Releasenyheter 2020-01-09

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

Tid / Bemanning / Lön

Här kan du som använder modulen Personal läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna gällande Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Dölja Tjänster från schemaplaneringen (Kundönskemål)

Nu finns möjlighet för er kunder som inte använder Tjänster att dölja de valen så de inte syns i schemaplaneringen.

Du börjar med att gå in under Administrera->Roll>Roller. Klicka på pennan på den roll du önskar göra ändringen i. Om du önskar ta bort Tjänster från flera roller så får du göra det i omgångar. Där efter markerar du Skrivbehörighet som du hittar längst ner i bild.

Därefter öppnar du upp rullgardinen under Modul och väljer Personal.

Nu går du ner i behörighetsträdet tills du kommer till Schema, där under Schemaplanering finns nu två val. Tjänster dagvy [1018] och Tjänster veckovy [1019], markera av dem och spara.

Då har valen försvunnit från schemaplaneringen.

Visa veckodag under redigera pass (Kundönskemål)

Ett kundönskemål kom in till oss om att det vore bra om vi skriver ut vilken veckodag datumet hör till under redigera pass.

Nu har vi lagt till veckodagen ovanför datum i redigera pass.

Dagschema (Kundönskemål)

Vi har fått in några kundönskemål gällande förbättringar i dagvyn.

 • Tydligare hel timmes sträck i dagvyn.
 • Att man ser aktuellt tid i schema (som det fungerar i appen).

 • Att brevet för passförfrågan även visas i dagvyn.

Bredare kolumn för löneart (Kundönskemål)

Ett kundönskemål som kom in till SoftOne var att få en bredare kolumn för lönearter under löneberäkning. Vi minskade ner kolumnerna för datum och antal så det ska vara lättare att få plats med hela namnet på lönearten.

Tid anges i hundradelar (kundönskemål)

Ett kundönskemål vi fått in är att kunna skriva in tider med hundradelar. Tid kan nu anges i hundradelar och för att det ska bli rätt så använder du ”komma”, då förstår programmet att det är i hundradelar. Så exempelvis om du skriver 7,50 så ändras det automatiskt till 7:30. Skriver du 7,45 så blir det 7:27.

Använder du ”kolon” eller ingenting så blir det i timmar och minuter (07:30 eller 0730).

Läsbehörighet för Schema (Kundönskemål)

Kunder har önskat att kunna visa schema utan behörighet att göra ändringar. Detta har vi nu löst och det gäller alla schemavyer så som Schemaplaneringen, Grundschema och Tjänster. Att endast ha läsbehörighet under schemaplaneringen betyder att du inte kan göra någonting alls med schemat.

Du gör så här:

 • Du måste börja med att göra dina val på rollen. Gå till Administrera>Roll>Roller, här kan du antingen lägga upp en ny roll eller ändra på en befintlig roll genom att klicka på pennan längst ut till höger. I vårt exempel så markerar jag pennan.

 • Markera Skrivbehörighet längst ner.

 • Välj sedan modulen ”Personal”.

 • Här under ska ENDAST schemaplaneringen vara markerad. Inga undermenyer ska markeras. Spara denna sida.

 • Välj sedan Läsbehörighet längst ner och välj sedan igen modulen Personal. Här ska du nu markera de sidor du endast önskar att de ska ha läsbehörighet för. Om det finns sidor med skrivbehörighet så visas det till höger om modulen/menyn. Om du öppnar sidan för Läsbehörighet så står det Readonly på de menyer som de endast har läsbehörighet för.

(Sidan för Läsbehörighet)

(Sidan med Skrivbehörighet)

 • Om du som vi endast har läsbehörighet på schemaplaneringen och grundschema så ser det ut så här när den anställde eller visning av schema syns. Att du endast har läsbehörighet visas med en randing topmeny.

Flera val under filtrering i rapportmenyn (Kundönskemål)

På flera kunders begäran har vi nu utökat valen under filtrering i nya rapportmenyn. Tidigare var det endast anställd du kunde välja en/flera av men nu har vi byggt ut så det gäller alla filtreringar. Det gäller Tidavtal, Kategori, Avdelning, Löneavtal, Semesteravtal samt Anställda.

Viktigt!!!
Har du tidigare skapat ett eget Urval så fungerar de inte längre, de är ogiltiga. Du måste radera ditt tidigare urval och göra om det med de nya inställningarna.

Ledighetsansökan (Kundönskemål)

Vi har även fått in kundönskemål gällande ledighetsansökan. Det gäller både för anställd och för chef som ska godkänna/neka en ansökan.

Anställd

 • För anställd så har vi bytt ut knappen Spara till Skicka.

Chef

 • För chef som går in under Godkänn ledighet har vi bytt namn på statusen Definitiv till Behandlad.

