. 
 • När övergången till OSP är klar kommer de nya kundnumren att börja användas och formatet på filerna kommer att vara i xml-format. Kundfilen kommer att innehålla all information om kunderna (adresser m.m.).
 • Kreditköpsfilen kommer innehålla alla köp som gjorts under en dag.

Försäljning

När du kontrollerar statusen för distribution av exempelvis kundfakturor på sidan Elektroniska utskick (Försäljning > Rapporter > Elektroniska utskick) finns det nu en genväg för att öppna en faktura/order/offert. I kolumnen ’Löpnr’ har en penna lagts till, vilken öppnar upp underlaget i en ny flik.

Nu erbjuder SoftOne GO automatisk uppdatering av priser för Ahlsell Isolering. Följ nedan steg för att aktivera grossistprislistan:

 1. Navigera till Försäljning > Inställningar > Grossister > Grossistprislistor.
 2. Synliggör de inaktiva prislistorna genom att bocka ur nedan kryssruta.
 3. Bocka i Ahlsell Isolering.
 4. Klicka på spara-knappen (ikon i form av en diskett).
 5. Nu är prislistan aktiverad.

I kommande release, 14/3, släpps även stöd för Ahlsell Bygg och Ahlsell Verktyg.

På sidan Projektöversikt kommer fastprisrader framöver alltid visas under rubriken ’Intäkter ofakturerat’, oavsett vilket datumurval som har angivits. Detta förutsätter att fastpriset inte har fakturerats, då visas beloppet istället under rubriken ’Intäkter fakturerat’. Tidigare visades endast fastprisraden om angivet datumintervall i Projektöversikten stämdes överens med datumet då fastprisraden skapades.
 
Exempel
En fastprisrad registrerades på en order 2023-01-27. I Projektöversikten anges datumurvalet 2023-01-01 till 2023-01-01. Trots att datumet när fastprisraden skapades inte ingår inom angivet intervall visas beloppet under rubriken ’Intäkter ofakturerat’.
 
Tidigare har intäkter som avser tidartiklar visats utifrån de registrerade tidernas datum vid användning av datumurval i Projektöversikten. Det ledde till att tider som avsåg januari 2023, men som fakturerades i februari 2023, inte visades som en intäkt vid datumurval på februari 2023.
 
En ändring har utförts så att visningen av tidrader under rubrikerna ’Intäkter ofakturerat’ och ’Intäkter fakturerat’ istället utgår från fakturadatumet. Artiklar som avser material har alltid visats utifrån fakturadatum vid datumurval och samma sak gäller alltså numera även för artiklar som avser tid.

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt