Releasenyheter 2019-08-21

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

HR

Här kan du som använder SoftOne GO HR läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna. Uppdateringarna gäller Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Ny funktion - Byt anställd

Ny funktion i schemaplaneringen gällande att byta anställd på ett pass utan att behöva använda dra & släpp (drag&drop) funktionen. Med denna funktion hoppas vi att den underlättar för de företag som har många anställda i schemaplaneringsvyn.

Du ställer markören på ett pass, högerklickar och väljer Byt anställd.

Här till höger under ”Destination” kan du välja vem som ska få passet. Men du måste även välja rätt under Åtgärder.

Önskemål från kund - Webben

Vi får in många önskemål på förbättringar och nya funktioner gällande programmet. Vi tar tacksamt emot dessa och här kommer några av dessa önskemål.

 • Anställda listan
  • Nyhet: Se sysselsättningsgrad och veckoarbetstid
   • Om du har behörighet i din roll att se ”Anställning 886” så kommer du även se den anställdes sysselsättningsgrad och veckoarbetstid i anställda listan. Så detta måste aktiveras för att det ska synas för dem. Vi rekommenderar att inte aktivera detta för rollen anställd.

   • Nyhet: Dölja Tidavtal
    • Vi har fått många önskemål att kunna dölja tidavtal från anställda listan på olika rollen. Det kan vi numera göra om vi inte har ”Anställning 886” markerad på rollen. Då syns ej tidavtal i anställda listan.

 • Attestera tid
  • Nyhet: Nästa/föregående person
   • Gällande att klicka sig till nästa person eller föregående person finns nu under Attestera tid och Löneberäkning. Det har nu dykt upp två pilar till vänster om den anställdes namn. Den tar nästa person efter listan i attestträdet.

  • Nyhet: Veckonummer
   • Finns nu att välja som kolumn. Detta gör du under Hamburgermenyn, glöm inte att välja Kom ihåg utseende när du är klar.
   • Om du tidigare har valt Kom ihåg utseende så hamnar Vecka längst till vänster. Önskar du att Vecka ska hamna som i vår bild efter dagnamn måste du välja Återställ till standardutseende.
  • ?

Önskemål från kund - Appen

Vi får in många önskemål på förbättringar och nya funktioner gällande Appen. Vi tar tacksamt emot dessa och här kommer några av de önskemål vi tagit emot.

Dessa nyheter kommer ut i nästa uppdatering av appen som sker inom en vecka.

 • Saldo i appen
  • Om ett saldo finns upplagt på ett tidavtal så kommer det numera finnas även i appen för den anställde. Det är en ny modul som heter Saldo och den visar alla de saldon som finns kopplat på den anställdes tidavtal.
  • Vi har även lagt till rastsaldo under Saldo. Detta för att den anställde inte ska behöva gå till terminalen och se sitt aktuella rastsaldo.
    
 • Markering för aktuell dag
  • Under Mitt schema och månadsvy under rollen Anställd så visas nu aktuell dag (datum) med fet stil.
 • Söka på datum i schemat
  • Det har upplevts som jobbigt att ”klicka” sig fram till ett datum i framtiden i våra schemavyer. Nu har vi byggt in en funktion som ska göra det lättare för både chef och anställd att söka ett framtida datum i schemat.
  • När du markerar datum/vecka/månad så dyker en kalender upp (kan se olika ut beroende på Android och IOS.
 • Ledighetsansökan
  • När anställd skickade in en ledighetsansökan fick de ett meddelande att ansökan ”sparats”. Många tog detta som att ansökan var godkänd. Nu har vi ändrat texten till ”Din ledighetsansökan behandlas”.

Nya rapportfunktionen

Från och med torsdagen den 22 augusti finns nya rapportfunktionen tillgänglig för alla. Detta gäller i första hand HR kunder och de rapporter som gäller för                     Tid & Bemanning. Idag har vi inte alla rapporter gällande Lön klart utan det jobbet pågår och tillsvidare får du använda det gamla sättet att skriva ut rapporter.

En handbok gällande nya rapportfunktionen hittar du här.

Tips!

 • Om du får ett problem med rapporten så testa att skriva ut den från gamla menyn Rapporter först innan du kontaktar supporten. Du kan sedan maila in vad du fick för problem istället för att ringa.

Övriga nyheter för HR

Inställningar

 • En korrigering av felstavning är gjord under fliken Automatattest (Företagsinställning).

Paneler

 • När en chef nekar eller godkänner en ledighetsansökan stod det tidigare att den var sparad. Nu har vi bytt ut meddelandet till att den är behandlad.

Rapporter

 • Valet Datumintervall fanns inte tidigare för rapporter gällande information från Anställd, detta finns nu.
 • Det gick inte tidigare att ladda upp en ny rapport i nya rapportfunktionen, detta är nu rättat.
 • Det gick inte tidigare att ladda upp en rapport från första sidan (röda startsidan) i nya rapportfunktionen, detta är nu rättat.
 • Ledigt pass fanns ej att välja under Anställda detta är nu rättat.

Attestera tid

 • Tidigare så fanns varningen kvar i attestträdet fast man hade rättat upp problemet. Detta är nu fixat och varningen försvinner när man korrigerat felet och sparat om.

Appen

 • En rättning är gjort i appen gällande att det tidigare kunde dyka upp ett felmeddelande ”Kunde inte hämta mail” under Skickade mail. Detta är löst.

Behovsoptimering

 • Nu går det att radera en arbetsuppgift som inte har använts i ett behov.
 • Det blev fel när man klippte en arbetsuppgift och sedan tog bort en av passen, detta är nu korrigerat.
 • Om inställning om antal kassor finns inlagt under Regler (Behovanalysen) så skapas det inte längre fler kassor än detta antal.
 • Varnades om att antalet dagar överskridits fastän antal timmar var för lågt. Detta är nu korrigerat.

Övriga nyheter för Lön

Arbetsgivaravgifter

 • Lagkrav gällande arbetsgivaravgifter fyllda 15 år och under fyllda 18 år är nu uppdaterat.
 • Födda före 1937 är ingen arbetsgivaravgift längre.

Kontering lön

 • Fast det fanns kontering under Anställd på en anställd så saknades det på transaktionerna i löneberäkningen, detta är nu rättat.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Attestöversikt - Behörighet för att endast visa fakturabild

Vi har erhållit önskemål från flera kunder om att skapa en mer användarvänlig attesthantering. I de senaste releaserna har vi exempelvis släppt förbättringar kring uppföljning av attesthistorik och framöver kommer en övergripande layoutförändring utföras på sidan Attestöversikt (Ekonomi > Leverantör > Attest > Översikt). Syftet är att skapa en smidig hantering samt minimera onödigt scrollande och överflödig information.

Efter denna release finns en ny behörighet benämnd ”Endast fakturabild i attestöversikten” tillgänglig. Om behörigheten är aktiverad visas endast fakturabilden på höger sida på sidan Attestöversikt, istället för både bilden och fakturauppgifterna.

Nästa steg i projektet är att placera expandrarna Konteringsrader och Historik direkt under fakturalistan på sidan Attestöversikt, allt för att minska ev. scrollande.

Leverantörer - Validering av IBAN

Nu har vi implementerat en validering av IBAN-nummer som läggs till på leverantörskort. Detta avser tillägg av betalningsuppgifter under rubriken Utländska betalningar som återfinns i redigeringsläget av en leverantör (Ekonomi > Leverantör > Register > Leverantörer).

Om ett felaktigt format används visas nedan varning med information om hur kontonumret ska se ut.

Lev.fakturor - Ny layout för dialoger

Vid registrering av leverantörsfakturor har det tidigare dykt upp en hel del dialoger. För att optimera flödet och förenkla registreringen för dig som användare har vi flyttat dialogernas meddelanden till en informationsruta högst upp. Här kommer nu samtliga meddelanden som rör registreringen att visas.


Exempel

Nedan visas några exempel på hur systemets nya meddelanden ser ut.

 • När en faktura sparas som definitiv och man använder automatiskt överföring till verifikat. Här har du även möjlighet att skriva ut verifikatet som skapats genom att trycka på skrivarikonen:
 • När en faktura sparas som preliminär:
 • När en ändring utförs och sparas på en definitiv faktura:


Vad händer framöver?

Den nya layouten kommer löpande appliceras på övriga sidor, allt för att minimera antalet onödiga klick i systemet. Nästa steg blir sidan Verifikat där många användare saknar information om vilket verifikatnr ett verifikat tilldelas vid sparning.

Lev.fakturor - Bifoga dokument på fakturor med status "Verifikat"

Efter önskemål från flertalet kunder har vi gjort det möjligt att bifoga dokument på leverantörsfakturor med status ”Verifikat”. Tidigare har detta endast fungerat på fakturor med status ”Preliminär” och ”Underlag”.

Lev.fakturor - Ändra bokföringsdatum på fakturor med status "Verifikat"

Efter releasen går det att ändra bokföringsdatum på leverantörsfakturor med status ”Verifikat”. Bokföringsdatumet har tidigare varit ett låst fält, men eftersom att det går att förändra datumet på fakturans verifikat har vi i samråd med kunder valt att genomföra denna utveckling.

Lev.betalningar - Corporate Access (SEPA)

Nedan följer information om hur man skickar betalningar enligt Nordeas SEPA-standard Corporate Access. För att komma igång måste företaget använda sig av Nordeas tjänst och skapa en betalningsmetod i GO.

 1. Navigera till Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Betalningsmetoder.
 2. Skapa en ny metod via pluset.
 3. Fyll i dessa fält:
  • Namn: Ex. ”Corporate Access”
  • Exporttyp: Nordea Corporate Access
  • Sepa bank Id: Identifiering av ”Corporate Cash Management”-avtal med Nordea (minst 10 och högst 18 siffror).
  • Betalningsnr: Giltigt betalningsnummer är i format BIC/IBAN. Valbara betalningsnummer hämtas från Administrera > Företag > Företag > Redigera > Betalningsuppgifter.
  • Kundnr: Företagets kundnummer hos Nordea.
  • Tillgångskonto: Kontot som pengarna ska dras från.
 4. Spara betalningsmetoden.
 5. Export av betalningar utförs precis som tidigare.

Readsoft - Förbättrad tolkning av leverantörsfakturor

I tidigare programuppdateringar har vi utfört optimeringar kring ReadSofts tolkningsfunktion. Nu har vi utfört ytterligare en grundläggande genomgång av tolken samt dess inlärningsförmåga. Syftet med detta är att underlätta registrering av leverantörsfakturor och ge er användare en så korrekt tolkning som möjligt.

Rapporter - Förbättringar

Sidan Rapporter har migrerats till en ny listkomponent, vilket innebär bättre prestanda och ett mer tilltalande gränssnitt. Vi har även tagit hänsyn till och utfört några önskemål:

 • Rapporterna sorteras nu i nummerordning.
 • Vi har lagt till en kolumn för ”Exporttyp” där man ser vilken typ som är standard för rapporten.
 • Det går att justera bredd och placering på kolumnerna. Det är t.ex. vanligt att man vill ha kolumnen med skrivarikonen till vänster bredvid rapportnamnet. Glöm inte att öppna hamburgermenyn till höger och trycka på ”Kom ihåg utseende” efter att ni har gjort justeringarna.

Nyheter i Angular

Nu finns nedan sidor i Ekonomi-modulen tillgängliga i Angular och kan därmed användas i ex. webbläsaren Google Chrome:

 • Exportera betaltjänst (Ekonomi > Export > Fakturor > Exportera betaltjänst)
 • Koncernredovisning (Ekonomi > Redovisning > Koncernredovisning > nedan tre sidor)
  • Företag
  • Överföringstabeller
  • Överföringar

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Verifikat
  • Vissa kunder har haft problem med att kolumnen ”Saldo” i verifikatregistreringen inte har stämt överens med kontoanalysen och huvudbok för valt konto. Problemet påverkade endast de bolag med flera ingående balanser för ett och samma konto. Vid nästa bokning på kontot beräknas saldot som visas på verifikatet om och blir då korrekt.
 • Konto
  • Nu visas återigen data i kolumnerna ”Kontotyp” och ”Momsredovisning” i listan över konton.
 • Obetalda kundfakturor
  • Rättat att konteringen blev felaktig på kundbetalningar vid överbetalning och användning av restkod.
 • Periodkonteringar
  • Tidigare har man endast kunnat hämta ett underlag för periodkonteringar med periodiseringstypen ”År”. Nu går det bra att använda flera sådana periodkonteringar och alla underlag hämtas därmed upp på sidan Periodiseringar.
 • Import
  • Rättat ett problem där det uppstod en öresdiff i konteringsraderna vid import av ordrar från ICA Online.
  • Åtgärdat att momsfria poster inte importerades från StoreOffice.
  • Förbättring av felmeddelanden vid import av leverantörsbetalningar.
  • Rättat att knappen ”Uppdatera betalningar” inte aktiverades när man läste in leverantörsbetalningar.
  • Nu går det att välja betalningsmetod CFP (PG) vid import av kundinbetalningar. Detta har tidigare endast varit möjligt i Silverlight-versionen.
 • Rapporter
  • Förbättrad laddtid vid utskrift av rapporten ”Saldolista leverantör”. I tidigare programuppdateringar har rapporten fått kortare laddtid, men nu har ytterligare uppsnabbning utförts.
  • Rättat att vissa obetalda fakturor inte visades i rapporten ”Saldolista leverantör”.
  • Förbättrad laddtid vid utskrift av rapporten ”Saldolista kund”. Optimeringen har utförts för både urval på ”Fakturadatum” och ”Bokföringsdatum”.
  • Vi har åtgärdat att rapporten ”SRU-rapport” inte gick att skriva ut.
  • Rättat att delbetalningar inte visades i rapporten ”Betalningsjournal kund”.

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Order - Hämta alla tider på en order

Nu har vi gjort det möjligt att hämta samtliga tider på en order med ett knapptryck! Tidigare har man endast kunna söka tidrader inom ett intervall under expandern Tid- och projektredovisning. Gör så här för att få fram alla tider:

 1. Öppna expandern Tid- och projektredovisning på en order.
 2. Tryck på pilen vid knappen Sök inom intervall.
 3. Tryck på alternativet Hämta alla tider.
 4. Nu visas alla tider som registrerats på ordern.

Order - Redigering av noteringar på tidrader

Innan fakturering med tidbok sker är det vanligt att någon går igenom samtliga tidrader på en order för att justera noteringarna. Fram till denna release har man bara kunnat öppna en tidrad åt gången, vilket har varit tidskrävande. Som en lösning på detta har vi utvecklat en ny funktion med en redigerbar dialog där man enkelt kan växla till nästa eller föregående tidrads noteringar.

Instruktion:

 1. Gå till sidan Tidrapport eller öppna valfri order.
 2. Sök fram önskade tider.
 3. Tryck på valfri noteringsikon ( eller ) för att visa denna dialog:

  • Info: Högst upp visas info om tidraden (Anställd, datum, arbetad tid och fakturerbar tid).
  • Extern notering: Här lägger du till/redigerar den info som visas för kunden.
  • Intern notering: Här lägger du till/redigerar den info som visas internt.
 4. Använd pilarna för att byta till nästa eller föregående tidrad. När man trycker på pilarna eller på OK-knappen sparas ev. ändringar automatiskt.


Övrig info:

 • Om notering (extern och intern) saknas på tidraden visas denna ikon:
 • Om notering (extern eller intern) finns på tidraden visas denna ikon: 

Order - Förbättringar i deltagarlistan

Deltagarlistan som används på ordrar har fått sig ett gränssnittslyft och i samband med detta har vi utfört nedan förbättringar. Den nya funktionaliteten kommer vara särskilt användbar för kunder med många användare i systemet och kommer underlätta vid momentet att tilldela deltagare på en order.

 • Listan är nu sorterad efter ”Namn”.
 • Vi har lagt till filter för att kunna söka i kolumnerna ”Användarnamn” och ”Namn”.

Order/Offert/Avtal/Kundfaktura - Förbättrad laddning av listorna

Efter önskemål från många användare har vi förbättrat hur laddningen går till på sidorna Ordrar, Offerter, Avtal och Kundfakturor.

Tidigare laddades hela listan med underlag om när man sparade en förändring på t.ex. en order och sedan stängde ordern. Detta har vi nu ändrat så att endast den berörda raden, dvs. det underlag som har förändrats, laddas om i listan. Utvecklingen kommer innebära stora fördelar för laddtiderna, särskilt om man har ett par hundra underlag öppna i exempelvis Orderlistan.

Ordermall - Inställning för "Inkludera tid i fakturarapport"

En nyhet för ordermallar är att det går att ange inställningen ”Inkludera tid i fakturarapport” vid skapande eller redigering av en mall. Inställningen hittar ni längst upp till höger på ordermallen och det alternativ som anges här fylls sedan i per automatik under expandern Tid- och projektredovisning på den order där mallen används.

E-postmall - Nya funktioner

Vid upplägg eller redigering av e-postmallar (Försäljning > Inställningar > Generellt > E-postmallar) finns numera tre nya funktioner:

 • Listor: Användning av punkt- och nummerlistor
 • Förhandsgranskning: Tryck på ikonen som liknar ett öga för att förhandsgranska hur mallen ser ut hittills.
 • Fullskärm: Tryck på ikonen med fyra utåtriktade pilar för att öppna ett fullskärmsläge av mallen.

Artiklar - Fält för "Vikt"

En nyhet i denna release är att vi har lagt till ett fält för ”Vikt” på artikelkortet (Försäljning > Artikel > Hantera > Artiklar). Detta kan vara användbart för de företag som producerar och levererar material till sina kunder och därmed behöver hålla koll på vikt.

Vikten går att fylla i manuellt eller med upp- och nedåtpilarna.

I nästa steg kommer vi lägga till infon om vikt på rapporten ”Följesedel” för att åskådliggöra hur mycket en hel beställning väger. Viktfältet kommer även läggas till i redigeringsläget av en artikelrad.

Elektroniska utskick - Status för InExchange-fakturor

På sidan Elektroniska utskick (Försäljning > Rapporter > Hantera > Elektroniska utskick) har vi förbättrat uppdateringen av statusen för InExchange-fakturor. Förut har endast statusen för maximalt 100 st fakturor hämtats inom en period. Detta har medfört att kunder som skickar väldigt många fakturor vissa månader endast har sett aktuell status för de 100 första fakturorna som skickats i perioden. Resterande fakturor har bibehållit statusen ”Väntar på status”, trots att de i själva verket kanske är skickade eller stoppade.

Nu hämtar systemet statusen för samtliga fakturor, oavsett hur många som skapas och skickas iväg via InExchange. Vi uppdaterar numera även statusen om den har kommit att ändrats, t.ex. när en stoppad faktura skickas om och distributionen lyckas.

Rapporter - Förbättringar

Sidan Rapporter har migrerats till en ny listkomponent, vilket innebär bättre prestanda och ett mer tilltalande gränssnitt. Vi har även tagit hänsyn till och utfört några önskemål:

 • Rapporterna sorteras nu i nummerordning.
 • Vi har lagt till en kolumn för ”Exporttyp” där man ser vilken typ som är standard för rapporten.
 • Det går att justera bredd och placering på kolumnerna. Det är t.ex. vanligt att man vill ha kolumnen med skrivarikonen till vänster bredvid rapportnamnet. Glöm inte att öppna hamburgermenyn till höger och trycka på ”Kom ihåg utseende” efter att ni har gjort justeringarna.

App - Tidrader visas i fallande ordning

I appen har tidraderna på en order tidigare visats i stigande ordning utifrån datum. För att undvika att användare behöver scrolla långt ned för att hitta sina senaste rapporterade tider har vi ändrat detta så att tidraderna numera visas i fallande ordning, dvs. det nyaste datumet visas högst upp och det äldsta datumet längst ned. Detta kommer vara särskilt användbart vid hantering av internordrar som vanligtvis innehåller tider från flera månader eller till och med år.

