Releasenyheter 2019-11-13

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

Ny design och navigation

Här kan du läsa om nyheter som rör den nya designen och förändringar av navigationen i GO.

Ny design - Instruktionsfilm

Med projektet SoftOne® GO 2.0 har vi tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat allt från gränssnitt och dokumentation till navigation och design. I instruktionsfilmen nedan ser ni en demonstration över hur det nya gränssnittet ser ut och fungerar.

Navigation - Ekonomi

Toggle Content goes here

Navigation - Försäljning

Toggle Content goes here

HR

Här kan du som använder modulen Personal läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna gällande Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Dokumentarkiv

Nu finns en nu funktion i SoftOne GO gällande att spara ner dokument på den anställde. Anställningsbevis bilagan Kortare vikariat som mailas/skrivs ut från schemaplaneringen kan även den sparas ner direkt till dokumentarkivet.

För att använda funktionen så behöver du göra vissa inställningar.

 • Börja med att aktivera Dokumentarkiv på den roll som ska få tillgång till denna funktion under en anställd. Detta gör du under Personal>Administrera>Roll>Roller. Klicka dig vidare på Skrivbehörighet om rollen ska ha redigeringsmöjligheter annars klickar du på Läsbehörighet.  Välj sedan modul Personal. Bocka i Dokument som du hittar under Anställd>Anställda, du kan även söka efter [1015].

 • Nu finns fliken Dokument under anställda. Här under kan du sedan klicka på Välj filer att ladda upp.

 • 1. Välj den fil från din dator du önskar ladda upp. 2. Bestäm vilka roller som ska få tillgång till dokumentet. Din roll du själv har när du laddar upp blir automatiskt vald. 3. Klicka på Ladda upp.

 • Du kan även välja att spara ner Anställningsbevis bilagan Kortare vikariat till Dokumentarkivet när du ska skriva ut/maila ut till den anställde.

 • Du ser även status på dokumentet om den anställde har bekräftat eller inte med samma symbol som i SoftOne Meddelandet.
  Röd – ej bekräftat eller Grönt – bekräftat.

App nyheter

Inom kort kommer en uppdatering av appen ut.

 • Nu visas Godkänd tid i appen under Min tid lika som på webben.
  • In och ut samt rast har vi ändrat så vi får plats med all information. Detta gäller både i månadsvyn och i dagvyn.

 • Tidigare kunde en anställd trycka flera gånger på Skicka när de skapade en ledighetsansökning och då fick chefen lika många ansökningar på mailen. Detta är nu löst så att när den anställde har klickat på Skicka så återgår den till schemavyn.

Rapporter

 • Nu kan du starta flera utskrifter från nya rapportmenyn och de lägger sig på kö och du ser dem nedsänkt i färg samt med zzz.

 • Du kan nu även högerklicka på en rapport och få tre val.
  • Öppna rapporten, detsamma som att klicka rapportikonen.
  • Skriv ut igen med samma urval, då skrivs rapporten ut igen som en ny rapport.
  • Ta bort, detsamma som att markera krysset.

 • Rapporter i gamla menyn (Silverlightmenyn)
  • Nu har vi stängt av de flesta av HR rapporterna. Det visas med röd bakgrund på skrivaren i gamla rapportmenyn. Om du markerar skrivaren så får du ett meddelande om att skriva ut rapporten från nya rapportmenyn.
  • Vi kommer framöver att stänga övriga rapporter.

Planeringsperioder

Här kommer lite uppdaterad information gällande funktionen Planeringsperioder.

 • Räkna ut periodsammanställning utifrån veckoarbetstiden.
  • Om du önskar att periodsammanställningen skall utgå från den anställdes veckoarbetstid så ska du INTE göra några inställningar under Tidavtalet.

 • Extra pass ska/ska inte inkluderas i periodsammanställningen
  • Under Företagsinställningar och fliken Inställningar planering finns valet ”Inkludera extrapass i periodsammanställning”.

  • Under redigera pass taggar du passet att det är ett extra pass under valet Xtra. Det visas sedan på passet att man taggat det som ett extra pass.

 • Schematyp med faktor 0 inkluderas i periodsammanställningen
  • Om en schematyp har faktor 0 eller markerat som Räknas ej som schematid så räknas den tiden ej med i periodsammanställningen.

 • Tidigare inställningar för Årsarbetstid
  • Vi har nu tagit bort valet för Årsarbetstid under Tidavtalen.

Tabeller & Diagram

En nyhet under tabeller är att vi nu visar en summering längst ner. Den är stängd när du väljer tabell men du kan välja att expandera den på pilen.