Extra pass till "Tillfällig ökning av arbetskraftsbehov"

Vi har gjort om funktionen extra pass som ska skrivas ut på bilagan ”Tillfällig ökning av arbetskraftsbehov”  vid utskrift av  Kortare vikariat. Ingen information går automatiskt över till bilagan utan nu är det du som avgör vilket pass som skall skrivas ut. Texten för detta är en och samma och det är ”Extra pass”.

 • Du väljer vilket pass som skall vara ett extra pass och som skall skrivas ut på ”Tillfällig ökning av arbetskraftsbehov”. Du bockar i under Xtra. Det kan gälla del av dag och hel dag.

 • Detta pass visas ute i veckovyn och dagvyn med en ikon för Extra pass.

 • När du sedan väljer att skriva ut/skicka anställningsbevisen kortare vikariat så skrivs dessa pass ut på bilaga 2. Du kan nu även välja att en utskrift per anställd. När du valt de anställda och markerat Skriv ut så försvinner rutan.

"Vakanta" blir vakanta

Nu finns funktionen att lägga upplagda ”vakanta” som räknats med i licensen som riktiga vakanta.

Kontakta support@softone.se för att få hjälp med detta. Maila in företagens namn, kontaktperson, telefonnummer samt vilka ”vakanta” som skall ändras till vakanta.

SoftOne gör denna ändring åt er utan kostnad. I och med ändringen så kommer även licensen minskas med lika många i antalet.

Övriga nyheter för HR

 • Rapport
  • Om du går in på inställningar på en rapport utifrån favoriter så kunde du inte tidigare spara ändringarna, detta är rättat.
  • Kugghjulen saknades när man öppnade en redan utskriven rapport. Detta är rättat.
 • Inställningar
  • Nu fungerar det att dölja menyvalet Kompentens GAP [1017] under behörigheten på rollen. Gå in under den roll du önskar ta bort Kompetens GAP på och avmarkera den.
   • Gå in på pennan på den roll du önskar ta bort funktionen på.
   • Välj skrivbehörighet längst ner.
   • Välj modul Personal.
   • Avmarkera Kompetens GAP, spara.
  • Under Befattningar så hände det inget när man markerat ett yrke och valde Kopiera och Länka, detta är nu löst.
  • Under Befattningar fungerade inte Kopiera valet, detta är nu löst.
  • På rasttyper går det inte längre att lägga rastfönster med Schema in till Schema in. Du kan inte heller välja klockslag i dropdownen och skriva klockslag som har mindre än ”standardrast” i minuter.

 • Anställd
  • Om du har inställningen ”Stäng av initial laddning av anställdalistan” för Anställd under Användarinställningen så kommer sök person vara endast sök person. Härifrån kan du inte lägga upp en ny anställd, den saknar alla expandrar. Du får lägga upp en ny anställd genom att markera +.

  • Tidigare gick det inte att radera en sekundär anställning, detta fungerar nu.
  • När du laddade upp ett dokument på en anställd så visas nu ett meddelande om att det är sparat.

 • Paneler
  • Mitt schema
   • Om en dag var med frånvaro så blev det en tom rad ovanför schemat, detta är nu löst.
  • Interna nyheter
   • Om du använder punktlista och numrering i en nyhet så följer detta numera med till panelen.
  • Terminaler
   • Timespot terminaler visades alla terminaler med svarta bollar. Nu visas de lika som TimeStamp, röda = osynkad och gröna = synkad.
 • Schemaplanering
  • Vi har gjort ett tillägg gällande filtreringen i schemaplaneringen. Om du filtrerar på ett/flera kostnadsställen så visas endast de passtyper som är kopplade mot dessa kostnadsställen.

  • Hade du filtrerat fram en passtyp och skrev ut ett schema så tog det väldigt lång tid. Detta är nu rättat.
  • Det var problem att redigera raster i dagvyn, sidan stod och snurrade vid validering. Detta är löst.
  • Problem med att schemalösa dagar inte blev definitiva, detta är nu löst.
  • När du valde att se bruttotid osv under ”Välj vad du vill se” så laddades inte information upp automatiskt, detta görs nu.
 • Attestera tid
  • Nu fungerar det att ha frånvaro vid hål. Exempelvis om en anställd går hem tidigare på sitt första pass pga en frånvaro men jobbar sitt andra pass så sträcker sig frånvaron endast till första schemat slut.
  • Sidan blev större när du öppnade upp dagar på plusset och stängde dem igen. Nu återgår sidan till ursprunget.
  • Vid valet Resa/Utlägg finns nu en ”markera alla” högst upp.
  • Var problem att planera frånvaro på anställda med startdatum runt årsskiftet. Rättning gick ut i vår servicerelease den 18 december.
  • Resa/Utlägg laddades inte om vid byte av anställd. Det gör det nu.
 • App
  • Kunde inte klicka på mitt konto för att få upp kontoväljaren. Detta är nu löst.

  • Kundönskemål. Nu kan anställd se sina planerade timmar under Mitt schema och valet Månad.

  • Från den 10 januari finns nu handböcker för App-anställd och App-chef under SoftOne Akademi.
 • Mail
  • Om du använder punktlista och numrering i en nyhet så följer detta numera med till panelen.
  • Om en anställd markerar att hen vill att sina SoftOne GO mail ska vidarebefodras till extern mail så fungerar detta nu.

Övriga nyheter för Lön

 • Under SoftOne Akademi finns en beskrivning gällande fackavdrag och kontrollavgifter.
 • Nu kan du välja kollektivavtalsområde till FORA filen. Och den syns enbart i filen och den lägger du in under löneavtal och modulen statistik. Närmare beskrivning finns att läsa i Årsuppdatering under SoftOne Akademi.
 • Prestandan för rapportuttag har blivit mycket snabbare t ex FORA.
 • Nu blir det rätt årtal i FORA filen.
 • Nu fungerar det om du har bruttolön under 1000 kronor, då blir det ej någon arbetsgivaravgift i AGI filen.
 • Reducering för kostavdrag inrikes ligger nu med minusbelopp mot tidigare plusbelopp. Nu anger du endast antal.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Konteringsrader - Navigera bakåt med Shift+Tab

Nu är det möjligt att navigera bakåt i konteringsrader med hjälp av snabbkommandot Shift+Tab.

Konteringsrader - Radnumrering

En nyhet i denna uppdatering är att vi har infört radnumrering på konteringsrader. Med hjälp av dessa radnummer kommer den valda ordningen på konteringsraderna kvarstå när man t.ex. öppnar upp ett befintligt verifikat eller vid användning av en verifikatmall.

 • Kolumnen för radnummer visas i alla konteringslistor (Verifikat, Lev.fakturor, Order etc.).
 • Det går att ändra ordning på konteringsraderna genom att ändra radnr på en rad. Ställ dig i cellen för den rad som ska ändras, ange radens nya radnummer och tryck Enter.

Verifikatmallar - Förbättringar

Ett par förbättringar har utförts kring hanteringen av verifikatmallar.

 • Tidigare sparades ett verifikat som en mall genom att bocka i kryssrutan ”Spara som mall” och sedan trycka på Spara. Nu har vi tagit bort denna kryssruta och istället lagt till alternativet ”Spara som mall” direkt under Spara-knappens olika alternativ.
 • Förut hämtades endast konteringen vid användning av en verifikatmall. Numera följer även text, inställning för momsavräkning och notering med.

Import - Redovisningsår och verifikatserie sparas

Vid användning av importverktyget Connect har man tidigare varit tvungen att ange redovisningsår och verifikatserie på nytt varje gång. Numera sparas dessa fält för respektive importdefinition när man trycker på knappen Spara. Exempel på importdefinitioner där dessa fält finns med är import av dagskassa och import av verifikat.

Migrering till ny listkomponent

I den här uppdateringen har flertalet listor i systemet förnyats genom migrering till en ny listkomponent. Den nya komponenten innebär bättre prestanda och ett modernare gränssnitt. Listorna på sidorna som nämns nedan är nu möjliga att exportera till Excel och det går även att spara ett eget utseende under hamburgermenyn.


Listorna på dessa sidor har migrerats:

 • Reskontraanalys (både Kund och Leverantör)
 • Kategorier (Leverantörs-, Inventarie- och Kundkategorier)
 • Bruttovinstkoder
 • Rapportgrupper
 • Betalningsvillkor

Listorna i dessa expandrar/dialoger har migrerats:

 • Expandern Artiklar som finns i redigeringsläget av en kund
 • Expandern Kontaktpersoner som finns i redigeringsläget av en kund
 • Expandern Spårning som finns i redigeringsläget av alla typer av underlag (verifikat, fakturor etc.)
 • Dialogen ”Sök obetald faktura” på sidan Betalningar (Ekonomi > Kund > Betalningar)
 • Dialogerna ”Periodiseringskonto upptäckt” och ”Periodkontering funnen” som visas när man använder ett konto kopplat till ett periodiseringskonto eller en periodkonteringsmall