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Kund
  • Vid upplägg av en ny ROT/RUT-kontakt på kundkortet går det numera bra att spara kontakten utan fastighetsbeteckning om både lägenhetsnr och org.nr är ifyllt.
  • Nu slår inaktivering av fakturaavgift på ett kundkort igenom på befintliga avtal för berörd kund.
 • Kundfakturor
  • Åtgärdat problem med att sammanfoga PDF-dokument vid e-postutskick av kundfakturor från listan.
 • Order
  • Tidigare har det inte gått att spara vid borttagning av ordertexten på en order. Numera aktiveras Spara-knappen även när man tar bort all text.
  • Justerat hantering av märkning på order vid användning av ordermall. Nu fungerar det så här:
   • Om man först väljer kund och sedan ordermall skrivs märkningen över om ordermallen har en märkning inlagd.
   • Om man först väljer ordermall och sedan kund skrivs märkningen över om kunden har en märkning inlagd.
 • Utökad tidrapportering
  • Åtgärdat att nollning av ”Arbetad tid” på en tidrad på order eller i Tidrapporten inte tog bort utfallet på sidan Attestera tid.
 • Projektcentralen
  • Numera visar Projektcentralen budgeterade timmar. Innan har endast timmarnas utfall framgått.
  • Rättat att underlagen under flikarna Ordrar, Kundfakturor och Lev.fakturor i Projektcentralen inte uppdaterades vid byte av projekt.
  • Förut har inte nollordrar (dvs. ordrar med 0 kr i värde) tagits med Projektcentralen, men nu visas även dessa.
  • Åtgärdat att IB på underprojekt inte visats i Projektcentralen, trots att man bockat i kryssrutan ”Inkl. underprojekt”.
 • Elektroniska utskick
  • Datumfiltrering fungerar nu i kolumnen ”Skickat” på sidan Elektroniska utskick.
 • Rapporter
  • Projektrapporterna för ”Statistik anställda” visar numera även frånvarotider.
  • Rättat att projektrapporterna för ”Statistik anställda” visade felaktigt antal timmar om en anställd rapporterat tid på flera ordrar på en och samma dag.
  • Justeringar har utförts kring utseendet på tidbok beroende på om man använder den gamla tidrapporteringen eller den utökade varianten.
   • Om man använder den utökade tidrapporteringen kan man välja om klockslag ska visas under Inställningar försäljning. Noteringarna visas under tidraden.
   • Om man använder den gamla tidrapporteringen innehåller tidboken inte klockslag och noteringarna visas i en kolumn längst till vänster, precis som tidigare.
 • Import
  • Efter denna release fungerar det återigen att importera kundkategorier.
  • Vid användning av baskonton för kundrabatt och import av kundfakturor från StoreOffice tog momsen ej hänsyn till rabatten. Detta är nu rättat och konteringen blir därmed korrekt.
 • API
  • Åtgärdat att org.nr inte lades till på kunder skapade via API.
  • Numera läggs valutakod till på kundfakturor skapade via API.
 • App
  • Nu finns ett felmeddelande på plats när man försöker spara en order om redovisningsår saknas. Tidigare fick man ingen indikation på vad som var fel.
  • Rättat att tillägg av artiklar från Lundagrossistens prislistor visades som textrader efter sparning.

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Migrering till Angular

Den 19 september kommer ytterligare förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Kompetens GAP
 • Statistik
 • Hantera löneexport

Angular finns numera tillgängligt för denna sida:

 • Fältinställningar mobil (Administrera > Inställningar > Generellt > Fältinställningar mobil)

Hur växlar jag från Angular till Silverlight?

Tryck på den markerade ikonen i toppmenyn för att växla mellan gränssnitten.

Uppgradering av listkomponent

Komponenten som används i alla listor i systemet (ex. Orderlistan, Anställdalistan) har uppgraderats till en ny version. Den främsta förbättringen som detta har medfört är att det nu är möjligt att scrolla när muspekaren är placerad någonstans i listan. Detta innebär att man inte längre behöver förflytta muspekaren till kanten av webbläsarens fönster för att scrolla, utan det går nu bra överallt på sidan.

SoftOne Online

Under en tid har vissa användare haft problem med automatisk utloggning. Detta har nu undersökts och åtgärdats.

Arkiv

Här hittar ni tidigare releasenyheter.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.