Releasenyheter 2019-11-27

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

HR

Här kan du som använder modulen Personal läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna gällande Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Tid till Saldo utifrån sysselsättningsgrad

Nu har vi en ny funktion som räknar fram ett saldo utifrån den anställdes sysselsättningsgrad. Detta utifrån ett planerat schema med en schematyp. T ex om en anställd har 100% i sin sysselsättningsgrad och vi använder en kod som ska ge 8 tim i tidbanken så blir det 8 tim till tidbanken. Om den anställde har 50% i sin sysselsättningsgrad och vi använder en kod som ska ge 8 tim i tidbanken så blir det 4 tim till tidbanken.

Vi rekommenderar att du kontaktar en konsult första gången du ska lägga upp detta.

 • Inställningar
  • Närvarotidkod måste läggas upp med konstantregler samt en markering för att faktor ska räknas upp baserat på sysselsättningsgraden.
  • Tidsregler för Tidkoden måste skapas med typen konstant och en koppling till en schematyp.
  • Schematyp måste skapas som ska användas i schemaplaneringen med faktor 0.
  • Ett saldo måste skapas där Tidkoden ska kopplas med faktor 1.
  • Saldot ska sedan kopplas till Tidavtalen.
 • Funktioner
  • I schemaplaneringen på den anställde ska du koppla på schematypen på det pass som ska ge tid till tidbanken.
  • Under attestera tid så hamnar tiden under Saldo när den anställde arbetar den planerade tiden.

 • Rapport

Det finns en ny rapport att ladda ner. Den heter Saldorapport anställd detaljerad.

  • För att ladda ner en ny rapport bockar du i Visa även ej upplagda rapporter. Sedan söker du på Saldorapport anställd detaljerad.
  • Koppla på vilken roll som ska ha behörighet att skriva ut rapporten. Spara.
  • Om du önskar att denna rapport sedan ska ligga under dina Favoriter så markerar du stjärnan vid rapportnamnet.

Preliminära nyckeltal

En ny funktion i programmet som tillhör försäljningsprognos är att du kan justera dina siffror tillfälligt för att se en ny beräkning av dina nyckeltal. Detta för att se hur en eventuell budgeterad/prognostiserad försäljning, timmar eller personalkostnad påverkar dina nyckeltal. Inget sparas och när du laddar om sidan så återgår siffrorna till  ordinarie budget.

 • Inställning
  • Du måste börja med att aktivera funktionen under den Roll som ska få tillgång till detta i schemaplaneringen. Gå in under Administrera>Roll>Roller, här klickar du på pennan på den roll du önskar aktivera funktionen på. Klicka sedan på Skrivbehörighet och sedan hämtar du upp modulen Ekonomi. Under Redovisning och Budget finns valet Försäljningsprognos [2022]. Markera valet och spara.
 • Schemaplanering
  • När funktionen är aktiverad på rollen så har du fått en penna synlig vid Summa under Tabell.

  • Markerar du pennan så får du upp Justera där du under de vita fälten kan skriva in önskad budget, timmar eller personalkostnad. När du sparar så kommer dessa synas under summa med orange. T ex om du skrivit in en summa under Budget så visas allt som räknas fram utifrån budget hur det skulle bli med dina nya siffror med orange färg. Laddar du om Tabell eller schemaplaneringen så återställs siffrorna.

Ledigt pass i schemaplaneringen

Funktionen Preliminära & Definitiva pass har tidigare fungerat per dag. Nu har vi gjort om funktionen så att det är per pass.

T ex om du har 4 olika pass (sitter ej ihop) under Ledigt pass så kan du nu under Redigera pass sätta ett av passen som preliminärt.

Du kan alltså styra vilka av de lediga passen som ska visas för de anställda genom att ta bort markeringen under Prel. Rastens markering hör ihop med passets markering. Den är readonly.

Under Funktioner är det fortfarande hela dagen som gäller, där kan vi inte välja enskilda pass.

Du kan nu även flytta ett definitivt pass från ex Ledigt pass till en anställd som har ett pass som är Preliminärt och dessa behörigheter kvarstår.

Det skickas fortfarande endast ett meddelande till de anställda om förändrat schema på definitiva pass.

Koppling till ICA Butikslön

Vi har gjort anpassningar i lönekopplingen till ICA Butikslön så de får in semester på lediga dagar (sammanhängande perioder) i deras lönesystem Blue Garden.

T ex om du kodat semester måndag till torsdag på en period som saknar schema så skickar vi nu i filen nollschema mellan dessa två datum.

Spara urval (Rapporter)

Ny funktion under nya rapportmenyn är att du kan spara ett urval på en rapport. Detta för att det ska gå snabbt att ta fram en rapport istället för att göra en massa urval varje gång. Du gör så här:

 • Spara urval

 • Ta fram sparat urval

 • Kopiera aktuellt urval till nytt

 • Ta bort urval

Nya rapporter

 • Arbetstidsjournal
  • Nu har vi gjort lite förändringar gällande rapporten Arbetstidsjournal. För de kunder som önskar att få med Övertid i tid med på rapporten under kolumnen Övertid måste göra inställningar på lönearten. Gå in under  Personal>Inställningar>Lön>Lönearter.  Markera den löneart som ger Övertid i tid, de kan heta lite olika beroende på företag.Under Typ av lön måste det finnas information i alla 4 valen och efter hur vår bild nedan visar.

 • Arbetsgivarintyg
  • Vi har gjort ändringar i arbetsgivarintyget.
   • Det visades fel OB-ersättning i timmar men detta är nu löst.
   • Timmar och belopp för Övertid och Mertid redovisades inte under Komplettering till Arbetsgivarintyg.

Kundönskemål

 • Datumval i ledighetsansökan
  • Nu har vi ändrat så när en anställd ska ansöka om ledighet eller när du som chef ska planera in en frånvaro så lägger sig T.o.m datumet lika som Fr.o.m datumet automatiskt.

 • Välja flera mail och markera som läst/oläst
  • Under Funktioner finns nu valen Markera som läst och Markera som oläst.
  • Under Funktioner finns nu även Ta bort.

 • Löneexport
  • Nu finns det fler val under gruppering. Nu har vi lagt till valen Kategori, Tidavtal och Löneavtal.

App nyheter

Inom kort kommer en uppdatering av appen ut.

 • Nu finns en summering av närvarotid (stämplad tid) och Godkänd tid.

Övriga nyheter för HR

 • Attestera tid
  • En påminnelse från oss på SoftOne att du alltid ska arbeta i Chrome.
 • Inställningar
  • Har tagit bort gamla inställningar för årsarbetstid under tidavtal.
  • Under Perioduppsättning kommer nu en varning om du tar bort en period som har transaktioner på sig eller om du försöker lägga upp en period som överlappar en befintlig.
 • Anställd
  • Ett tips är att om önskar återanvända ett anställningsnummer på en person som du råkat lägga upp och sedan tagit bort den så är det bästa att byta anställningsnummer innan du raderar.
  • Efter ha kopplat en användare på en anställd så gick det ej att spara, detta är löst.
 • Rapporter 
  • Egna rapporter kunde lägga sig dubbelt men detta är nu löst.
 • Schemaplaneringen 
  • Tillgänglighet sparades inte under Välj vad du vill se när du laddade om sidan, detta är nu löst.
  • Ledighetsansökan la sig ovanför en anställds schema i dagvyn, detta är löst.
  • Kunder med koncernuppsättning, om du flyttade ett pass tillhörande din butik så flyttades även pass på annan butik med. Detta är löst.
 • Panel 
  • Kunder med koncernuppsättning, under pass att godkänna slogs raster ihop om det fanns flera pass. Detta är nu löst.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Krav - Kolumn för senast skapad påminnelse

Vi har fått in flera önskemål om att direkt i Kravlistan se det datum när ett kravbrev senast skapades för respektive faktura. Tidigare har datumet endast visats genom att trycka på info-ikonen längst till höger på varje rad, men nu har vi lagt till en kolumn där detta visas. Den nya kolumnen gör att man slipper ett extra klick och medför även möjligheten att sortera och filtrera på datumet.

InExchange - Inkommande e-fakturor från Transportstyrelsen

Ett tips för de kunder som använder funktionen för inkommande e-fakturor via InExchange är att det numera är möjligt att ta emot fakturor från Transportstyrelsen.

 1. Ladda ned blanketten för trängsel- och/eller fordonsskatt:
 2. Fyll i uppgifterna i blanketten. Nedan visas den info som behöver anges i fälten VAN-operatör, Mottagande filformat och Kommunikationssätt. För att fylla i fältet EDI-adress/GLN-kod behöver ni kontakta vår support alternativt supporten hos InExchange för att ta reda på ert GLN-nummer.
 3. Underteckna ansökan.
 4. Skicka den ifyllda ansökan till Kundtjanst-EDI@transportstyrelsen.se.

Rapporter - Prognos för periodkonteringar

I denna release släpper vi ytterligare en rapport som avser periodkonteringar – en prognos. Rapporten ger en sammanställning av kommande periodiseringar.


Exempel

Nedan visas ett exempel på hur rapporten ser ut.


Kontourval

I rapporturvalet kan du ange några olika alternativ för vilka triggerkonton som rapporten ska utgå från:

 • Ange ett specifikt periodiseringskonto
 • Ange ett kontointervall för flera periodiseringskonton
 • Lämna kontointervallet blankt för att skriva ut rapporten för samtliga periodiseringskonton


Ladda upp rapporten

För att få tillgång till den nya rapporten behöver systemrapporten ”Periodkonteringar – Prognos” läggas till.

Rapporter - Resultatrapport med 5-årsöversikt

Nu finns en resultatrapport innehållandes en 5-årsöversikt tillgänglig i systemet. Det är en resultaträkning som kan tas ut för 5 år, exempelvis år 2015-2019.

Exempel

Nedan visas ett exempel på hur rapporten ser ut.


Ladda upp rapporten

 • För att få tillgång till den nya rapporten behöver systemrapporten ”Resultatrapport – 5 jämförelseår” läggas till.
 • Nedan inställningar behöver anges i redigeringsläget av rapporten för att den ska fungera.

Rapporter - Resultatrapport över årsskiften

Vi har fått önskemål om att kunna skriva ut resultatrapporter över årsskiften samt för flera år och nu är det möjligt. Den rapport som främst har efterfrågats att kunna skrivas ut över ett årsskifte är rapporten “Resultatrapport månadsöversikt”. Nedan visas ett exempel:

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Moms
  • Nu går det återigen att exportera momsrapporten för uppladdning i Skatteverkets e-tjänst. Exportfilen har kompletterats med versionsnr och org.nr som Skatteverket numera kräver.
 • Lev.betalningar
  • Rättat att manuella delbetalningar av kreditfakturor inte gick att spara.
  • Åtgärdat att betalningen inte skapades korrekt vid användning av kombinationen rabattdagar/rabattprocent och skapande av lev.betalning via fil.
 • Ingående balans
  • Problem med att visa sidan “Ingående balans” har åtgärdats.

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Order - Utlägg

En nyhet i denna uppdatering är funktionalitet för att registrera utlägg på ordrar. Inom kort kommer en handbok kring uppsättning, registrering, fakturering, attestering och uppföljning av utlägg finnas tillgänglig i SoftOne Akademi.

Order - Öppna projektöversikt från order

Nu är det möjligt att öppna ett projekt direkt från redigeringsläget av en order. Tryck på miniräknarikonen för att öppna orderns kopplade projekt på sidan Projektöversikt.

Order - Ändring av kolumnen "Ägare"

En nyhet är att kolumnen “Ägare” på sidan Order har delats upp i två kolumner: “Ansvarig” och “Deltagare”. Syftet är att få en bättre överblick över vem som är ansvarig respektive deltagare på en order.

Kund - Ändring av kolumnen "Kund"

Kolumnen “Kund” finns på många sidor och har hittills innehållit både kundnumret och kundnamnet. Detta har gjort det omöjligt att sortera kundnamnen i alfabetisk ordning i systemets listor och det har även försvårat hanteringen vid export till Excel. Med anledning av detta har vi delat upp kolumnen “Kund” i två: “Kundnr” och “Kundnamn”. Ändringen har utförts på dessa sidor:

 • Avtal
 • Offerter
 • Order
 • Fakturor
 • Betalningar
 • Kundöversikt

Rapporter - Arbetsbeskrivning på fakturarapporter

Tidigare har arbetsbeskrivningen visats på samtliga sidor i systemets fakturarapporter. Numera visas denna beskrivning endast på första sidan. Detta är ett önskemål från många kunder och justeringen har gjorts för nedan rapporter:

 • Faktura stor vit
 • Faktura utan art.nr
 • Faktura utan art.nr utan anbud

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Order
  • Vid ändring av debiteringstyp på en tidrad uppdateras nu artikelraden korrekt.
 • Order/Fakturor
  • Konteringsdimensioner för länkade projekt visades först efter tömning av cache. Nu går det att använda dimensionen direkt efter att man har skapat projektet via en order eller kundfaktura.
 • Fakturor 
  • Problemet att bilagor inte följde med vid e-postutskick från redigeringsläget av en kundfaktura har rättats.
 • Orderplanering
  • Ordrar som saknar planerat startdatum har inte visats förut. Efter denna release visas dessa under en egen expander benämnd “Inget startdatum”:
  • Funktionen “Fyll ut schema t.o.m. slutdatum” fungerar nu. Tidigare togs ingen hänsyn till slutdatumet utan uppdraget planerades bara ut på en dag.
  • Inställningen för “Standardintervall för veckovy” går åter att använda för att styra vilken vy som ska visas som standard när man öppnar Orderplaneringen.
 • Projekt
  • Rättat att inga projekt visades vid val av intervallet “Alla” i Projektlistan.
  • Ändringsinfon under expandern Projektbudget i redigeringsläget av ett projekt uppdateras nu vid ändring av budgetsiffrorna.
  • Tidigare visades ingen data i kolumnen “Underprojekt” i Projektlistan, men det har nu åtgärdats.
  • Problemet att budgetsiffror inte visades i Projektöversikten om utfall saknades är rättat. Vi har även förtydligat specifikationen med “Budget/Ingående balans” då budgeten visas i den vänstra kolumnen och ingående balans i den högra. Se exempel nedan:
  • Nu visas även budgeterade timmar i Projektöversikten.
 • Kunder
  • Nu behöver man inte längre tömma cachen för att använda en nyupplagd kontaktperson.
  • Rättat att alla underlag visades som typ “Kundfakturor” under expandern Statistik i redigeringsläget av en kund.
  • Vid tillägg av nya kontaktpersoner är nu dropdownlistan över dessa sorterad i bokstavsordning.
 • Rapporter
  • Åtgärdat att utskriftsproblem uppstod för rapporter med typen “Projektstatistik” om man lämnade t.o.m.-datumet tomt.
  • Rapporten “Projektuppföljning – grupperad med TB & TG” visar numera rätt belopp i kolumnen “Fakturerat” om projektet innehåller kreditfakturor.
  • Nu visar rapporten “Projektsammanfattning” budgeterade timmar och budgeterade intäkter.
 • App
  • Vid tidrapportering mot en frånvaroorsak eller ej debiterbar orsak blev den fakturerbara tiden felaktig om inställningen “Arbetad tid ska vara samma som fakturerbar tid” var aktiverad. Detta är rättat så den fakturerbara tiden blir numera alltid 0 (noll) vid rapportering mot ovan nämnda orsaker.
  • Rättat att konteringsdimensioner inte sparades när man i appen använde en ordermall med exempelvis ett angivet kostnadsställe.
  • Problem att ladda ordrar vid flytt av artikelrader har åtgärdats, både vid användning av svenska och engelska som språk.
 • Behörigheter
  • Nu kan behörigheterna “Mina offerter [401]” och “Mina fakturor [245]” användas. Dessa innebär att rollen endast kan se sina egna offerter respektive fakturor.

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

GO Mail - Markera flera meddelanden som lästa/olästa

Nu är det möjligt att markera flera GO Mail och markera dessa som lästa respektive olästa.

 • Under Funktioner finns nu valen Markera som läst och Markera som oläst.
 • Under Funktioner finns nu även Ta bort.

Migrering till Angular

Efter denna release tar vi bort Silverlight för nedan sidor:

 • Ordrar
 • Ordrar valuta
 • Kundfakturor (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Kundfakturor valuta (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Obetalda kundfakturor (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Obetalda kundfakturor valuta (både via Ekonomi och Försäljning)
 • Koncernredovisning (sidorna Företag, Överföringstabeller och Överföringar)
 • Justera stämplingar (Personal)

Den 9 januari kommer vi ta bort Silverlight för ytterligare två sidor:

 • Lönearter
 • Befattningar

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.

Arkiv

Här hittar du tidigare releasenyheter.