5 maj 2022

Releasenyheter

Allmänt

Sysselsättningsgrad över tid i Inblick & Nyckeltal är nu kompletterat med FTE  (Full time employee) vilket betyder att vi räknar måttet i full sysselsättningsgrad.

Välj datumintervallen du önskar och för vilka medarbetare. När du väljer sysselsättningsgrad över tid får du nu med FTE.

I diagrammet ser du totala antalet sysselsättningsgrader över tid.
Den som muspekaren är över visar att det är 6,72 ”fulltidare” på sysselsättningsgraden 78.43

Nu finns en ny standard för Inblick & nyckeltal där du kan få fram sysselsättningsgrad baserat på de anställdas tillhörighet.
Den hittar du under fliken Analys och Inblick & nyckeltal.

Under anställningsuppgifter har du möjlighet att ta fram denna om du har behörigheten inblick & nyckeltal kopplat mot rollen.

 
 
Tänk på att om en medarbetare har flera tillhörigheter så kommer hen i flera diagram.

Det finns nu nya Standarddiagram i Inblick & Nyckeltal under Analys – HR – Användare.
När du har behörighet till Analys får du automatiskt tillgång till ett standardval under Inblick & Nyckeltal.
Har du behörigheten Inblick & nyckeltal på din roll så har du tillgång till två färdiga standarddiagram. Funktonsroll och attestroll samt eget val.

Du får en snabb och enkel inblick i hur det ser ut under en viss period, i exemplet nedan har vi tagit fram ett diagram på funktionsroller.

Du kan som vanligt högerklicka på bilden för att kopiera samt klicka i och ur de val du har längst ner i bilden

Vi har lagt till en analys för anställdas dokument. Där kan du se information gällande de dokument som ligger på olika anställda.
Du kan exempelvis se filnamn, filtyp och vad signeringsstatus är på dokumenten.
 

Numera så sparas även de inställningar du har gjort i den lokala analysvyn när du sparar urvalet.

1. Om du har gjort en gruppering.

2. Om du har gjort inställningar i datum eller summeringar.

Det finns nu en ny Standard i Inblick & Nyckeltal under Analys – HR – Medarbetarsamtal.
När du har behörighet till Analys, får du automatiskt tillgång till ett standardval under Inblick & Nyckeltal.
I Medarbetarsamtal har du tillgång till samtalstyp.

Du väljer tidsintervallen du önskar, markerar inblick & nyckeltal och väljer samtalstyp, diagramtyp och värde.

Du får en snabb inblick i vilken/vilka samtalstyper du har under en viss period. Du väljer den diagramtypen du önskar.
Du kan som vanligt högerklicka på bilden för att kopiera samt klicka i och ur de val du har längst ner i bilden

Nu finns möjligheten att lägga till extrafält på anställda med information som du själv bestämmer. Du kan exempelvis lägga till ett fält för smeknamn, om personen har husdjur eller annan information du anser nödvändig.

Behörighet som krävs för att lägga till extrafält är:

Du lägger till extrafält genom att navigera till Personal > Anställda > Register > Extrafält.

När du skapar ett extrafält så får du välja vilken typ du vill att det ska vara. Se bilden nedan för de olika alternativ som finns.

När du sedan skapat olika extrafält så finner du dem under expandern HR. Då kan det se ut så här när du går in på den anställde.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Nu finns möjligheten att vidarebefordra mail ifrån appen. Detta gör du genom att gå in på det mail du vill vidarebefordra och klickar på knappen längst ner som heter Vidarebefordra. Därefter väljer du vilken användare du vill skicka det till och du har även möjligheten att lägga till egen text i mailet.
 

Tid/Bemanning

Om du öppnar ett pass i schemavyn (Aktivt schema, Grundschema, Beredskapsvy) så kan du nu bläddra mellan olika dagar med hjälp av pilarna bredvid datumet i vänstra hörnet. Det går att bläddra bland de datum som är valda att visas i schemavyn.

Nu kan du som användare spara olika filterval i schemaplaneringen.

Funktionen finns i aktivt schema, grundschema och beredskapsvy. Det går att spara olika filter i veckovy respektive dagvy.

Alla användare till schemaplaneringen kan skapa egna privata filterurval, men för att kunna spara publika urval behövs behörigheten Spara publika urval [1061].

1. Klicka på sparaknappen enligt nedan efter att du gjort din önskade filtrering.

2. Välj namn och om filterurvalet ska vara privat eller publikt. Här kan du även begränsa urvalet till Roller eller Mottagargrupper om du har behörighet för detta.

3. Du kan även välja att ladda ett specifikt filterurval vid start. Då går du in på Välj vad du vill se genom att klicka på knappen enligt bilden nedan.

4. Välj vilket filterurval du vill använda vid initiala laddningen av schemavyn. Glöm inte att klicka på Spara inställningar innan du klickar på OK.

Notera att detta sparas per användare.

Nu finns det en ny funktion som gör det möjligt att aktivera ett scenario till grundschema. Endast användare som har behörighet att skapa grundscheman kan använda denna funktion.

Exempel: Om ett scenario är 4 veckor kan du nu kopiera in de veckorna till att skapa en 4-veckors cykel i ett grundschema.

 

Tänk på att:

 • Alla anställda får samma startdatum i grundschemat.
 • Det nya grundschemat får ej överlappas med befintligt aktiverat grundschema.
 • Frånvaro i scenariot följer inte med över till grundschemat.

Vi har gjort det tydligare att se dagens datum i Attestera tid och Min tid. Detta har vi tydliggjort genom att fetmarkera texten på dagens datum.

Se bilder nedan för exempel från båda sidor:

Attestera tid:

Min tid:

Nu finns det en ny inställning för lönexporten. Den finns i Företagsinställningar och Lönexport. Är den markerad så kan användare inte justera eller lägga till nya transaktioner varken på dagar utan befintliga transaktioner (”tomma” dagar) eller på dagar med befintliga transaktioner. Detta gäller även för funktionen Resa/Utlägg.
 
Under Personal > Företagsinställningar > Flik: Inställningar Lön markerar du din generella inställning för lönexporten.
 
Image
 
När du skall göra Personal > Export > Lönexport, kommer det föreslås inställningen från Företagsinställningarna.
Med denna nya inställning markerad så behöver hela lönexporten backas för hela det exporterade urvalet om ändringar behöver göras på transaktionerna i underlaget. Utan denna inställning så är det möjligt att korrigera och därmed lägga till nya transaktioner utan att lönexporten behöver backas.
 
Image

Lön

Det finns nu en ny Standard i Inblick & Nyckeltal under Analys – Lön –  Lönekartläggning.
När du har behörighet till Analys, får du automatiskt tillgång till ett standardval under Inblick & Nyckeltal.
Har du behörighet till Inblick & nyckeltal får du i Lönekartläggningen tillgång till två standarddiagram samt eget val

Du får en snabb och enkel inblick på lönetyp och lönetyp fördelat på kön.
Du kan som vanligt högerklicka på bilden för att kopiera samt välja att klicka i och ur de olika val du har längst ner i bilden

Här har vi tagit fram ett exempel på lönetyp fördelat på kön.

Numera går det att få ut antal månader branschvana anställda har. Analysen heter Branschvana och finns under fliken Analys.

Välj vilka uppgifter som ska visas i analysen. Det är möjligt att exempelvis få med ingående branschvana, total branschvana och lönetyper.
Lönetyper är de olika tilläggen som finns på en anställd som månadslön, timlön, ansvarstillägg osv.

Ekonomi

Nu finns möjligheten att lägga till extrafält på leverantör med information som du själv bestämmer att du vill se.
Du lägger till extrafält på Leverantör genom att navigera till Ekonomi > Leverantör > Register > Extrafält.
När du skapar ett extrafält så får du välja vilken typ av fält du vill att det ska vara.
Först måste du slå på behörigheten som du finner under modulen Gemensamt.
 
Dessa typer av fält finns att välja mellan:
 • Fritext
 • Heltal
 • Decimaltal
 • Ja/Nej
 • Checkbox
 • Datum
Nu finns möjligheten att lägga till extrafält på leverantör med information som du själv bestämmer att du vill se.
Du lägger till extrafält på Leverantör genom att navigera till Ekonomi > Leverantör > Register > Extrafält.
När du skapar ett extrafält så får du välja vilken typ av fält du vill att det ska vara.
Först måste du slå på behörigheten som du finner under modulen Gemensamt.
 
Dessa typer av fält finns att välja mellan:
 • Fritext
 • Heltal
 • Decimaltal
 • Ja/Nej
 • Checkbox
 • Datum

Efter övergången från StoreOffice till ICA MinButik så är det MinButik som är master för alla era kunduppgifter. Det är alltså i MinButik som ni ska lägga till nya kunder och uppdatera informationen om era kunder. Vid varje ändring av en kunduppgift i MinButik så skapas en ny fil med de uppdaterade uppgifterna som kan importeras till SoftOne GO. Det skapas en ny fil för varje ändring som ni gör i MinButik på respektive kund.

Det är viktigt att ert kundregister är uppdaterat i SoftOne GO. Fakturaunderlag kan inte importeras om kunden saknas i ert register. Tidigare fanns kunduppgiften med i fakturaunderlaget, men efter övergången till MinButik så gäller alltså inte det längre.

Filerna som innehåller kunduppgifterna i MinButik börjar med filnamnet FPP3 och heter t.ex.

FPP3.12345.Kund.20211008.105822.B2B_12345_189800000.xml

De uppgifter som importeras från MinButik är:

Kundnummer
Namn
Fakturaadress, postnr, postadress, land
Betalningsvillkor
Faktureringsavgift (disable invoice fee)
Fakturareferens
Organisationsnummer
VAT nummer
Kreditgräns
Leveransadress, postnr, postadress, land
Faktura metod
Kontaktperson förnamn, efternamn, e-post
Faktura e-post

Betalningsvillkoren i SoftOne GO ska matcha det värden som finns i filen från MinButik.
Betalningsvillkoren ska vara registrerade under Ekonomi > inställningar > Generellt > Betalningsvillkor för att de ska uppdateras korrekt på kunderna vid import.


010F, 10 dagars betalningsvillkor

015F, 15 dagars betalningsvillkor

020F, 20 dagars betalningsvillkor

030F, 30 dagars betalningsvillkor

035F, 35 dagars betalningsvillkor

040F, 40 dagars betalningsvillkor

045F, 45 dagars betalningsvillkor

060F, 60 dagars betalningsvillkor

Faktureringsmetod (Efaktura, PDF, papper) importeras och översätts automatiskt till SoftOne GO enligt en given tabell:

ELECTRONIC = ”300” = 3 Inexchange (API)
PDF (email) = ”600”  = 2 E-post
PAPER = ”500”           = 1 Utskrift

Faktureringsavgiften hämtas från de inställningar som är uppsatta i SoftOne GO, där faktureringsavgiften är påslagen (eller avslagen). Man bestämmer sedan på respektive kund om den ska undantas. Även beloppet på faktureringsavgiften sätts i SoftOne GO där den aktuella bas artikeln för faktureringsavgiften uppdateras med ett pris.

Vad gäller rabatt så kommer den att hanteras i MinButik och ska därför inte längre registreras eller finnas på kunduppgifterna i SoftOne GO.

IMPORTERA KUNDERNA:

Import av kunder startas i modulen Ekonomi under Import > Connect

 1. Välj redigerapennan till höger vid importdefinitionen ICA Online 2.0 – Kunder
 2. Välj en eller flera filer för de aktuella kundfilerna från MinButik.Filnamnet startar på FPP3 gällande kunduppgifter från MinButik. Allteftersom man gör förändringar i kundregistret i MinButik skapas nya filer som ska importeras till SoftOne GO.
 3. Man kan markera en eller flera filer i listan genom att använda Windows funktionerna och klicka på den första filen, sedan trycka Ctrl+shift tangenterna och samtidigt klicka på den sista filen i intervallet.Man kan också markera enstaka filer genom att klicka på den första filen och sedan trycka Ctrl tangenten och samtidigt klicka på filerna en i taget.

4. Ladda upp filerna som ska importeras

5. I SoftOne GO ges en förhandsgranskning av underlaget i filen. Markera de poster som ska importeras och starta importen genom att trycka på knappen Importera.

6. Ni får ett meddelande när inläsningen är klar och posterna i listan uppdateras från status Under behandling till Behandlad.

7. Kunderna finns nu uppdaterade i kundregistret i SoftOne GO.

HISTORIK

Det finns en historik över utförda importer under Ekonomi > Import > Connect importer.

Man kan göra urval för vilken typ av import som man vill se närmare på t ex kunder och välja en tidsperiod.

De importer som visas i listan kan man sedan gå in på redigera pennan till höger för att se närmare på vad som har importerats.

Efter övergången från StoreOffice till ICA MinButik så är det MinButik som är master för alla era kunduppgifter. Det är viktigt att ert kundregister är uppdaterat i SoftOne GO från MinButik.

Fakturaunderlag kan inte importeras om kunden saknas i ert register. Tidigare fanns kunduppgiften med i fakturaunderlaget, men efter övergången till MinButik så gäller alltså inte det längre.

Filerna som innehåller fakturaunderlag börjar med filnamnet ID5, t.ex.

ID5.12345.Kreditköp.20211016.STB_12345_210930.xml
eller
ID5.11817.Kreditköp.20211109.0302.STO_11817_211104.xml

 • STB avser kreditköp i butik och STO kreditköp online.

Filen med kreditköp skapas dagligen, men ni kan välja att inte importera filerna dagligen utan hämta alla månadsvis. Dock blir det då flera filer ni importerar med olika filnamn som motsvarar det dygn då kreditköpen gjordes.

Det skulle innebära att om ni hämtar fakturaunderlagen månadsvis så är det 30 eller 31 filer som ni hämtar vid ett tillfälle för respektive typ av kreditköp.

Faktureringsunderlagen från Online-handel och kassahandel har numera ett gemensamt filformat och importeras därför under samma importrubrik i SoftOne GO. Detta gäller er kunder som har gått över till det nya formatet för Online 2.0.

IMPORTERA FAKTURAUNDERLAGEN

Importera och uppdatera först kunderna från MinButik, därefter fakturaunderlag. Saknas kunden till fakturaunderlaget så får ni ett felmeddelande om att kunden saknas.

Importen startas i modulen Ekonomi under Import > Connect.

 1. Välj redigerapennan till höger vid importdefinitionen ICA Online 2.0 – Order
 2. Välj en eller flera filer för de aktuella fakturaunderlagen från MinButik. Filnamnet startar på ID5 för fakturaunderlagen från MinButik.

 3. Ladda upp filerna till SoftOne GO
 4. Ni får en förhandsvisning av underlaget och markerar sedan raderna till vänster och startar importen genom att trycka på knappen Importera.


 5. Ni får ett meddelande när inläsningen är klar och posterna i listan uppdateras från status Under behandling till Behandlad.
 6. Fakturaunderlagen finns nu uppdaterade i orderlistan i SoftOne GO.
HISTORIK
 
Det finns en historik över utförda importer under Ekonomi > Import > Connect importer.

Man kan göra urval för vilken typ av import som man vill se närmare på t ex fakturaunderlag och välja en tidsperiod.