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Verifikat
  • Rättat att saldot blev fel vid ändring av ett befintligt verifikat.
  • Tidigare visades texten ”undefined” i de celler där en konteringsdimensioner inte använts. Nu är detta borttaget.
  • Verifikatmallar från tidigare år visas inte längre i rullgardinsmenyn för mallar vid skapande/redigering av ett verifikat.
  • Åtgärdat att borttagning av konteringsrader i en verifikatmall inte slog igenom vid användning av mallen.
 • Inventarier
  • Nu fungerar det återigen att öppna en inventarie via pennan.
 • Lev.fakturor
  • Problemet med att kreditering av en lev.faktura inte kopierade momsen om den avvek från standardinställningen är åtgärdat.
  • Vid registrering av en lev.faktura gick det inte att välja en leverantör med Enter om leverantörsnamnet slutade med ett mellanslag. Nu fungerar även detta.
 • Leverantörsbetalningar
  • Om beloppet i konteringen inte stämmer överens med beloppet som anges i fältet ”Betala” på en leverantörsbetalning visas numera en varning.
 • Kundinbetalningar
  • Åtgärdat att konteringen på en kundinbetalning inte tog hänsyn till om en restkod använts. Detta problem uppstod endast vid användning av restkod i samband med import av betalningar och inte vid manuella betalningar.
 • Ränta
  • Nu går det att använda inställningen ”Adderas till nästkommande faktura” avseende räntefakturering.
 • Rapporter
  • Rättat ett problem vid utskrift av finska rapporter för kunder som använder GO på svenska. Problemet berodde på urvalets datumformat.
 • App
  • I de meddelanden som skickas ut vid attest av lev.fakturor har information om vilket bolag fakturan avser visats när man öppnat meddelandet på webben. Nu visas även denna information om man öppnar meddelandet i appen. Observera att detta endast gäller fakturor som skickas på attest framöver och inte för de som redan har ett startat attestflöde.

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Försäljning - Ändring av menyalternativ

Menyalternativet EDI som hittats via Försäljning > Inställningar > EDI har fått en ny benämning: Grossister.

Artikelrader - Navigera bakåt med Shift+Tab

Nu är det möjligt att navigera bakåt i artikelrader med hjälp av snabbkommandot Shift+Tab.

Migrering till ny listkomponent

I den här uppdateringen har flertalet listor i systemet förnyats genom migrering till en ny listkomponent. Den nya komponenten innebär bättre prestanda och ett modernare gränssnitt. Listorna på sidorna som nämns nedan är nu möjliga att exportera till Excel och det går även att spara ett eget utseende under hamburgermenyn.


Listorna på dessa sidor har migrerats:

 • Leveranssätt
 • Leveransvillkor
 • Produktenheter
 • Produktgrupper
 • Kategorier (Avtals-, Projekt-, Artikel-, Kund- och Orderkategorier)
 • Inventering

Listorna i dessa expandrar/dialoger har migrerats:

 • Expandern Artiklar som finns i redigeringsläget av en kund
 • Expandern Kontaktpersoner som finns i redigeringsläget av en kund
 • Expandern Spårning som finns i redigeringsläget av alla typer av underlag (fakturor, ordrar etc.)
 • Dialogen ”Sök efter och välj ett befintligt projekt” på sidan Översikt (Försäljning > Projekt > Översikt)

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Order
  • Rättat att vissa kunder upplevde problem med att skriva ut tidboken för ett särskilt datumintervall från en order.
 • Kundfakturor
  • Åtgärdat att kreditering av kundfakturor inte kopierade konteringen. Tidigare användes bara baskontona och ingen hänsyn togs till om fakturan som krediterades hade en avvikande kontering.
  • Vissa användare hade problem med att spara en kreditering av en kreditfaktura. Problemet berodde på att man öppnade upp expandern för artikelraderna innan man tryckte på Kreditera och det är nu rättat.
 • Avtal
  • Nu går det återigen att överföra flera flera avtal till order.
 • Utlägg
  • Utläggstyper med typen ”Tid” döljs numera vid registrering av utlägg på en order. Anledningen är att denna typ avser justering av tid och endast bör användas från Personalmodulen.
 • Utökad tidrapportering
  • För de som använder den utökade tidrapporteringen och därmed också sidan Attestera tid så visas numera rätt antal timmar i kolumnen ”Fakturerad tid”.
 • Rapporter
  • Rättat att anbudsrutan på fakturarapporter blev felaktig om summan av tidigare fakturerat blev 0 (noll). Nu visas alla poster även om de tar ut varandra.
  • Nu kan användare av den utökade tidrapporteringen skriva ut rapporter med typen ”Projektstatistik” och få med all info.
 • App
  • Åtgärdat att ett felmeddelande visades vid sparning av ROT- och RUT-avdrag om man inte lämnat det senast ifyllda fältet.

Allmänt i SoftOne GO

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Migrering till Angular

 • Den 23 januari kommer ytterligare förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

  Silverlight tas bort för:

  • Lönearter (Personal)
  • Löneexport (Personal)
  • Befattningar (Personal)

Logga ut

Nu finns en ”logga ut” i huvudmenyn samt under användarnamnet. Vi rekommenderar att ni alltid loggar ut innan ni lämnar SoftOne GO.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.

Arkiv

Här hittar du tidigare releasenyheter.