Releasenyheter 2019-05-08

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

HR

Här kan du som använder SoftOne GO HR läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna. Uppdateringarna gäller Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Rastfönster

Under Rasttypen kan du skapa fönster där du önskar att dina schemaläggare ska kunna schemalägga raster på de anställda.

Under Händelse skriver du in mellan vilka fönster rasten ska planeras. I exemplet nedan är fönstret 2:00 timmar efter Schema in och 2:00 timmar innan Schema ut.

När du schemalägger rasten med rasttypen som du gjort dessa inställningar på kommer den varna om du bryter mot reglerna.

Panelen Mitt schema

Frånvaro visades tidigare med orsakens namn mellan kollegor men numera står det bara Frånvaro. Men på sina egna ser man orsakens namn.

I vårt exempel nedan så ser vi vad vi planerat in för frånvaro under schemaplaneringen.

I panelen Mitt schema ser Molly sin frånvaro med orsakens namn medans kollegornas frånvaro visas endast med benämningen Frånvaro.

Övriga nyheter för HR

 • Redigera pass:
  • Ändrade du tid och la till en ny rad/nytt pass så la sig boxarna i oordning. Detta är nu löst.
 • Min Tid:
  • Pennan under schema under Min Tid försvann för anställda ett tag men nu är den tillbaka.
 • Schemaplanering:
  • Drog du ett pass innehållande raster från Ledigt pass till en anställd och valde Byt så kunde rasterna hamna på ett av passen. Detta är löst.
  • Rasttyper följde inte med med kopieringen av pass mellan anställda med olika tidavtal (rastgrupper), detta är löst.
  • Kopiera tider från ett framtida grundschema till ett äldre grundschema fungerar nu.
  • Det finns nu en kopiera funktion under Schemacykelregler.
  • Det finns nu en kopiera funktion under Inleveranser.
  • Filtrering av tjänster görs enligt 001, 002 osv
  • Listan över tjänster kollapsar inte längre.
  • Vid filtrering av tjänster visades fel antal, detta är nu rättat.
 • Inställningar:
  • Det gick inte tidigare att kopiera en avvikelsedag, detta fungerar nu.
  • Valet “Ställ klockan efter terminalens server” är borttagen från Terminal.
  • Det är nu löst att det inte krävs en attestövergång för de chefer som ska få GO meddelanden vid Frånvaroanmälan osv.
 • Anställd:
  • Vid kopiering av information i fält tappade markören sin plats, detta är löst.
  • Vi kan numera koppla flera anställningar till en användare.
 • Attestera tid:
  • Nu är det en tydligare varning i rött gällande “91 transaktioner kunde inte få status attesterad”.
  • Valda öppna expandrar (detaljerad information om dag) stängs inte ner vid spara/uppdatera
 • Terminal:
  • Anställd ser nu rätt antal dagar av sitt schema i terminalen. 1 dag bakåt och 2 dagar framåt.
  • Anställd ska nu se orsaker i terminalen vid ledig dag.
  • Anställd ser nu rätt datum och klockslag under visningen vid in/ut stämpling.
  • Om det finns en utstämpling ska det ej bli Automatisk utstämpling.
 • Rapporter
  • 3 x Frånvarorapporter kraschade i nya rapportfunktionen ,detta är rättat.
  • Transaktionsrapport Excel kunde endast skriva ut 1 dag i nya rapportfunktionen, nu fungerar det att skriva ut flera dagar.

Övriga nyheter för Lön

 • Timeout på Rapport SCB Konjunkturstatistik om man valde alla anställda, detta är nu löst.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan här läsa om de senaste funktionerna som avser bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra och Inventarier.

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Åtgärdat att sidorna Utjämning kund och Utjämning leverantör inte gick att öppna.
 • Rättat problem med att spara en budget.
 • Optimerat laddtiden för utskrift av rapporten “Saldolista leverantör”.
 • I förra releasen förbättrade vi prestandan för hämtning av underlag på sidan Avskrivningar. Nu har vi genomfört ytterligare optimering av detta.

Försäljning

Nedan hittar du som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Projektcentralen - förbättringar

I denna release har vi lagt ned tid på förbättring av sidan Projektcentralen. Nedan ser ni vad som har utförts.

 • Åtgärdat och kontrollerat att alla siffror är korrekta.
 • Migrerat listan till en ny komponent, vilket innebär ett gränssnittslyft och förbättrad prestanda.
 • Tagit bort spårning (dvs. pennor) som inte hänvisade till något underlag (på t.ex. IB och rubrikrader).

Typ av textblock

I listan Textblock (Försäljning > Inställningar > Generellt > Textblock) har vi lagt till en kolumn som visar textblockets “Typ”. Detta för att förtydliga var olika textblock är möjliga att använda i systemet. Det finns tre olika typer:

 • Arbetsbeskrivning – Används för fältet “Arbetsbeskrivning” på order/kundfaktura.
 • Ordbok – Används för ordboken, som återfinns via Administrera > Inställningar > Register > Ordbok.
 • Generell – Används för textrader på order/offert/avtal/kundfaktura.

I redigeringsläget av ett textblock har vi även lagt till en lista för de olika typerna. I denna lista väljer man typ vid skapande av ett textblock samt vid ändring av typ på ett befintligt textblock.

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Rättat att fraktbelopp försvann från order efter initial sparning.
 • Åtgärdat att artikelraderna inte ordnades utifrån ordernr vid samfakturering av ordrar.
 • Problem med att alla bilagor inte följde med vid samfakturering av ordrar är rättat.
 • Nu fungerar knappen “Ta bort” i redigeringsläget av en offert.
 • Problem med att spara kopierade offerter är åtgärdat.
 • Rättat att rapporten “Lager saldolista” visade id:n istället för artikelnr.
 • Nu framgår ordernumret på GO-mail om tilldelade ordrar.
 • Rättat att EDI-kreditfakturor som förs över till order inte fick ett negativt antal.
 • Numera visas ordernumret från grossisten Elektroskandias EDI-meddelanden på deras leverantörsfakturor.
 • Åtgärdat att radrabatt inte visades på EDI-fakturor från grossisten Etman.
 • På rapporten “Artikellista” har vi lagt till rubriker.
 • Justeringar har gjorts för inläsning av rabattbrev från Ahlsell, pga. grossistens nya format.

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Nyheter om Angular

Den 16 maj kommer nedan förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Meddelanden
 • Redovisningsbudget
 • Stoppa fakturor
 • EDI
 • Kundcentral
 • Orderplanering

Angular sätts som förstahandsval, men Silverlight finns kvar för:

 • Öppettider
 • Interna nyheter
 • Filarkiv

Hur växlar jag från Angular till Silverlight?

Tryck på den markerade ikonen i toppmenyn för att växla mellan gränssnitten:

Nyheter om Online

 • Nu visas en tydligare förklaring varför du inte kan spara Nytt lösenord vid användning av Glömt lösenord (gäller endast i Chrome). Nedan visas de fyra olika meddelanden som kan förekomma:

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.