De importer som visas i listan kan man sedan gå in på redigerapennan till höger för att se närmare på vad som har importerats.

Nu är det möjligt att spara en märkning till import av kundinbetalningar.
 
 
 
När betalningsfilen blivit importerad finns det en spara-knapp längst ned på sidan. Kom ihåg att spara!
 
 
Märkningar kan ses i listan för inläsningar.
 
 
Kolumnen för märkningar är dolda från start. Lägg till den i listan från menyn sedd i bilden nedan:
 
 
Glöm ej att spara ditt nya utseende:

Det är nu möjligt att ta bort importer som endast inkluderar obehandlade betalningar.

Knappen för att ta bort importen längst ned på sidan är synlig när alla betalningsrader i importen är obehandlade.

När importen är borttagen får alla betalningsrader statusen Makulerad.

Borttagna importer visas som gråa och med status Makulerad.

Tidigare var statusen för en importerad betalning ”Betalad” när den var matchad med en fullt betald faktura. Den hade samma status som en importerad betalning får efter att den är uppdaterad. Raden var även grå och den såg färdigbehandlad ut även fast den skulle behöva behandlas av användaren.
 
Idag får importerade betalningar status ”Okänd” och det är möjligt att matcha betalningen med en faktura. Även fast betalningen är matchad med en betalad faktura så är det inte möjligt att uppdatera betalningen för den fakturan. Betalningen behöver bli matchad med en obetald faktura innan den uppdateras.
 
Tidigare såg det ut såhär:
 
Nu ser det ut såhär:

Försäljning

I den externa artikelsökningen kan ibland även artiklar som saknar pris komma med, dvs den nedre delen av sökbilden blir tom. Vanligtvis är detta artiklar som antingen har utgått eller där grossisterna har ändrat artikelnumret.
 
Vi har nu gjort en åtgärd för att dessa artiklar inte längre ska komma med och visas, i den externa artikelsökningen.
 
 
 
Man får endast med artiklar som finns på aktiva prislistor på företaget. Programmet utgår ifrån de grossistprislistor som är aktiverade under Inställningar > Grossister > Grossistprislistor.
Nu finns möjligheten att lägga till extrafält på Artikel och Kund med information som du själv bestämmer att du vill se.

Först och främst måste du slå på behörighet som du hittar under modulen Gemensamt.

Du lägger till extrafält på Artikel genom att navigera till Försäljning > Artikel > Register > Extrafält.
Du lägger till extrafält på Kund genom att navigera till Försäljning > Kund > Register > Extrafält.
När du skapar ett extrafält så får du välja vilken typ av fält du vill att det ska vara.
 
Dessa typer av fält finns att välja mellan:
 • Fritext
 • Heltal
 • Decimaltal
 • Ja/Nej
 • Checkbox
 • Datum
 
Extrafält på artikel:
 
 
 
 
 
Extrafält på kund:
 
 
 

1. Det finns nu möjlighet att redigera uppgifter på projekt via redigera pennan inne på t ex en order.

2. Ett vanligt scenario när man registrerar order och sparar sin order, är att ett nytt projekt skapas upp. När projektet är skapat kan man redigera uppgifterna på projektet med hjälp av redigera pennan.

När man klickar på pennan vid projektnumret, öppnas bilden för redigering av projektet upp.

3. Här finns möjlighet att välja och uppdatera blanda annat attestgrupp för projektet.

4. Detta slår igenom när man registrera leverantörsfakturor och kopplar dessa till projektet under leverantörsfakturahuvudet.

5. Attestgruppen som är uppdaterad på projektet kopplas till den aktuella leverantörsfakturan.

Nu kan du importera information för skattereduktionskontakter inne på kund.
 
Du gör detta genom att navigera till Försäljning > Import > Excel. Där väljer du att ladda ner ’Filmall för import av skattereduktionskontakter’. Därefter fyller du i information i exceldokumentet och kan sedan välja att importera detta.
 

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt