Releasenyheter 2019-06-26

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

HR

Här kan du som använder SoftOne GO HR läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna. Uppdateringarna gäller Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Önskemål från kund

Här är några önskemål som kommit in till oss från er kunder.

 • Nu går det att filtrera på kategori under Ledighetsansökningar.

 • Nu går det att filtrera på kategori under Aktivera schema (Schemaplanering och Aktivera schema).

 • Tidigare stod endast den anställdes anställningsnummer, nu har även namn tillkommit.

 • Ett gem visas i mail om det finns ett bifogat dokument.

 • I påminnelsemail gällande Försäkringskassan och Anställning upphör osv. syns numera vem det gäller i ämnesraden.
 • Nu kommer det stå namnet på terminalen under Info i Attestera tid.

Ledigt pass i Grundschema

Nu kan vi styra vem i företaget som ska ha tillgång till och hantera Ledigt pass under Grundschema. Detta gör vi genom att sätta en behörighet på rollen. Den/de som har detta på sin roll kan då:

 • Skapa nytt grundschema för Ledigt pass
 • Skapa nya pass på Ledigt pass
 • Aktivera Ledigt pass

För att aktivera detta på en roll gör du så här:

 1. Gå till Personal > Administrera > Roll > Register > Roller, öppna rollen med pennan till höger.
 2. Klicka på texten Skrivbehörighet och välj modulen Personal.
 3. Leta upp “Redigera grundschema för ledigt pass” nr 3042 under Schemaplanering.
 4. Bocka i den om du önskar få funktionen på den rollen. Bocka ur om de inte ska ha funktionen på rollen.
  • Om du saknar en checkbox så hör du av dig till supporten som hjälper dig med detta.

Rastavrundning

Nu har vi byggt in rastavrundning i programmet. Funktionen avrundar ett rastmått uppåt eller nedåt beroende på de inställningar du gjort på respektive tidavtal.

För att aktivera detta på ett tidavtal gör du så här:

 1. Gå till Personal > Anställd > Hantera > Tidavtal, öppna tidavtalet på pennan till höger.
 2. Gå till fliken “Inställningar för stämplingar”.
 3. Under rubriken Rasthantering finns funktionen Rastavrundning.
 4. Här ställer du in hur många minuter du önskar avrunda uppåt och nedåt.

Så här fungerar avrundningen:

Här nedan kommer några exempel på avrundningar med en rast eller med flera raster.

Här har den anställde stämplat 6 minuter för mycket rast på dagen. Eftersom vi satt avrundningen på 5 minuter så gäller ordinarie rastregler i detta fall och här blir det ett avdrag på 6 minuter.

Här har den anställde stämplat 4 minuter för mycket rast på dagen. Eftersom vi satt avrundningen på 5 minuter så görs här en avrundning på rasten och det är endast den planerade rasten som dras.

Här har den anställde stämplat 6 minuter för lite rast på dagen. Eftersom vi satt avrundningen på 5 minuter så gäller ordinarie rastregler i detta fall och här blir det ett avdrag på 6 minuter.

Här har den anställde stämplat 4 minuter för lite rast på dagen. Eftersom vi satt avrundningen på 5 minuter så görs här en avrundning på rasten och det är endast den schemalagda rasten som dras.

När det är fler än en rast på dagen justeras avrundningen på sista rasten på dagen.
För att det ska fungera så måste du ha “slå ihop rastsaldo per dag” inställt på tidavtalet.

Här har den anställde stämplat 4 minuter för lite rast på dagen. Eftersom vi satt avrundningen på 5 minuter så görs här en avrundning på sista rasten på dagen och det är den schemalagda rasten som dras.

Tar den anställde alltid rast utanför avrundningsreglerna är det ordinarie regler för rasten som gäller.

App

 • Ny text vid svar på ledighetsansökan, den är nu ändrad till “Din ledighetsansökan behandlas” istället för att den är sparad.
 • Det var problem att öppna vissa mail i appen, det tog väldigt lång tid. Nu är det löst.

Övriga uppdateringar för HR

 • Anställd
  • Under anställd och kategorier fanns två kryssrutor för att markera ett val. Nu finns endast ett val.
 • Schemaplanering
  • Under dagvyn visas det pass som slutar först överst om det finns flera pass med samma starttid. Detta gäller vid sortering på “Starttid”.
  • Visningen för dagar/vecka/timmar visades fel vid “Eget val” (exempelvis 2019-09-01 > 2019-09-30). Detta är nu rättat.
  • Under Grundschema och när en varning för arbetstidsregler visades så skrev vi ut fel datum i varningen, detta är nu rättat.
  • Anställd kunde tidigare gå in under borttagna mail och svara Ja på en passförfrågan och få redan tilldelat pass. Nu har vi tagit bort svaren Ja och Nej från borttagna mail.
  • Nu töms “Ersätt med” om man byter frånvaroorsak och klickar på Hämta/uppdatera berörda pass innan man sparat.
 • Inställningar
  • Det går nu att skriva ut passtyperna från första sidan som Excel. Du hittar valet under de tre strecken uppe till höger (hamburgermenyn).
  • Det var ett problem att lägga upp fler orsaker att ansöka om, än det fanns orsaker på tidavtalet. Detta är nu rättat.
 • Rapporter
  • Ledigt pass var borta under rapporterna ”Veckoschema”, detta är rättat.
 • Attestera tid
  • Tidigare stod det Standard när det var del av dag frånvaro, nu står det korrekt frånvaronamn.
  • Det gick inte tidigare att använda Tab för att förflytta sig från en stämpling till en annan, det fungerar nu.

Övriga uppdateringar för Lön

 • Lön
  • Det gick inte att söka underlag bakåt i tiden men detta är nu löst. (Release 12/6)
  • Du kan nu se direkt att det finns 30% sidoskatt eller tabellskatt i löneberäkningsbilden.
  • Nu går det att skriva ut lönespecifikationer på inaktiva anställda förutsatt att de har en lönespecifikation för vald period.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Lev.fakturor - Nedladdning av flera fakturor från listan

Efter önskemål från många kunder har vi utvecklat funktionalitet för att ladda ned flera fakturabilder samtidigt från listan Leverantörsfakturor (Ekonomi > Leverantör > Hantera > Leverantörsfakturor). Följ stegen nedan:

 1. Markera de fakturor vars bilder du önskar ladda ned.
 2. Tryck på “Ladda ned fakturabilder”, vilket är ett alternativ under den orange funktionsknappen.
 3. Nu laddas en zip-fil innehållandes separata PDF-filer för respektive faktura ned.

Lev.betalningar/Kundinbetalningar - Ny listkomponent

Sidorna Leverantörsbetalningar och Kundinbetalningar har uppdaterats till den nya listkomponenten. Detta innebär förbättrad prestanda, snyggare gränssnitt och exportmöjlighet till Excel.

Konto/Konteringsnivå - Ny listkomponent & nya kolumner

Sidorna Konton och Konteringsnivåer har också uppdaterats till den nya listkomponenten. Förutom att detta innebär förbättrad prestanda och ett gränssnittslyft har vi lagt till ett antal nya kolumner på sidorna som avser konteringsnivåer. Se markeringarna på bilderna nedan.

Den generella sidan för Konteringsnivåer:

Sidan för en specifik Konteringsnivå:

Import - Baskonton för kundrabatt

Tidigare under våren uppdaterade vi GO med baskonton för kundrabatt (se Inställningar kundreskontra). Nu har vi förbättrat funktionaliteten ytterligare genom att ta hänsyn till dessa konton i samband med import av kundfakturor/ordrar via Connect.

Rapporter - Förbättrad laddtid för "Saldolista leverantör"

Ett högt prioriterat kundönskemål är förbättrad laddtid vid utskrift av saldolistor. I denna release har vi fokuserat på rapporten “Saldolista leverantör” och optimerat laddtiden vid användning av datum avseende på “Bokföringsdatum”. Vi kommer framöver utföra motsvarande optimering för resterande datumalternativ samt för saldolistan som gäller kundreskontra.

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Obetalda kundfakturor
  • Åtgärdat att det inte gick att backa en kundbetalning under fliken Avprickning på sidan Obetalda kundfakturor.
 • Verifikat
  • Rättat att det uppstod en differens vid användning av en verifikatmall och efterföljande borttagning/redigering av konteringsraderna.
  • Rättat att det uppstod en differens vid kopiering av ett verifikat och efterföljande borttagning/redigering av konteringsraderna.
  • Tidigare visades informationen i expandern Behandlingshistorik på ett verifikat först efter att man hade tömt den lokala cachen. Nu visas ändringarna direkt efter att de har skett.
 • Import
  • Problemet med att ett fåtal importer avseende ICA Online resulterade i en konteringsdifferens om 0,01 kr har rättats.
 • Export
  • Nu går det återigen att använda sidan Export av betaltjänst i Angular.

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Kundcentralen - Filtrera på namn i leveransadress

Nu går det att filtrera på namnet i en upplagd leveransadress när man söker fram en kund på sidan Kundcentralen. Tidigare har det endast varit möjligt att filtrera på själva adressen.

Kundfakturor - Skicka om fakturor med status "Fel" och "Stoppad" till InExchange

En förbättring som har införts är att man kan skicka om fakturor som har fått status “Fel” och “Stoppad” vid distribution via InExchange. Statusen visas på sidan Elektroniska utskick (Försäljning > Rapporter > Hantera > Elektroniska utskick) och när en faktura har skickats om uppdateras statusen därefter.

Order - Öppna dialog för leveransadress på stängd order

Numera kan dialogen för fältet “Leveransadress” öppnas på en stängd order. Tidigare har man bara kunnat se fältet och inte haft möjlighet att trycka på pennan, varpå hela adressen inte alltid visats. I exemplet nedan ser man t.ex. inte postorten förrän man öppnar dialogen.

Order/Offert/Avtal/Kundfakturor - Kolumn för "Kundkategorier"

Efter önskemål har en kolumn för “Kundkategorier” lagts till på sidorna Offert, Order, Avtal och Kundfakturor. Om den nya kolumnen inte visas per automatik kan ni välja att lägga till den i hamburgermenyn längst till höger på respektive sida.

Orderplanering - Visa interntext på uppdrag

En nyhet är att interntexten visas på både utplanerade och ej schemalagda ordrar på sidan Orderplanering (Försäljning > Order > Hantera > Orderplanering). Håll muspekaren över ett uppdrag för att synliggöra interntexten enligt nedan:

Orderplanering - Se antal uppdrag i kalendervyn

Sidan Orderplanering har uppdaterats med ytterligare en funktion – vid användning av kalendervyn ser man numera totalt antal utplanerade uppdrag samt respektive dags utplanerade uppdrag.

Uppdragstyper - Ny listkomponent

Listan över uppdragstyper (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Uppdragstyper) har uppdaterats med den nya listkomponenten, vilket innebär bättre prestanda och ett mer estetiskt tilltalande gränssnitt.

Tidrapport - Visa tider trots borttaget projekt

Ett par kunder har haft problem med att se vissa tider på sidan Tidrapport pga. att projekten som tiderna var kopplade till var borttagna. Vi har nu lättat upp denna spärr och visar tiderna, men med projektnamnet “Borttaget”.

Utökad tidrapportering - Rapportera utan klockslag

Vid användning av den utökade tidrapporteringen finns det nu en inställning på Tidavtalet (Personal > Anställd > Hantera > Tidavtal) för att dölja klockslag (start- och stopptid) i rapporteringsbilden. Klockslagen beräknas då i bakgrunden utifrån start på schemat eller utifrån senast rapporterad tid + antal rapporterade timmar. Rasten läggs automatiskt in vid rasttypens angivna standardtid.

Tänk på:

 • Att rapportera utan klockslag förutsätter att man inte arbetar med t.ex. OB, vilket har klockslagsbestämda regler.
 • Det är viktigt att rapportera i rätt ordning under dagen då karensavdrag i annat fall kan bli fel beroende på hur man rapporterat in arbetad tid kontra sjukdom.
 • För att kunna nyttja den nya inställningen i mobilen krävs den senaste versionen av GO-appen (1.5.4 för Android och 1.5.3 för iOS).

Utökad tidrapportering - Dölja start- och stopptid i rapporten "Tidbok"

Nu finns det en ny inställning för om klockslagen (dvs. start- och stopptiden) ska visas i rapporten “Tidbok” vid användning av den utökade tidrapporteringen. Inställningen finner man under Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar försäljning > rubriken Utskrift.

Rapporter - Nya artikellistor

På efterfrågan har vi utvecklat fyra nya artikellistor. Dessa kan ni lägga till under Försäljning > Rapporter > Hantera > Rapporter.

När rapporterna har lagts till kan de användas på sidan Artiklar genom att markera önskade rader och trycka på knappen “Skriv ut”. Då visas nedan dialog med de tillagda artikellistorna:

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Order
  • Åtgärdat att förfallodatum blev samma som fakturadatum vid överföring från order till kundfaktura.
  • Rättat att konteringen blev obalanserad på ordrar där man använt en ordermall innehållandes artikelrader. Obalansen kom till efter redigering av artikelraderna.
  • Förbättringar har skett kring hur valutakurser uppdateras vid byte av datum på t.ex. en order eller en kundfaktura.
  • Numera kan man skapa en order utan ägare/deltagare. Det går även bra att ta bort ägare/deltagare på en befintlig order.
  • Justering av behörigheter kopplade till att skapa ordermallar samt uppdragstyper.
  • Nu fungerar den anpassade sökningen i orderlistan även för kolumnerna “Ägare”, “Internkonto” och “Interntext”.
 • Orderplanering
  • Nu kan man minska ned antalet timmar på ett utplanerat uppdrag på sidan Orderplanering. Tidigare visades ett felmeddelande om att rasten låg utanför sitt rastfönster.
 • Kundfakturor
  • Vid distribution av kundfakturor via InExchange hamnade c/o-adressen på fel plats. Nu visas denna korrekt, dvs. efter namnet och före adressen.
  • Nu går det att låsa upp definitiva kundfakturor, då ikonen som föreställer ett hänglås återigen är på plats.
  • Kryssrutorna för “Kopia” och “Krav” försvann på kundfakturor vid upplåsning, men visas nu när man sparat fakturan som definitiv på nytt.
  • Rättat problemet att kundfakturor skrevs över med data från kundkortet. Ett specifikt exempel på detta är fältet “Märkning”.
  • Vid borttagning av kreditkundfakturor visades en dialog med en fråga om att backa orderraderna till samma status som innan fakturan skapades. Denna dialog har nu tagits bort, då den endast ska visas vid borttagning av en faktura som har överförts från order.
  • Nu kan man ta bort vald betalningstjänst på preliminära kundfakturor, dvs. man kan välja en blank rad i listan.
  • När en kundfaktura innehållandes flera filer med samma namn skickades till InExchange blev fakturan stoppad. Detta förhindrar vi nu genom att automatiskt lägga till ett prefix i ett av filnamnen.
 • Tidrapportering
  • Problem att tidrapportera uppstod om en anställd saknade anställningsavtal (och därmed tidavtal). För att underlätta har vi ändrat detta så att ingen hänsyn tas till anställningsavtal numera, såvida man inte använder den utökade tidrapporteringen.
 • Checklistor
  • Vi har lagt till ett felmeddelande som visas vid borttagning av en checklista som används. Förut visades endast ett tomt felmeddelande.

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Migrering till Angular

Den 22 augusti kommer ytterligare förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Mitt schema (det är panelen Mitt schema som gäller istället)
 • Min tillgänglighet (det är panelen Mitt schema som gäller istället)

Angular sätts som förstahandsval, men Silverlight finns kvar för:

 • Utbetalning
 • Automatattestregler
 • Frånvaroregler

Hur växlar jag från Angular till Silverlight?

Tryck på den markerade ikonen i toppmenyn för att växla mellan gränssnitten.

SoftOne GO Mail

 • När användare är flyttade från vänster kolumn till höger kolumn så försvinner de nu från listan.

 • Nu går det även att filtrera på Användarnamn och Namn.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.

Arkiv

Här hittar du tidigare Releasenyheter