Releasenyheter 2019-10-30

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

Ny design och navigation

Här kan du läsa om allt som rör den nya designen och förändringar av navigationen i GO.

Ny design - Information

Med projektet SoftOne® GO 2.0 har vi tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat allt från gränssnitt och navigation till dokumentation och kommunikation. Nedan ser ni ett axplock av nyheterna:

 • Helt ny design med nya färger och ny grafik för en modernare känsla och ett mer intuitivt gränssnitt.
 • Nya, tydligare ikoner för både menyikoner och ikoner som återfinns på olika sidor.
 • Nytt genomgående typsnitt för bättre läsbarhet.
 • En förnyad menystruktur för ökad tydlighet och användarvänlighet.


Ny logotyp

Vi har i och med projektet SoftOne® GO 2.0 även bytt logotyp för systemet.


Menyn

Den nya menyn innebär en smidigare navigation och minimerar antalet klick. Nedan är en kort beskrivning av hur man numera navigerar i systemet.

 1. För muspekaren över önskad delmodul (t.ex. Redovisning).
 2. Nu visas en meny till höger. Tryck på det menyalternativ som ska öppnas (t.ex. Verifikat).
 3. Det valda menyalternativet öppnas och detta indikeras i menyn genom en röd markering. I detta läge går det sedan att välja fritt bland sidorna under delmodulen (t.ex. Redovisning) eller föra muspekaren över någon annan delmodul och på så sätt gå vidare till andra menyalternativ.

Minimera menyn

Nu är det även möjligt att minimera vänstermenyn för att frigöra mer yta i systemet. För att minimera/maximera menyn trycker man på pilarna längst ned. Vid minimering visas endast ikonerna för de olika delmodulerna, men det går givetvis fortfarande att föra muspekaren över dessa för att synliggöra menyalternativen.

Växla mellan moduler

För att växla mellan moduler finns det två alternativ att trycka på:

 • Hamburgermenyn (de tre strecken)
 • Den aktuella modulens namn (Ekonomi i nedan exempel)

När man trycker på något av ovan alternativ expanderas menyn nedåt och samtliga moduler synliggörs.


Favoriter

Hantering av favoriter har flyttats till vänstermenyn och här kan man nå befintliga favoriter, lägga till nya och ta bort de som inte längre önskas.

För att lägga till en ny favorit:

 1. För muspekaren över Favoriter.
 2. Tryck på Lägg till favorit.
 3. Nu visas nedan dialog. Ange det namn som ska visas i listan över favoriter. Du kan även välja om favoriten ska vara din förvalda startsida samt om det ska vara en företagsspecifik favorit.

För att ta bort en favorit:

Tryck på krysset bredvid favoritalternativet.


SoftOne Akademi

Under konceptet SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser för kunskapsspridning om GO. Här hittar du exempelvis instruktionsfilmer, handböcker och hjälptexter samt en genväg till vår kunskapsbank. Du når SoftOne Akademi genom att trycka på ikonen med en examenshatt till höger i systemet, varpå sidan öppnas i en ny flik.


Hjälptexter

Under ikonen med ett frågetecken hittar ni som vanligt våra hjälptexter. Här finns numera även länkar till det digitala kundcentret och en genväg till fjärrstyrning.

Töm lokal cache

För att tömma den lokala cachen trycker man på användarnamnet och väljer sedan Töm lokal cache.


Logga ut

För att logga ut ur systemet trycker man på användarnamnet och väljer sedan Logga ut.

Ny design - Instruktionsfilm

Med projektet SoftOne® GO 2.0 har vi tagit ett helhetsgrepp och uppdaterat allt från gränssnitt och dokumentation till navigation och design. I instruktionsfilmen nedan ser ni en demonstration över hur det nya gränssnittet ser ut och fungerar.

Navigation - HR

Nedan följer de förändringar gällande navigation och menyalternativ som har utförts i modulen Personal:

 • Anställd
  • Vi har flyttat valen Tidavtal, Löneavtal och Semesteravtal in under rubriken Register.
  • Uppdatera löner och Skatteavdrag får en ny gemensam huvudrubrik ”Rutiner”.
 • Planering
  • Flyttat in Tillgänglighet under rubriken Visa.
  • Lagt Schemaplanering, Aktivera schema och Godkänn ledighet överst.
 • Tid
  • Lagt Kalendarium direkt under Attestera tid.
  • Ny rubrik Rutiner och där under flyttat in Justera stämplingar, Röda dagar och Räkna om.
 • Lön
  • Döper om Årsrutiner till Rutiner.
  • Döpt om Underlag och Beräkning till Provision – Underlag och Provision – Beräkning och flyttat in dem under Rutiner.
  • Flyttat in Fackavgifter under Rutiner.
 • Import
  • Tagit bort alla huvudrubriker.
  • Döpt om de som har med lön att göra så man förstår att de handlar om lön.
 • Export
  • Tagit bort huvudrubriken.
 • Rapporter
  • Tagit bort rubriken Register.
 • Inställningar
  • Tagit bort rubriken Generellt.
  • Schematyper, Rasttyper och Rastgrupper har vi flyttat in under rubriken Planering och lagt efter Passtyper.
  • Behovsanalys har döpts om till Behov och flyttat dit Typ av leverans och Typ av arbetsuppgift.

Vi har även bytt färg på visningen gällande Schemaplanering och Grundschema.

Navigation - Ekonomi

Nedan följer de förändringar gällande navigation och menyalternativ som har utförts i modulen Ekonomi:

 • Allmänna förändringar
  • Alfabetisk sortering av menyalternativen
  • Tagit bort första mellanrubriken ”Hantera”
  • Ändrat namn på mellanrubriken ”Visa” till ”Analys”
 • Redovisning
  • Inga ändringar bortsett från de allmänna förändringarna
 • Leverantör
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Leverantörsfakturor” till ”Fakturor”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Obetalda leverantörsfakturor” till ”Betalningar”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Utjämning leverantör” till ”Utjämning”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Leverantörscentral” till ”Översikt”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Leverantörskategorier” till ”Kategorier”
  • Tagit bort mellanrubriken ”Attest”, ändrat namn på menyalternativet ”Översikt” till ”Attest” och placerat detta direkt under delmodulen Leverantör
 • Kund
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Kundfakturor” till ”Fakturor”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Obetalda kundfakturor” till ”Betalningar”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Utjämning kund” till ”Utjämning”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Kundcentral” till ”Översikt”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Kundkategorier” till ”Kategorier”
  • Tagit bort menyalternativet ”Stoppa fakturor”
 • Inventarier
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Inventariekategorier” till ”Kategorier”
  • Flyttat menyalternativet ”Inventarier” från mellanrubriken ”Register” till direkt under delmodulen Inventarier
 • Import
  • Tagit bort mellanrubrikerna ”Excel”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Excelimport” till ”Excel” och placerat detta direkt under delmodulen Import
  • Tagit bort mellanrubriken ”Connect”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Importera” till ”Connect” och placerat detta direkt under delmodulen Import
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Utförda importer” till ”Connect-importer” och placerat detta under mellanrubriken ”Register”
 • Export
  • Inga ändringar bortsett från de allmänna förändringarna
 • Inställningar
  • Tagit bort menyalternativet ”Användarinställningar”
  • Flyttat menyalternativen ”Momskoder” och ”Restkoder” från mellanrubriken ”Redovisning” till mellanrubriken ”Generellt”

Navigation - Försäljning

Nedan följer de förändringar gällande navigation och menyalternativ som har utförts i modulen Försäljning:

 • Allmänna förändringar
  • Alfabetisk sortering av menyalternativen
  • Tagit bort första mellanrubriken ”Hantera”
 • Avtal
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Avtalskategorier” till ”Kategorier”
 • Offert
  • Inga ändringar bortsett från de allmänna förändringarna
 • Order
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Orderkategorier” till ”Kategorier” och placerat det under mellanrubriken ”Register”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Orderplanering” till ”Planering”
 • Faktura
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Kundfakturor” till ”Fakturor”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Obetalda kundfakturor” till ”Betalningar”
 • Projekt
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Projektlista” till ”Projekt”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Projektcentral” till ”Översikt”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Projektkategorier” till ”Kategorier” och placerat det under mellanrubriken ”Register”
 • Artikel
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Artikelkategorier” till ”Kategorier” och placerat det under mellanrubriken ”Register”
  • Placerat menyalternativet ”Prislistor” under mellanrubriken ”Register”
 • Lager
  • Placerat menyalternativen ”Hyllplats” och ”Lagerplats” under mellanrubriken ”Register
 • Kund
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Kundcentral” till ”Översikt”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Kundkategorier” till ”Kategorier” och placerat det under mellanrubriken ”Register”
 • Import
  • Tagit bort alla mellanrubriker
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Importera” till ”Connect”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Excelimport” till ”Excel”
  • Ändrat namn på menyalternativet ”Prislista” till ”Prislistor”
 • Export
  • Inga ändringar bortsett från de allmänna förändringarna
 • Rapporter
  • Inga ändringar bortsett från de allmänna förändringarna
 • Statistik
  • Inga ändringar bortsett från de allmänna förändringarna
 • Inställningar
  • Placerat menyalternativet ”Grossister” under mellanrubriken ”EDI”

Navigation - Administrera

Nedan följer de förändringar gällande navigation och menyalternativ som har utförts i modulen Administrera:

 • Under delmodulerna Licens, Företag, Roll, Användare och Kontaktperson har vi tagit bort mellanrubrikerna
 • Inställningar
  • Tagit bort mellanrubriken Generellt
  • Ny sorteringsordning:
   • Företagsinställning, Användarinställning, Systeminfoinställningar, Fältinställning mobil, Logotyp, Kontrollera inställningar, Interna nyheter och Filarkiv
 • GDPR
  • Tagit bort mellanrubrikerna

HR

Här kan du som använder modulen Personal läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna gällande Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Visa inaktiva anställda i schemaplaneringen

Nu finns en ny funktion gällande att visa schema för inaktiva personer. Det kan vara så att man vill se hur bemanningen såg ut förra julen men man har inaktiverat flera anställda. Deras timmar är medräknade i summorna men du kan inte jobba med de inaktiva eller skriva ut schema för dem. Det finns alltså inga redigeringsmöjligheter på dessa personer.

För att använda funktionen så gör du så här:

 • Under Välj vad du vill se finns nu ett val under Filtrering som heter Visa inaktiva anställda.

 • De inaktiva anställda visas med rosa bakgrund vid namnet samt så är det en ikon i rött som visas före anställningsnumret.

Visa avslutade i Attestera tid och Löneberäkningen

Funktionen att visa avslutade  (Ej inaktiverade) under Attestera tid och Löneberäkningen har fått en ny inställning.

För att få denna funktion att fungera så måste du välja hur långt fram i tiden efter slutdatum den anställde ska synas under Urvalet Visa avslutade.

Gå in under Personal>Inställningar>Företagsinställning, under valet Generella företagsinställningar finns ”Visa avslutade anställda efter avslutad anställning (antal mån). Du kan välja mellan 1-12 månader, vi har satt 3 månader som default.

Under Attestera tid och Urval finns Visa avslutade.

Publicering av lönespecifiktationer

Många av våra kunder önskade att publicering av lönespecifikationer ska ske i samband med låsning av period.

För att detta ska kunna ske måste ett val göras. Du går in under Inställningar>Företagsinställning>Inställningar lön, längst ner finns en flik Övriga inställningar. Där ska du markera Publicera lönespecifikation i samband med låsning av period.

Nytt Streckschema samt ny gruppering under nya Rapportmenyn

Nu finns två nya rapporter att ladda ner. Det är Streckschema Grupperad Liggande samt Stående.

I och med detta finns det också ett nytt val när du ska skriva ut hur du ska gruppera rapporten, det är passtyp (default), Anställd och Kategori.

Då kan du även sedan välja hur de anställda ska sorteras i rapporten, du har Starttid (default), Förnamn, Efternamn och Anställningsnr.

 • För att ladda ner en ny rapport bockar du i Visa även ej upplagda rapporter. Sedan söker du på Streckschema. Här finns två nya att lägga upp. Det är de som heter Schema-Streckschema Grupperad Liggande samt Stående.

 • Koppla på vilken roll som ska ha behörighet att skriva ut rapporten. Spara

 • Om du önskar att denna sedan ska synas under dina favoriter så markerar du stjärnan.

 • Då finns den under valet Favoriter.

Tydligare varning i Attestera tid

Efter många kunders önskemål har vi nu lagt till en tydligare varning att det finns varningar under den period du valt i Attestera tid.

Det visas högst upp i ett meddelandet och så fort du rättat dagen och varningen är borta så försvinner även visningen av att det finns varningar.

Övriga nyheter för HR

 • Översiktspanel
  • Mitt schema visade inte den anställdes pass eller kollegors pass. En rättning gick ut den 20 oktober.
 • Schemaplaneringen
  • Vissa användare kunde inte öppna schemaplaneringen. En rättning gick ut den 20 oktober.
  • Vid val av Visa bruttotid och kostnad under ”Välj vad du vill se” fick man hämta om poster för att du skulle se resultatet. Denna uppdateras nu direkt när du sparar ändringen.
  • Kunder med koncern uppsättning såg inte färgerna blått och rött om en anställd planerades med för många respektive för få timmar. Detta är nu löst.
  • Om man tidigare grupperade på kategori eller passtyp så fick man inte upp några anställda vid utskrift av Anställningsbilagan Kortare vikariat. Detta är nu löst.
  • Problem att planera frånvaro om man valde ”Ingen ersättare” samt hade regler gällande minderåriga aktiverat. Denna rättning gick ut i release den 27 oktober.
  • Ledighetsansökan lade sig under schemat i dagvyn, detta är nu rättat.
  • Kunder med koncern uppsättning fick problem när en rast var planerad mellan två passtyper. Rasten markerades som utlånad, detta är nu löst.
  • LAS dagar skrevs ut fel om det fanns en anställning i framtiden. Detta är nu löst.
  • Numera skriver vi ut anställningsnumret inom parentes vid namnet under passförfrågan.

 • Attestera tid
  • Anställd lägger in frånvaro på sig själv under Min tid, fick då ett mail ”Du har beviljats frånvaro”. Detta mail skickas inte längre.
  • Kunna korrigera datum under kategori när du gick till anställd via Attestera tid fungerade inte tidigare men nu är detta rättat.
  • Undefined på schemapass i Attestera tid, kunde uppkomma om det fanns en schematyp eller om man redigerade passet medans expandern var öppen. Detta är nu löst.
  • När man markerade en anställd under Justera stämplingar så markerades alla. Detta är nu rättat.
  • Vid minustid under Resa/Utlägg fanns det bindestreck/minustecken för mycket, detta är nu rättat.
 • Anställd
  • Har du inte tillgång att lägga upp ny anställd så är det numera låst att göra detta utifrån en annan anställd.
  • Sysselsättningsgraden följde inte med till ny anställning, detta är löst.
  • Kategori bilden är större för att det ska bli lättare att scrolla fram rätt kategori.
 • Rapporter
  • Vi hade problem att skriva ut Transaktionsrapporten samt SCB-KLP rapporten men detta är fixat. En rättning gick ut den 24 oktober.
  • Vid utskrift av lönerapporter så uppdaterades inte anställda listan om du ändrade period. Detta är nu löst.
  • Gick inte att skriva ut Arbetsgivarintyget. Denna rättning gick ut i release den 27 oktober.
 • Inställningar
  • Vi hade problem att ta bort schematyper under passtyper, det kom upp en felmeddelande. Detta är nu rättat.

Övriga nyheter för Lön

 • Slutavräkning
  • Markering sparades ej under Avsluta anställning och gick inte över till löneberäkningen. En rättning gick ut den 20 oktober.
 •  Rapporter
  • KU10 rapporten kraschade om du hade ett urval, det fungerade om du valde Alla. Detta är nu löst.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Attestöversikt - Fakturauppgifter

I den nya layouten på sidan Attest finns numera en flik för fakturauppgifter. Här visas information om fakturan som ex. datum och belopp. För att se fler uppgifter eller för att redigera något fält kan man öppna fakturan i sin helhet via pennan i fakturalistan.

Attestöversikt - Förbättring av admininfo

Vid ankomstregistrering av leverantörsfakturor kan en kommentar anges i samband med start av ett attestflöde på en faktura. Två förändringar har utförts gällande denna kommentar:

 • I dialogen ”Till attest” har vi ändrat benämningen av fältet från ”Admininfo” till ”Fakturakommentar”. Tanken är att detta ska ge en tydligare bild av vad kommentaren avser.
 • Tidigare visades fakturakommentaren separat från attestkommentarer. Nu visas informationen på samma sätt som övriga kommentarer, dvs. under fliken ”Attesthistorik”. Observera att denna förändring endast slår igenom på nyregistrerade fakturakommentarer och inte retroaktivt.

Import - Kostnadsställe vid import av ICA dagskassa

Vissa kunder har upplevt problem med att konteringsdimensioner inte följer med vid import av ICA dagskassa via verktyget Connect. Ett tips är att kontrollera vilken av de två befintliga importdefinitioner som används.

Valet av importdefinition beror på hur man har lagt upp sina konteringsnivåer i systemet:

 • Import av dagskassa ICA används om man har lagt upp sina konteringsnivåer som nr 2 och 3.
 • Import av dagskassa ICA 3dim används om man har lagt upp sina konteringsnivåer som nr 3 och 4.

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Lev.fakturor
  • Nu är det återigen möjligt att välja ordrar med typ ”Internorder” och ”Ej angiven” på huvudet på leverantörsfakturor samt i expandrarna Koppla mot projekt och Vidarefakturera.
 • Attest
  • Problem med att vissa kunders slutattesterade leverantörsfakturor visades på sidan Attest är åtgärdat.
  • Rättat att fakturor med betaltyp ”Autogiro” inte visades på sidan Attest om man använder inställningen för att systemet automatiskt skapar betalning för autogirofakturor.
 • Övrigt
  • Nu är kryssrutor och pilar i alla listor centrerade, vilket underlättar att trycka på dessa.

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Projektcentral - Hamburgermeny

I Projektcentralen finns numera en hamburgermeny som, precis som på övriga sidor, kan användas för att exportera data till Excel samt för att spara ett anpassat utseende av listan.

Projekt - Konteringsdimensioner föreslås på order

I föregående releasenyheter informerade vi om nyheten att kunna ange konteringsdimensioner på huvudet på ett projekt. Nu släpper vi funktionalitet för att ett projekts angivna dimensioner automatiskt ska föreslås på ordrar som kopplas till projektet i fråga. Syftet är att underlätta att ange ex. samma kostnadsställe på ett projekt och dess kopplade ordrar samt för att minimera manuell administration.

Nedan följer en kort instruktion om hur man går tillväga för att använda nyheten:

 1. Öppna ett projekt och ange önskade konteringsdimensioner på huvudet.
 2. Spara projektet.
 3. Skapa en ny order, ange kund och koppla till samma projekt som i steg 1. Nu föreslås konteringsdimensionerna från projektet per automatik.
 4. Om man byter det kopplade projektet visas nedanstående fråga. Vid svar ”Ja” skrivs de nuvarande dimensionerna över med det nyangivna projektets inställda dimensioner och vid svar ”Nej” bibehålls de nuvarande dimensionerna på ordern.

Offert/Order/Avtal/Kundfaktura - Info vid kundsökning

Vid användning av förstoringsglaset bredvid fältet ”Kund” på offerter/ordrar/avtal/kundfakturor visas numera en informationsruta i dialogen ”Välj kund”.

Kunderna laddas först efter att man har angett ex. namn för att hålla nere laddtiden och nu har vi förtydligat att sökkriterer måste anges innan laddning sker då vissa användare har upplevt att detta är otydligt. Exempel på hur informationsrutan ser ut:

Orderplanering - Förbättringar

Två förbättringar har utförts på sidan Orderplanering.

 • Det är möjligt att spara inställningen för om meddelande ska skickas till användare vid utplanering av uppdrag. Detta innebär att man inte längre behöver kontrollera inställningen varje gång man öppnar planeringen.
 • Frånvaro/ledighet visas i Orderplaneringen utan att man behöver välja att visa typ ”Schema”.

  Exempel på hur det kan se ut:

App - Nyheter i kommande version

Nedan är ett par nyheter som kommer i nästa version av appen:

 • Förtydligat att belopp i Orderlistan och Artikellistan avser exklusive moms
 • Högerställt leveransdatum i Orderlistan
 • Högerställt priser på externa artiklar i Order

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Order
  • Åtgärdat att Orderlistan inte uppdaterades vid klarmarkering och utfakturering av en order på en och samma gång.
 •  Orderplanering
  • Nu kan man återigen se inställningen för om meddelande ska skickas vid utplanering av uppdrag.
 • Kundfakturor
  • Rättat att fakturaavgiften inte följer med vid kreditering samt kopiering av kundfakturor.
  • Textrader utan innehåll skickades med via InExchange och orsakade problem med validering. Nu skickas inte textrader med i e-fakturan om de inte innehåller någon text.
 • Rapporter
  • Justerat att summeringsfältet på flersidiga fakturor inte hamnade längst ned på utskriften.
  • Åtgärdat att fakturarapporter visade ”Kvar att fakturera” i lyftrutan, trots att det inte avsåg fastpris.
 • App
  • Problem med att märkning inte sparades om man både fyllde i interntext och ändrade leveransadressen på en order är åtgärdat.
 • Övrigt
  • Nu är kryssrutor och pilar i alla listor centrerade, vilket underlättar att trycka på dessa.

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Migrering till Angular

Den 27 november kommer ytterligare förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Ordrar
 • Ordrar valuta
 • Kundfakturor (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Kundfakturor valuta (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Obetalda kundfakturor (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Obetalda kundfakturor valuta (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Koncernredovisning (sidorna Företag, Överföringstabeller och Överföringar)
 • Lönearter (Personal)
 • Justera stämplingar (Personal)

Prestandaförbättring

 • Tidrapporter
 • Lönespecifikationer

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.

Arkiv

Här hittar du tidigare releasenyheter.