7 april 2022

Releasenyheter

Allmänt

Vi har nu lanserat den helt nya modulen! Med modulen Inblick och Nyckeltal kan SoftOne GO leverera värdefull fakta i diagramform vilket ger er data och analyser om er verksamhet på ett helt nytt sätt!

Modulen Inblick och Nyckeltal ger er helt nya förutsättningar för att både kartlägga och skapa beslutsunderlag baserat på värden och fakta från er verksamhet. Genom att använda SoftOne GO så har ni samlat in mycket värdefull information om er verksamhet på ett och samma ställe. Resultatet av denna rapportering kan nu kartläggas och presenteras på ett sätt som ger er en helt ny insyn och överblick för att både förstå nuläget och ta rätt beslut för att konkret utveckla er verksamhet och förstärka er position som företag och arbetsgivare.

Inblick och nyckeltal är en separat licens. Kontakta salj@softone.se för mer information.

Inblick och nyckeltal finns nu tillgängligt för de analyser som sedan innan levererats. Vi erhåller standardnyckeltal och möjlighet att skapa egna nyckeltal. För de användare som har tillgång till analysvyn men inte licens för inblick och nyckeltal finns ett nyckeltal tillgängligt per analysvy.

Som värde kan ni välja antal eller procent. Genom att högerklicka på diagrammet kan ni välja att spara eller kopiera bilden. Under diagrammet finns de värden som ingår. Det är möjligt att klicka i och ur dessa värden för att ange om ni vill ha med dem i diagrammet eller inte.

Exempel på diagram för information om era kunder och vilken ort kunden är lokaliserad på.

Exempel på diagram för information om hur många användare ni har per funktionsroll.

Inom ICA pågår ett projekt med en övergång från StoreOffice till Min Butik. ICA har meddelat SoftOne att övergången planerat ska ske mellan 3-31 maj 2022 för SoftOnes kunder. SoftOne GO är redan tekniskt förberett för att importera kunder, fakturaunderlag och verifikat i de nya filformaten. Analys pågår avseende utökade möjligheter för att även integrera fakturabokningar av de fakturor som ICA sänder till er butik.

 

Ni kunder som har gjort en intresseanmälan angående tjänsten för överföring av kunder och stöd vid övergång till Min Butik kan beställa tjänsten via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/paket-ICA-MinButik

Separat information har skickats till era superusers via mail.

Via vår erbjudna tjänst så kommer ni att kunna välja om ni vill uppdatera ert kundregister i Min Butik från SoftOne GO. ICA informerar om att det även går att uppdatera kundregistret från StoreOffice till Min Butik.

Min Butik kommer därefter att vara master för kundregistret enligt ICAs nya rutiner. Det är där som alla ändringar på överförda kunder ska ske samt kommande upplägg av nya kunder. Organisationsnummer måste finnas på kunderna i det system som kundregistret ska hämtas ifrån. Det går även att uppdatera kundregistret helt manuellt i Min Butik. Vill ni kontrollera vilka kunder som har vilka organisationsnummer, eller vilka kunder som eventuellt saknar organisationsnummer, så kan ni se detta i listan med Kunder under Ekonomi > Kund > Register > Kunder

Arbete pågår hos ICA med att ha stöd för att läsa in den uppdaterade kund.dat filen för att sätta utnyttjad kredit för kreditkunder från SoftOne. När en faktura blir betald kommer man behöva uppdatera den utnyttjade krediten manuellt i Min Butik Ekonomi fram tills detta är på plats hos ICA. Stöd för filinläsning kommer planerat under maj månad enligt den information som vi har fått direkt från ICA. SoftOne GO har färdigställt den exportfil som kommer att läsas in i Min Butik.

Pilotkunder för övergången till Min Butik är planerat under slutet av april månad. Dessa kunder kommer att kontaktas separat av ICA för en utbildning och genomgång av övergången.

Tidplanen har uppdaterats avseende överföringen av dagskassa. Dagskassa kommer att kvarstå i StoreOffice enligt ICA’s egen tidplan tills hösten 2022.

Tänk på att:

• Kundnummer i SoftOne GO och StoreOffice översätts till ”köpkod” i Min Butik. I Min Butik ges helt nya kundnummer.
• En specifik kund kan endast läsas in en gång. Kundregistret kan dock uppdateras med tillkommande kunder.
• För att kunna exportera kundregistret från SoftOne GO behöver ni känna till ert butiksnummer hos ICA.

SoftOne och ICA har en löpande dialog samt gemensamma tester gällande övergången till den nya plattformen Min Butik. Fortsätt att följa senaste nytt här i våra release-nyheter.

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Vi har lagt till nya alternativ för att skapa nytt ledigt pass.

Det första är genom att klicka på de tre punkterna i högra hörnet. Där finns nu alternativet Nytt ledigt pass.

Du kan även klicka på en dag med befintligt pass. Då får du upp alternativen Nytt ledigt pass för att lägga till ett nytt ledigt pass. Eller så klickar du på alternativet Öppna dag för att se på eller redigera det befintliga passet som ligger på den dagen.

Om du klickar på en tom dag så har vi nu ändrat texten från Nytt pass till Nytt ledigt pass.

Vi har lagt till ett meddelande som berättar för dig som användare hur många anställda du har kvar att attestera samt när du är färdig med attesteringen. Du finner detta över listan personer inne på Attestera tid.

Du kan nu ta bort en order i appen från sidan Orderinformation. Dit hittar du genom att gå till Order och sedan gå in på valfri order.
Du klickar sedan på de tre prickarna i högra hörnet och väljer alternativet längst ned i listan som heter Ta bort order. Därefter får du valet om du även vill ta bort kopplade projekt till ordern.
 
 
Behörigheten Ta bort order från listan [1013] krävs för att kunna radera order från appen.

Tid/Bemanning

Vi har uppdaterat utseendet för våra vyer gällande schemaplanering. Nu återfinns här även arbetsuppgifter och leveranser.

Exempel:

Valen som finns i menyn varierar med vilken behörighet som användaren har liksom vilka funktioner som används i er verksamhet.

De olika valen för veckovy, dagvy och kalendervy väljs nu genom att klicka på nedan ikoner:

Arbetsuppgifter och leveranser finns nu inkluderat tillsammans med övriga schemafunktioner:

Vi har lagt till så man ser vilka datum som preliminära semesterdagar är uttagna.

Denna bild är från frånvarodialogen och visar att personen har 5 dagar preliminärt uttagna semesterdagar fram tills det datum vi vill lägga frånvaro. Om vi klickar på informationsknappen får vi fram en dialogruta som visar vilka datum dessa är uttagna.

Om du är en lönekund så ser du all semester som inte är låst fram till det datum du väljer frånvaro för. Om du inte är en lönekund räknas allt som preliminära dagar från det datum ni senast läst in nya semestervärden. Den letar då semesterdagar från det datumet till det datum ni valt i frånvarodialogen (eller dagens datum från anställdabilden).

Lön

Nu går det via Analys att visa löner och tillägg på anställda.

Välj vilka fält som ska tas med i analysen. Lönetypsnamn är det som visar vilken typ av lön det är, om det är ansvarstillägg, månadslön osv.

Analysen kommer sedan att visa vilken lön eller tillägg som den anställde har samt från vilket datum lönen eller tillägget gäller.

Ekonomi

Nu har vi lagt till möjligheten att importera delbetalningar eller delutnyttjade kreditnotor.
 
Här är ett exempel:
En debitfaktura på 150,00 och en kreditfaktura för -280,00 skickas till banken.
 
Betalningar visas i fliken Avprickning:
 
Kreditfakturan är delvis använd i leverantörsbetalningens importfil:
 
Beloppet -150,00 hamnar i Avprickade:
 
Resterande -130,00 stannar i Avprickning:

För att underlätta vid avstämning av värdet på inventarier så finns nu möjlighet att välja vilka inventarier som ska visas i listvyn.

Tidigare visades inventarier som blivit helt avskrivna och fått status Avskriven som Stängda, trots att de finns kvar i verksamheten och i bokföringen. Nu finns det möjlighet att välja bland flera olika statusar och vilka som ska visas. Man kan exempelvis välja att inventarier med status Avskriven ska visas tillsammans med Aktiva.

När man som användare har gjort ett val av t.ex. två statusar och klickar på Filtrera, så sparas det valet. Det betyder att programmet föreslår det sista valet som gjordes nästa gång som man startar listvyn med inventarier.

SoftOne erbjuder en tjänst för överföring av kunder och stöd vid övergången till ICA MinButik, som är ICA:s nya tekniska plattform, där kundregistret blir gemensamt mellan online-handeln och kassan.

Beställ tjänsten via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/paket-ICA-MinButik

Separat information har skickats till era superusers via mail.

I praktiken är det så att kundregistret kan exporteras flera gånger ur SoftOne GO, men importen kan endast göras en gång i MinButik. Därför är det bra att förbereda kundregistret i SoftOne GO så mycket som möjligt. Man behöver också komplettera den exporterade filen i Excel, innan det är klart.

Exportera kundregistret i Affärssystemet:

 • Exporten startas från sidan Ekonomi > Export > Kundspecifika exporter och heter ICA – Kundexport till MinButik.
 • Det är samma exportmeny där exporten av kundsaldo görs:
  – export av kundsaldo (till Store Office)
 • Exporten av kundsaldo till Store Office är planerad att tas bort, när den inte längre behövs.
  – export av kundsaldo – MinButik.
 • Skillnaden mellan de olika kundsaldo exporterna är att MinButik har utökat fält för kundnummer.

Komplettera exportfilen i Excel:

 • Exportfilen skrivs ut i xlsx format och behöver kompletteras med BMSID, Butiksnummer och Butiksnamn.
 • Den bör endast innehålla ett kundnr per org.nr. innan den importeras till MinButik.

Tänk på att följande krävs för att kunden ska kunna läsas in till MinButik:

 1. Organisationsnummer måste vara giltigt
 2. Samtliga kunder måste ha ett faktureringssätt angivet (för e-post krävs en e-post adress angiven som mottagare för faktura)
 3. Samtliga kunder måste ha betalningsvillkor angivet
 4. Samtliga kunder måste ha postnummer angivet
 5. Telefonnummer får inte innehålla bokstäver

Listan i Leverantörsbetalningar och Kundinbetalningar har nu en ny kolumn för att visa statusen av importen.

 • Status är ’Behandlad’ när alla betalningar i importen är uppdaterade.
 • Status är ’Under behandling’ när importen har betalningar som inte är uppdaterade.

Försäljning

Nu är det möjligt att ha GLN-nummer och fakturametod när du importerar kunder med Excel import. Fält för GLN-nummer och fakturametod är tillagda i slutet av Filmall för kundimport. Du kan ladda ner filmallen genom att gå till Försäljning > Import > Excel.

Fakturametoden angivs genom att använda en specifik kod, vilken du kan se i kommentaren i rubruken.

I orderregistreringen får man ett meddelande om att en checklista finns på ordern när man vill byta till säljorder, t ex om man tidigare har sparat en projektorder.
Man får då ta bort checklista innan man ändrar ordertypen till säljorder.
 

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt