8 juni 2022

Releasenyheter

Allmänt

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Tid/Bemanning

Vi har lagt till en funktion som gör det möjligt att aktivera utfall på tomma dagar. Detta innebär att du snabbt kan lägga till utfall enligt det aktiva schemat på flertalet dagar samtidigt.

Funktionen är endast möjlig att använda på personer som har tidavtal med avvikelserapportering och på dagar som helt saknar närvaro eller frånvaro.

Du hittar funktionen under knappen Funktioner på både grupp- och personliga-sidan i Attestera tid.

Exempel från den personliga sidan i Attestera tid:

Exempel från gruppsidan i Attestera tid:

Om du aktiverar utfall på tomma dagar från gruppsidan så får du upp nedan dialog som förklarar för varje markerad person vad som gått igenom eller inte på de dagar du försökt aktivera utfallet på. Notera att det endast har utförts på Selma Arviddahl eftersom att hon var den enda som hade dagar utan närvaro eller frånvaro som saknade utfall.

Behörigheten som krävs för detta är Återställ till schema [438]. Du hittar den under modulen Personal.

Vi har bytt ut ikonerna för närvaroregistreringar i Attestera tid. De nya ikonerna är desamma som redan nu visas i Närvaroterminalen.

Du ser ikonerna när du går in på en person, öppnar en dag och sedan klickar på expandern Stämplingar.

Personal > Tid > Attestera tid

Lön

Nu har vi utökat analysen för löneunderlag med 3 nya fält:

 • Pensionsbolag
 • Semesterunderlag
 • Fackföreningsavgift
Dessa tre fält visar vilka löneberäkningstransaktioner ingår som underlag för ovanstående beräkningar.
 • Pensionsbolag visar i klartext vilket bolag. Både i tabellformatet och Excel.
 • Semesterunderlag i formatet tabell visar med markering i ruta och i Excel med siffran 1 att den ingår i underlaget.
 • Fackföreningsavgift i formatet tabell visar med markering i ruta och i Excel med siffran 1 att den ingår i underlaget.

Format tabell:

Format Excel:

Ekonomi

Analysvyn för Kunder är nu utökad med följande fält:

 • GLNnr
 • Rabatt varor %
 • Fakturareferens
 • Fakturametod
 • Märkning
 • Betalningsvillkor
 • Om faktureringsavg är aktiverat eller inte
 • Importera fakturaunderlag detaljerat

Exempel:

Nedan visas en analys för att se betalningsvillkoren som kunderna har. Urval i detta exempel är namn, org nummer och betalningsvillkor.

Analysen grupperad på betalningsvillkor:

Nu finns möjligheten i ICA MinButik att läsa in filen kund.dat. Inläsningen av denna fil återställer utnyttjad kredit i MinButik då kunderna betalar sina fakturor i SoftOne GO.

Tänk på att ni ska läsa in alla fakturaunderlagen till SoftOne GO innan ni tar ut filen från SoftOne GO till MinButik. Då inläsningen är ny hos MinButik så ber vi er kontrollera utfallet och verifiera uppdateringen särskilt noga de första gångerna.

Exporten från SoftOne GO är uppdaterad för att hantera 10 tecken. Ni kan alltså inte använda den export ni använt tidigare till StoreOffice.

Ni finner den nya exporten under Ekonomi > Export > Kundspecifika exporter. Exporten heter ”ICA – Kundsaldo – MinButik”.

Vill ni endast sända information för vissa kundnummer så kan ni välja ett intervall.

De uppdaterade kundnumren i MinButik är 10-siffriga och kan alltså filtreras ut på exempelvis följande sätt:

Väljer ni inget intervall så sänds informationen för alla kunder – även för de gamla kundnumren som fortfarande är aktiva i ert kundregister i SoftOne GO.

Det är nu möjligt att importera fakturaunderlaget från ICA MinButik så att detaljraderna grupperas per momskod och kvittoköp. Detta styrs av inställningen som ni valt på kunden.

Inställningen på kunden i MinButik avgör om underlaget kommer importeras detaljerat eller grupperat. Inställningen ”Inkludera bilagor” under fakturainställningen i MinButik på kunden uppdaterar inställningen ”Importera fakturaunderlag detaljerat” i SoftOne GO.

Fakturainställning på kunden i ICA MinButik:

Kundkortet i SoftOne GO:

Som standard så är inställningen ej detaljerat i SoftOne GO vilket innebär att fakturaunderlagen blir grupperade vid nästa import. Det är dock vanligt att t.ex. kommunkunder önskar fakturaunderlagen detaljerade.

En ändring på kunden i MinButik uppdaterar även SoftOne GO vid nästa inläsningen av kunduppgifterna från MinButik.

XML-taggen som innehåller inställningen på kunden heter . False anger att fakturaunderlaget ska vara grupperat.

Importen av fakturaunderlagen från MinButik gör ni som beskrivet tidigare under Ekonomi > import > Connect och ICA Online 2.0 – Order.

När ni markerar posterna i underlaget och importerar dessa, kontrollerar SoftOne GO inställningen för den aktuella kunden och underlaget importeras enligt densamma – detaljerat eller grupperat.
Exempel på en fakturautskrift med detaljerade varor:

 

Exempel på en fakturautskrift med grupperade fakturarader:
 
Kontrollera inställningarna på kunderna innan ni importerar fakturaunderlagen. Om ni skulle råka läsa in fakturaunderlaget felaktigt detaljerat eller grupperat så kan ni ändra inställningen på kunden och läsa in underlagen på nytt. Tänk dock på att då måste de tidigare inlästa underlagen makuleras.

Inställningen på kunden ska anges i ICAs MinButik för att läsas in till SoftOne GO vid uppdateringen av kundregistret.

Det finns nu möjlighet att välja om fakturaunderlaget ska specificeras per vara (detaljerat) på kunden i SoftOne.

Det är inställningen ’Inkludera bilagor’, som man fyller i på kunden i MinButik och som sedan kommer med vid exporten av kundfilen.

Uppgiften uppdateras i samband med att kundfilen importeras i SoftOne GO under Ekonomi > Import > Connect, sedan under ICA Online 2.0 – Kunder. Den sparas på kunden under expandern inställningar (nere till höger) under rubriken import och med inställningen ’Importera fakturaunderlag detaljerat’.

När man importerar kunduppgifterna till SoftOne GO så har vi byggt in ny funktionalitet för att dela upp fältet med fakturareferens, så att uppgifterna efter slash (/) sparas i fältet märkning på kunden.
 1. Tidigare importerades hela referensen till fältet fakturareferens i Affärssystemet, men nu uppdateras det så att det som står efter slash importeras till märkning.
 2. När kunduppgifterna från MinButik importeras via xml-filen så uppdateras alltså märkning på kunden med det som står registrerat efter slash i fakturareferensen från MinButik.
 
I nedanstående exempelfil så är fakturareferensen registrerad som ”Mattias Häggström/1234” i MinButik.
När kunduppgifterna importeras i SoftOne GO, delas det upp så att första delen (Mattias Häggström) sparas till fakturareferens och den andra delen efter slash (1234) sparas till märkning på kunden.
 
 

Försäljning

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt