Releasenyheter 2019-04-24

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktioner och uppdateringar som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

HR

Här kan du som använder HR-modulen läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna gällande Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Ny löneart för Karensavdrag (ICA Butikslön)

Ni kunder som skickar lönefilen till ICA Butikslön måste lägga upp en ny löneart för att skicka rätt information till dem. Detta önskemål har tillkommit från Butikslön efter senaste lönekörningen.

Ni måste skapa en ny löneart med nummer 91 med samma inställningar som på bilden nedan.

Försäljningsbudget

Efter många kunders önskemål finns nu Försäljningsbudget i SoftOne GO.

Här kommer du kunna skapa tre olika budgetar, dessa är:

 • Budgeterad försäljning
 • Budgeterade timmar
 • Budgeterad lönekostnad

Du kan skapa en budget för hela butiken eller per kostnadsställe samt att du kan välja mellan År, Månad, Vecka och Dag.

Utfallet ser du sedan i schemaplaneringen under fliken Tabell.

När du markerar Tabell så får du upp “Välj vad du vill se”, här gör du valet att se Budget osv.

    

För att börja med Budget så krävs det en konsult för att funktionen ska aktiveras samt utbildning. Om du är intresserad så kontakta supporten och gör en beställning så kommer en konsult kontakta dig.

Rapporter

Nu äntligen är nya rapportfunktionen klar. Den finns ute hos ett 15-tal ICA Butiker för test. I dagsläget är det endast rapporter för Tid&Bemanning som är klara.

Den nya rapportfunktionen kommer göras tillgänglig för samtliga kunder så fort vi anser att funktionen är färdig för att släppas på alla våra kunder. Håll ögonen öppna i våra framtida releasenyheter.

Återställa till schema (avvikelserapporterare)

Om en anställd som är avvikelserapporterare ska kunna återställa planerat utfall tillbaka till ordinarie schema så måste detta markeras som val i rollen för dem.

Redigera stämplingar utan att ange kommentar

Denna funktion har vi delat upp nu mellan anställd och chef. Det är en inställning som måste göras under rollen Anställd och den högre roll som attesterar tid.

Under Anställd och Min tid finns valet under Tid>Min tid>Redigera dag och där under valet Redigera stämplingar utan att ange kommentar.

 • Om den anställde ska kunna ändra på sina stämplingar eller koda med orsak utan att lämna en kommentar ska markering göras.
 • Om den anställde ska lämna en kommentar varför de gjort ändringen ska ingen markering göras.

Under ”exempel Attest” och Attestera tid finns valet under Tid>Attestera tid>Visa stämplingar> Redigera stämplingar utan att lämna kommentar.

 • Om attestanten ska kunna ändra på andras stämplingar eller koda med orsak utan att lämna en kommentar ska markering göras.
 • Om attestanten ska lämna en kommentar varför de gjort ändringen ska ingen markering göras.

Rapport ”Arbetade dagar Excel”

Nu finns en ny rapport att ladda ned: ”Arbetade dagar Excel”. Den bör alltså exporteras till Excel.

Passförfrågan låst för gamla pass

Numera går det inte att skicka en passförfrågan på ett gammalt pass eller på ett pass som redan påbörjats.

I mitt exempel är det den 4 april och klockan 15:30.

Tillgänglighet

Nu är även Tillgänglighet migrerat till Angular (Personal>Hantera>Tillgänglighet).

LAS även på önskat pass i appen

Nu kan du även se antalet anställningsdagar på en anställd som står i kö för ett pass i appen. För att se detta så måste inställningen göras först under företagsinställningar. Se Releasenyheterna 2019-03-06.

Hålla ihop Ledigt pass i panelen

En dag som innehåller flera pass visades inte under panelen tidigare. Nu har vi en länk som visar vilka pass som hör ihop. Markerar du länken så syns de som sitter ihop och öppnar du ett av passen så visas alla pass oavsett vilken av dem du öppnar.

Visa föregående period i Attestera tid/Min tid

Ni vet väl att det finns en inställning som förenklar ditt jobb under Attestera tid. När du öppnar valet Attestera tid så visas föregående dag, vecka, månad eller period om du har markerat detta val under företagsinställningar (Personal>Inställningar>Generellt>Företagsinställningar).

För dig som har Min tid så gäller det även för dig, du kommer även här se föregående period.

Nyhet under Nytt grundschema

Under Funktioner och Nytt grundschema så har det tillkommit en nyhet. Numera kan du kopiera ett grundschema på en person eller till flera samtidigt.

 1. Du kan välja ett grundschema och kopiera detta till flera på en gång. Denna funktion är bra om du önskar att flera ska gå på samma grundschema.

2. Du kan välja att kopiera ett grundschema per anställd. Denna funktion kan ersätta att högerklicka på en anställd i taget i grundschema vyn och skapa nytt grundschema.

När man kopierat en anställds schema till en annan så kan schemaveckorna hamna i osynk med veckorna. Då kan man högerklicka på grundschemat och välja Redigera grundschema och välja Förskjut schema.

Interna Nyheter till terminal

Funktionen har varit nere ett tag men nu är den här funktionen igång igen.

Övriga nyheter för HR

 • Min tid fungerar nu i Silverlight.
 • Att chef ser rätt anställda rätt tid gällande In och utlånad personal fungerar nu.
 • Årsarbetstid finns nu som val under Välj vad du vill se i grundschemat.
 • Nu går det att skapa lönefil i Anguar utan att välja gruppering.
 • Nu ser man anställd om startdatumet är mitt i veckan/månaden.
 • Rast vid deltidsfrånvaro drar rast på frånvarotiden om den är planerad där.
 • Tjänster under behovspotimeringen hade problem med att generera schema på vissa tjänster, detta är löst.
 • Informationen under en tjänst syndes ej när man valde att redigera en tjänst, detta är löst.
 • Problemet med sjukob vid frånvaroanmälan från appen är löst.
 • Förbättringar vid filtrering/gruppering i attestera tid har gjorts.
 • Laddning av varningar låser ej vyn.
 • Under Attestera tid kommer inte kategorier utan anställda att synas längre.
 • Nu finns det ett tydligare meddelande vid Aktivera schema om det sträcker sig längre en anställdes anställning.
 • Rätt antal personer syns vid markering vid gruppering/filtrering i attestträdet.

Övriga nyheter för Lön

 • Arbetsdeklarationen på fil tar ej med importerade startvärden nu.
 • Nu kan man skriva ut lönespecar på avslutade anställda under rapporter (villkor att lön finns under vald period). Du måste behörighet att se alla anställda.
 • Problemet med vända transaktioner vid frånvaro är löst.
 • En anställd var ej med i Fora rapporten, detta är löst.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan här läsa om de senaste funktionerna som avser bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra och Inventarier.

Automatisk funktion för autogirofakturor

En nyhet i denna release är en automatisk funktion för autogirofakturor. Nu är hanteringen av dessa fakturor lika smidig som på banken! I och med de nya inställningarna förhindras även att fakturorna tas med i betalningsförslaget och orsakar dubbelbetalningar.

Via Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Inställningar leverantörsreskontra hittar man de inställningar som gör att man kan använda den nya funktionaliteten i två steg.

Steg 1 – Automatiskt skapande av betalning

Om en leverantörsfaktura sparas som definitiv och det valda betalkontot har typen ”Autogiro” skapar GO automatiskt en betalning med samma betaldatum som förfallodatumet. Betalningen hamnar under fliken Avprickning på sidan Obetalda leverantörsfakturor. Betalningen kan sedan föras över till verifikat manuellt eller med hjälp av den nya automatiska avprickningen.

Steg 2 – Automatisk avprickning

Vid användning av automatisk avprickning överförs fakturorna automatiskt från Avprickning till Avprickade om förfallodatumet är samma dag eller om datumet har passerat. I samband med överföringen skapas ett verifikat för betalningen. Detta är ett jobb som körs under natten.

Bra att veta

För att kunna använda de nya inställningarna behöver man:

 • Använda Avprickning
 • Ha en betalmetod med exporttyp “Autogiro”

Import av LB-fil för flera dagar

Tidigare har vi endast kunnat hantera återrapporteringsfiler för en specifik dag. Nu har vi även stöd för att läsa in LB-filer som avser flera dagar.

Bolagsnamn i attestmeddelande

När lev.fakturor skickas på attest samt när påminnelse sänds har man möjlighet att skicka iväg ett GO-meddelande som information. Numera framgår det vilket bolag som fakturan ska attesteras i, vilket är användbart för de kunder som jobbar med flera företag.

Inställning för attestmeddelande

Nu finns det en inställning för funktionen ”Skicka meddelande till berörda” på respektive attestgrupp (Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Attestgrupper).

Kryssrutan är förvald både på befintliga attestgrupper och vid skapande av nya. Om man inte önskar skicka meddelande vid start av ett attestflöde kan man bocka ur kryssrutan. Värdet hämtas sedan i attestdialogen.

Inställning för stängd faktura

Inställningen nedan har tidigare inneburit att en leverantörsfaktura anses vara stängd när den har status “Verifikat” och när dess betalning ligger under Avprickning på sidan Obetalda leverantörsfakturor. Vi har nu förändrat detta så att fakturan stängs först när både fakturan och betalningen har ett verifikat. Skillnaden mot tidigare är alltså att betalningen måste ligga under fliken Avprickade för att fakturan ska ses som stängd.

Via Ekonomi > Inställningar > Leverantörsreskontra > Inställningar leverantörsreskontra hittar man inställningen.

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Åtgärdat att SRU-koderna inte följde med vid kontoimport via SIE.
 • Nu har vi stöd för att hantera deldragningar av kreditfakturor vid import av LB-filer.
 • Import av kundfakturor via Connect tog inte hänsyn till rabatt vid beräkning av momsen, men detta är rättat.
 • Förbättringar har gjorts kring laddtider på sidan Avskrivningar.
 • Rättat att delbetalning av lev.fakturor via fliken Avprickning gav fakturan status fullt betald.
 • Åtgärdat att makulering av en lev.faktura inte avbröt attestflödet.
 • Nu visas inte färgmarkering av passerade förfallodatum på stängda/betalda lev.fakturor.
 • Dokument på lev.fakturor uppdaterades inte när man växlade mellan olika fakturor.
 • Problem att skriva ut saldolista från Obetalda lev.fakturor vid många poster är rättat.
 • Betalkonto uppdateras nu på lev.fakturor vid byte av kund.
 • Rättat att rapporten “Saldolista leverantör” visade dubbla betalningar vid ändring av verifikatdatumet på en betalning.

Försäljning

Nedan hittar du som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Baskonto för kundrabatt

En nyhet i denna release är möjligheten att ställa in baskonton för kundrabatt. Dessa baskonton hittar man via Ekonomi > Inställningar > Kundreskontra > Baskonton kundreskontra och de används sedan vid skapande av t.ex. en order eller kundfaktura där rabatt framgår. Idag dras beloppet för eventuell rabatt bort från kontot för kundfordringar och valt intäktskonto, men genom att använda ett baskonto för rabatt får man en noggrannare uppföljning av lämnade rabatter.

Om man endast fyller i baskontot för “Kundrabatt” ser konteringen ut så här:

Om man även fyller i ett baskonto för “Motkonto rabatter” ser konteringen ut så här:

Avtal i Angular

Nu finns även Avtalsmodulen i Angular och ni finner den precis som tidigare via Försäljning > Avtal > Hantera > Avtal. Utöver förbättrad prestanda och bättre användarupplevelse är även dessa saker inkluderade:

 • Kolumner som visar “Årsvärde inkl. moms” och “Årvärde exkl. moms”
 • Samfakturering av avtal
 • Statiskt startdatum som visar när en kund gick in i ett avtal
 • Sökmöjlighet vid val av kategori på ett avtal
 • Förbättrat samband mellan avtalsgruppens inställningar och “Nästa fakturadatum”

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Rapporten ”Lager inventeringslista” visar nu både artikelnr och artikelnamn.
 • Checklistan ”Kontroll av mindre arbeten” visar numera korrekta datum.
 • Nu går det att skicka kundfakturor med ink. moms-rader via InExchange.
 • Rättat att ett nytt dolt projekt skapades när man bytte kund på en order.
 • Justeringar i Projektcentralen kring “Kostnad material” och “Kostnad personal”.
 • Inställningen för synliga attestnivåer berör nu endast order och inte offert.
 • Sidan Saldo i Lagermodulen är migrerad till en nyare listkomponent, vilket ger bättre prestanda och möjliggör export till Excel.
 • Åtgärdat att ändring av priset på en arbetsartikel återgick till ursprungspriset vid registrering av nya tidrader.
 • App: Rättat problem att ta bort tidrader i både Android- och iOS-versionen.

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Nyheter om Angular

I tidigare releasenyheter informerade vi om planen att stänga nedan SL-sidor den 17 april. Vi kommer istället stänga ned dessa Silverlight-sidor på torsdagen den 25 april.

Dessa sidor finns nu endast i Angular:

 • Schemaplaneringen
 • Attestroller
 • Attestnivåer
 • Verifikat
 • Kunder
 • Avskrivningar
 • Inventarier
 • Connect
 • Projektlista
 • Projektcentral

Per den 16 maj kommer ytterligare förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Meddelanden
 • Redovisningsbudget
 • Stoppa fakturor
 • EDI
 • Kundcentral
 • Orderplanering

Angular sätts som förstahandsval, men Silverlight finns kvar för:

 • Öppettider
 • Interna nyheter
 • Filarkiv

Hur växlar jag från Angular till Silverlight?

Tryck på den markerade ikonen i toppmenyn för att växla mellan gränssnitten:

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Där kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.