Releasenyheter 2019-11-13

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

Ny design och navigation

Här kan du läsa om nyheter som rör den nya designen och förändringar av navigationen i GO.

Ny design - Instruktionsfilm

Med projektet SoftOne® GO 2.0 har vi tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat allt från gränssnitt och dokumentation till navigation och design. I instruktionsfilmen nedan ser ni en demonstration över hur det nya gränssnittet ser ut och fungerar.

Navigation - Ekonomi

Nedan följer de förändringar gällande navigation och menyalternativ som har utförts i modulen Ekonomi:

 • Mindre ändringar av vissa menyalternativs benämningar.
 • Alfabetisk sortering av menyalternativen.
 • Menyalternativen ”Restkoder” och ”Momskoder” har placerats under Ekonomi > Inställningar > Generellt.
 • Menyalternativet ”Kundsaldo” har ändrats till ”Kundsaldo – StoreOffice” och placerats direkt under delmodulen Export (Ekonomi > Export).
 • Alla menyalternativ som avser konteringsdimensioner har placerats under en ny mellanrubrik benämnd ”Konteringsnivåer” (Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer). Tidigare var dessa placerade under mellanrubriken ”Register” och syftet med ändringen är att skapa ökad tydlighet och att man enklare ska kunna hitta dessa menyalternativ.

Navigation - Försäljning

Nedan följer de förändringar gällande navigation och menyalternativ som har utförts i modulen Försäljning:

 • Mindre ändringar av vissa menyalternativs benämningar.
 • Alfabetisk sortering av menyalternativen.
 • Menyalternativen ”Betalningsvillkor”, ”Leveransvillkor” och ”Leveranssätt” har placerats under Försäljning > Inställningar > Försäljning.
 • Menyalternativen ”Grossister” och ”Grossistprislistor” har placerats under Försäljning > Inställningar > EDI.

HR

Här kan du som använder modulen Personal läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna gällande Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Dokumentarkiv

Nu finns en nu funktion i SoftOne GO gällande att spara ner dokument på den anställde. Anställningsbevis bilagan Kortare vikariat som mailas/skrivs ut från schemaplaneringen kan även den sparas ner direkt till dokumentarkivet.

För att använda funktionen så behöver du göra vissa inställningar.

 • Börja med att aktivera Dokumentarkiv på den roll som ska få tillgång till denna funktion under en anställd. Detta gör du under Personal>Administrera>Roll>Roller. Klicka dig vidare på Skrivbehörighet om rollen ska ha redigeringsmöjligheter annars klickar du på Läsbehörighet.  Välj sedan modul Personal. Bocka i Dokument som du hittar under Anställd>Anställda, du kan även söka efter [1015].

 • Nu finns fliken Dokument under anställda. Här under kan du sedan klicka på Välj filer att ladda upp.

 • 1. Välj den fil från din dator du önskar ladda upp. 2. Bestäm vilka roller som ska få tillgång till dokumentet. Din roll du själv har när du laddar upp blir automatiskt vald. 3. Klicka på Ladda upp.

 • Du kan även välja att spara ner Anställningsbevis bilagan Kortare vikariat till Dokumentarkivet när du ska skriva ut/maila ut till den anställde.

 • Du ser även status på dokumentet om den anställde har bekräftat eller inte med samma symbol som i SoftOne Meddelandet.
  Röd – ej bekräftat eller Grönt – bekräftat.

App nyheter

Inom kort kommer en uppdatering av appen ut.

 • Nu visas Godkänd tid i appen under Min tid lika som på webben.
  • In och ut samt rast har vi ändrat så vi får plats med all information. Detta gäller både i månadsvyn och i dagvyn.

 • Tidigare kunde en anställd trycka flera gånger på Skicka när de skapade en ledighetsansökning och då fick chefen lika många ansökningar på mailen. Detta är nu löst så att när den anställde har klickat på Skicka så återgår den till schemavyn.

Rapporter

 • Nu kan du starta flera utskrifter från nya rapportmenyn och de lägger sig på kö och du ser dem nedsänkt i färg samt med zzz.

 • Du kan nu även högerklicka på en rapport och få tre val.
  • Öppna rapporten, detsamma som att klicka rapportikonen.
  • Skriv ut igen med samma urval, då skrivs rapporten ut igen som en ny rapport.
  • Ta bort, detsamma som att markera krysset.

 • Rapporter i gamla menyn (Silverlightmenyn)
  • Nu har vi stängt av de flesta av HR rapporterna. Det visas med röd bakgrund på skrivaren i gamla rapportmenyn. Om du markerar skrivaren så får du ett meddelande om att skriva ut rapporten från nya rapportmenyn.
  • Vi kommer framöver att stänga övriga rapporter.

Planeringsperioder

Här kommer lite uppdaterad information gällande funktionen Planeringsperioder.

 • Räkna ut periodsammanställning utifrån veckoarbetstiden.
  • Om du önskar att periodsammanställningen skall utgå från den anställdes veckoarbetstid så ska du INTE göra några inställningar under Tidavtalet.

 • Extra pass ska/ska inte inkluderas i periodsammanställningen
  • Under Företagsinställningar och fliken Inställningar planering finns valet ”Inkludera extrapass i periodsammanställning”.

  • Under redigera pass taggar du passet att det är ett extra pass under valet Xtra. Det visas sedan på passet att man taggat det som ett extra pass.

 • Schematyp med faktor 0 inkluderas i periodsammanställningen
  • Om en schematyp har faktor 0 eller markerat som Räknas ej som schematid så räknas den tiden ej med i periodsammanställningen.

 • Tidigare inställningar för Årsarbetstid
  • Vi har nu tagit bort valet för Årsarbetstid under Tidavtalen.

Tabeller & Diagram

En nyhet under tabeller är att vi nu visar en summering längst ner. Den är stängd när du väljer tabell men du kan välja att expandera den på pilen.

Övriga nyheter för HR

 • Schemaplaneringen
  • Vi hade en differens mellan periodsammanställningen och schemaplaneringens uträkning. Detta är rättat.
  • Kunder med koncernuppsättning fick ett felmeddelande när man försökte öppna upp Tabeller. Detta är rättat.
  • Kunder med koncernuppsättning, nu fungerar det med minderåriga som inte får jobba ensam/med pengar per butik. Varningen sker per butik och inte på hela koncernen.
  • Om Planeringsperioder var aktiverat i schemat så blev det förskjutning av pass vid drag&drop. Detta är rättat.
  • Vid klipp av pass efter planerad frånvaro så delades passen inte upp korrekt till anställningsbilagan Kortare vikariat. Detta är rättat.
  • Problem med att skriva ut Anställningsbevis bilagan Kortare vikariat på flera anställda samtidigt, detta är nu löst.
  • Kopiera/Överta schema fungerar nu fast de anställda har olika löneavtal/tidavtal. Rasttypen ändras efter den anställdes tidavtal.
  • Periodsammanställning med startdatum mitt i en planeringsperiod blev fel men detta är nu löst.

 • Attestera tid
  • Attestant såg för många dagar på en anställd som inte längre tillhörde sin kategori. Detta är rättat.
  • Ett problem hos en kund att det stod ”Inget resultat” när attestant loggade in är löst. Nu dyker de anställda som tillhör attestanten upp utan att man behöver filtrera fram dem.

 • Filarkiv
  • Vi hade problem att öppna filer under filarkivet, rättning gick ut i release den 6 nov.

 • Anställd
  • Det var problem att anställda inte kunde se sig själva under anställd samt redigera sina kontaktuppgifter. Detta rättades och gick ut i release den 6 nov.
  • Anställningsbevisen skrevs ut som XML men detta är rättat så de kommer numera ut som PDF. 

 • Rapporter
  • Streckschema grupperad gick tidigare inte att skriva ut på gruppering Anställda, detta är nu löst.

Övriga nyheter för Lön

 • Lönerapporter
  • Det gick inte att skriva ut skattedeklaration men det är rättat och gick ut i release den 6 nov.
  • På arbetsgivarintyget så överlappade texten under Annan ersättning, detta är nu löst.
  • Numera skriver vi ut personnummer på FORA utskrifter.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Rapporter - Saldolista kund med framtida betalningar

I en tidigare release släppte vi den nya rapporten ”Saldolista lev. med betalningar efter t.o.m.-datum”. Nu har vi tagit fram en motsvarande saldolista för kundreskontran. Rapporten skiljer sig från den vanliga saldolistan då den även visar framtida betalningar, dvs. betalningar vars betaldatum är efter angivet datumintervall.


För att få tillgång till den nya rapporten behöver man lägga upp systemrapporten ”Saldolista kund med betalningar efter t.o.m-datum”.

Rapporter - Saldolista för periodkonteringar

I denna release släpper vi en saldolista som avser periodkonteringar. Rapporten ger en sammanställning av dina periodiseringar i GO och kan t.ex. vara användbar för att stämma av vad som redan har utförts samt vad som återstår att periodisera. I nästa steg kommer en prognosrapport utvecklas.


Exempel

Nedan ser ni ett exempel på hur rapporten ser ut.


Kontourval

I rapporturvalet kan du ange några olika alternativ för vilka triggerkonton som rapporten ska utgå från:

 • Ange ett specifikt periodiseringskonto
 • Ange ett kontointervall för flera periodiseringskonton
 • Lämna kontointervallet blankt för att skriva ut rapporten för samtliga periodiseringskonton


Kolumnbeskrivning

 • Konto: Det konto som har periodiserats
 • Periodkontering: Periodkonteringens nummer och namn
 • Motkonto: Det konto som har använts som motkonto
 • Totalbelopp: Källans totala belopp
 • Periodbelopp: Det belopp som periodiseras varje månad
 • Senast utförd: Senaste datumet som periodisering utfördes
 • Startdatum: Datum för första periodiseringen
 • Utfört: Antal gånger (dvs. månader) som periodiseringen har utförts
 • Kvar: Antal periodiseringar som återstår att utföra
 • Saldo: Återstående belopp att periodisera


Ladda upp rapporten

För att få tillgång till den nya rapporten behöver man lägga till systemrapporten ”Periodkonteringar – saldolista”.

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Lev.fakturor
  • Funktionen ”Spara och öppna nästa” (Ctrl+H) går nu att använda vid registrering av fakturor med typ ”Scanning”.
  • Utökat stödet för inkommande e-fakturor via InExchange. Nu går det att importera fakturorna även om leverantören har missat att sända med betalningsinfo, fakturatyp etc. i Svefaktura-filen.
  • Vid användning av inställningen ”Automatiskt skapande av betalning för autogirofakturor” visades inte fakturor med betaltyp ”Autogiro” på sidan Attest, men det är nu rättat.
 • Periodiseringar
  • Åtgärdat att periodiseringsdialogen visade fel belopp när man växlade fram och tillbaka mellan olika beräkningstyper.
 • Budget
  • Rättat att en budgetrad raderades för varje gång man tryckte på Enter i fältet ”Namn”.
 • Konteringsdimensioner
  • Inställningen ”Momsavdragshantering” visas återigen i redigeringsläget av konteringsdimensioner. Detta problem orsakade även att fältet ”Momsavdrag” var inaktiverat på leverantörsfakturor.
 • Momskontroll
  • När man tryckte på refresh-knappen på sidan Momskontroll tömdes listan på all data. Vi har nu tagit bort knappen då den inte fyllde någon funktion.
 • Rapporter
  • Justeringar har gjorts av nedan rapporter:
   • 8326 Bokslut komp jmf budget ack – Rapporten tog med konton, men har nu gjorts om till en komprimerad rapport i enlighet med namnet.
   • 8321, 8331, 8336, 8332, 8333 – Dessa rapporter visade fel procentuella beräkningar avseende föregående år och budget.
   • 8327 Bokslut komp jmf fgår ack – Denna rapport gick inte att skriva ut.

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Kundfakturor - Förbättringar av e-postdialogen

Vid e-postutskick av en kundfaktura måste en e-postmall alltid anges för att kunna skicka iväg fakturan. För att förtydliga detta har vi gjort ett par justeringar av dialogen ”Kontrollera utskick” som visas vid distribution av fakturor via e-post. Nedan punkter har utförts:

 • Lagt till en informationstext om standard för e-postmall inte har angivits under Försäljningsinställningarna (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar).
 • Lagt till ett felmeddelande som visas om man försöker e-posta en kundfaktura utan att ha valt en e-postmall.
 • Grafiska förbättringar av dialogen.

Tidrapport - Kolumner för "Veckodag" och "Projektnr"

På sidan Tidrapport har vi lagt till två nya kolumner: ”Veckodag” och ”Projektnr”.


Kolumnen ”Veckodag” visas som standard, men för att visa kolumnen ”Projektnr” behöver den väljas under hamburgermenyn. Glöm inte att trycka på ”Kom ihåg utseende”.

Projekt - Kolumner för konteringsdimensioner

För två releasenyheter sedan informerade vi om att det är möjligt att ange konteringsdimensioner på ett projekt. Nu finns dessa dimensioner även tillgängliga som kolumner på sidan Projekt för att enkelt kunna filtrera fram projekt som exempelvis tillhör ett särskilt kostnadsställe.

För att visa en eller flera av de nya kolumnerna i listan behöver de väljas under hamburgermenyn. Glöm inte att trycka på ”Kom ihåg utseende”.

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Kundfakturor
  • Åtgärdat att det inte gick att skicka e-fakturor med bilagor via InExchange.
 • Rapporter
  • Nu går det återigen att skriva ut rapporter med typen ”Projektstatistik” för de kunder som använder den utökade tidrapporteringen

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Migrering till Angular

Den 27 november kommer ytterligare förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Ordrar
 • Ordrar valuta
 • Kundfakturor (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Kundfakturor valuta (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Obetalda kundfakturor (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Obetalda kundfakturor valuta (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Koncernredovisning (sidorna Företag, Överföringstabeller och Överföringar)
 • Lönearter (Personal)
 • Justera stämplingar (Personal)
 • Befattningar (Personal)

Prestandaförbättring

 • Aktivera schema
  • Här har vi gjort en prestandaförbättring. Det går nu att aktivera fler anställda samtidigt än tidigare. Vi fortsätter jobba på att förbättra prestandan kring aktivering av schema.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.

Arkiv

Här hittar du tidigare releasenyheter.