Övriga nyheter för HR

 • Schemaplaneringen
  • Vi hade en differens mellan periodsammanställningen och schemaplaneringens uträkning. Detta är rättat.
  • Kunder med koncernuppsättning fick ett felmeddelande när man försökte öppna upp Tabeller. Detta är rättat.
  • Kunder med koncernuppsättning, nu fungerar det med minderåriga som inte får jobba ensam/med pengar per butik. Varningen sker per butik och inte på hela koncernen.
  • Om Planeringsperioder var aktiverat i schemat så blev det förskjutning av pass vid drag&drop. Detta är rättat.
  • Vid klipp av pass efter planerad frånvaro så delades passen inte upp korrekt till anställningsbilagan Kortare vikariat. Detta är rättat.
  • Problem med att skriva ut Anställningsbevis bilagan Kortare vikariat på flera anställda samtidigt, detta är nu löst.
  • Kopiera/Överta schema fungerar nu fast de anställda har olika löneavtal/tidavtal. Rasttypen ändras efter den anställdes tidavtal.
  • Periodsammanställning med startdatum mitt i en planeringsperiod blev fel men detta är nu löst.

 • Attestera tid
  • Attestant såg för många dagar på en anställd som inte längre tillhörde sin kategori. Detta är rättat.
  • Ett problem hos en kund att det stod ”Inget resultat” när attestant loggade in är löst. Nu dyker de anställda som tillhör attestanten upp utan att man behöver filtrera fram dem.

 • Filarkiv
  • Vi hade problem att öppna filer under filarkivet, rättning gick ut i release den 6 nov.

 • Anställd
  • Det var problem att anställda inte kunde se sig själva under anställd samt redigera sina kontaktuppgifter. Detta rättades och gick ut i release den 6 nov.
  • Anställningsbevisen skrevs ut som XML men detta är rättat så de kommer numera ut som PDF. 

 • Rapporter
  • Streckschema grupperad gick tidigare inte att skriva ut på gruppering Anställda, detta är nu löst.

Övriga nyheter för Lön

 • Lönerapporter
  • Det gick inte att skriva ut skattedeklaration men det är rättat och gick ut i release den 6 nov.
  • På arbetsgivarintyget så överlappade texten under Annan ersättning, detta är nu löst.
  • Numera skriver vi ut personnummer på FORA utskrifter.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Import - Inläsning av konton

Toggle Content goes here

Rapporter - Saldolista med framtida betalningar

Toggle Content goes here

Övriga uppdateringar för Ekonomi

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Kundfakturor - Förbättringar av e-postdialogen

Vid e-postutskick av en kundfaktura måste en e-postmall alltid anges för att kunna skicka iväg fakturan. För att förtydliga detta har vi gjort ett par justeringar av dialogen ”Kontrollera utskick” som visas vid distribution av fakturor via e-post. Nedan punkter har utförts:

 • Lagt till en informationstext om ingen standard för e-postmall har angivits under Försäljningsinställningarna (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar).
 • Lagt till ett felmeddelande som visas om man försöker e-posta en kundfaktura utan att ha valt en e-postmall.
 • Diverse grafiska förbättringar av dialogen.

Tidrapport - Kolumner för "Veckodag" och "Projektnr"

På sidan Tidrapport har vi lagt till två nya kolumner: ”Veckodag” och ”Projektnr”.

Tidrapport - Visa frånvaro och ledighet

Toggle Content goes here

Projekt - Kolumner för konteringsdimensioner

För två releasenyheter sedan informerade vi om att det är möjligt att ange konteringsdimensioner på ett projekt. Nu finns dessa dimensioner även tillgängliga som kolumner på sidan Projekt för att enkelt kunna filtrera fram projekt som tillhör t.ex. ett särskilt kostnadsställe. Den första dimensionen visas som förval, men ev. resterande dimensioner är dolda och behöver synliggöras via hamburgermenyn.


Rapporter - Projektrapporter för Instalco

Toggle Content goes here

Rapporter - Veckotidrapport

Toggle Content goes here

Övriga uppdateringar för Försäljning

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Migrering till Angular

Den 27 november kommer ytterligare förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Ordrar
 • Ordrar valuta
 • Kundfakturor (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Kundfakturor valuta (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Obetalda kundfakturor (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Obetalda kundfakturor valuta (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Koncernredovisning (sidorna Företag, Överföringstabeller och Överföringar)
 • Lönearter (Personal)
 • Justera stämplingar (Personal)
 • Befattningar (Personal)

Prestandaförbättring

 • Aktivera schema
  • Här har vi gjort en prestandaförbättring. Det går nu att aktivera fler anställda samtidigt än tidigare. Vi fortsätter jobba på att förbättra prestandan kring aktivering av schema.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.

Arkiv

Här hittar du tidigare releasenyheter.