Releasenyheter 2020-01-22

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

Tid / Bemanning / Lön

Här kan du som använder modulen Personal läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna gällande Tidredovisning, Schema- och Bemanningsplanering samt Lönehantering.

Attestera tid - Dag

Om du har valt Dag under period i attestera tid så är visningen av dag expanderad direkt. Du behöver alltså inte klicka på + för att öppna dagen.

Använd endast siffror i bricknummer

Ett nytt val under terminalinställningarna gällande att endast ha siffror med i bricknumret. Kunder som fått in bokstäver och har problem med detta kan ha denna inställning. Från och med torsdag (2020-01-23) finns även en ny version av terminalen.

 1. Gå in under Personal > Inställningar > Terminal. Öppna din terminal på pennan längst till höger.
 2. Under Stämpling finns numera ett val som ska markeras om du önskar att det endast ska vara siffror i bricknumret. Spara.
 3. Se till att terminalen är uppdaterad.

Använd schematyp från passtyp vid stämpling

Om anställda byter passtyp i terminalen och passtypen innehåller en koppling till en schematyp så finns nu en funktion att detta slår igenom automatiskt.

 • Under företagsinställningar (Personal > Inställningar > Företagsinställningar) och fliken stämpling finns nu en inställning som heter Använd schematyp från passtyp vid stämpling. Markera denna och spara.

 • Sedan måste en inställning göras på konteringsnivån för Passtyp. Gå in under Ekonomi > Redovisning > Konteringsnivåer, gå in under pennan på passtyper och där markerar du valet Länkad till passtyp.

 • Under Attestera tid har det nu tillkommit en kolumn för Schematyp under stämplingar. När den anställde stämplar på en passtyp som har en schematyp kopplat på sig så dyker schematypen upp här. Du kan inte ändra på schematypen i detta fält. Du kan även manuellt ändra passtyp och kopplingen följer även med här.

Övriga nyheter för HR

 • Mail
  • Vi hade problem att svara på ett mail, det gick inte att skriva text i mailet. Detta rättades upp i en tidigare release den 10 januari.
  • Problem att flera användare fick dubbla mail vid utskick till hela företaget. Detta är löst.
 • Schemaplanering
  • Vi hade problem att tilldela ett pass till en anställd som stod i kö på ett pass, ett felmeddelande visades. Detta rättades upp i en tidigare release den 13 januari.
  • Ett fel att visningen för aktuellt tid från dagvyn även visades under veckovy är nu löst.
  • Vakanta dök upp oavsett filtrering på kategori, nu visas endast de som är kopplade till vald kategori.
 • Rapporter
  • En uppdaterad version av arbetsgivarintyget finns nu att använda.
  • Problem tidigare att skapa exportfil till Qlikview, detta är nu rättat.
  • Utskrifter för schema fick ut konstiga pass 01:00 till 01:00 på söndagar. Detta är nu löst.
 • Attestera tid
  • Numera ser ej attestant anställda i attestera tid efter slutdatum på attestrollen.
  • Kunder med koncern uppsättning fick felaktiga val under gruppering, detta är nu löst.
 • Panelen Mitt schema 
  • De anställda som jobbar natt hade problem att se sina scheman under panelen Mitt schema. Nu har vi gjort en förbättring i bilden så det ska synas tydligare.

 • Lönearter
  • Vi hade problem när vi ändrade på en löneart så försvann konteringsprion, detta är rättat.
 • Löneexport
  • Ett felmeddelande dök upp om du grupperade på något av valen, det fungerade endast med valet ”Ingen gruppering”. Nu fungerar alla val.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Periodkonteringar - Startdatum

Vid upplägg av nya periodiseringsmallar via sidan Periodkonteringar är numera fältet ”Startdatum” obligatoriskt att ange för att kunna spara. Startdatumet kommer även föreslås utifrån aktuell månad och angivet datum i fältet ”Dag i perioden”.

Rapporter - Anpassning av huvudbok vid export till Excel

Efter önskemål har vi anpassat rapporten ”Huvudbok 2dim” vid export till Excel. Numera visas rubriker för respektive kolumn och summeringarna har placerats i rätt kolumn.

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Verifikat
  • Åtgärdat problemet med att registrera fler än ett verifikat i följd. Denna rättning släpptes i en extrainsatt release.
  • Nu fungerar det att ta bort verifikat som har genererats från delmodulen Koncernredovisning.
 • Lev.fakturor
  • Tidigare gick det att spara leverantörsfakturor med orimliga faktura- och förfallodatum (t.ex. 1020-02-01). Numera går det inte att spara en faktura med ett datum äldre än 1 januari 2017.
 • Autogiro
  • De kunder som använder den automatiska inställningen för att skapa upp autogirobetalningar och pricka av dessa fick tidigare felaktiga verifikatdatum om körningen av någon anledning stoppades (t.ex. om ett nytt redovisningsår saknades eller om nästa period inte var öppen). Nu har vi justerat detta så att korrekt verifikatdatum sätts när körningen går igång igen.
 • Årsskifte
  • I årsskiftesrutinen var det möjligt att markera båda alternativen ”Kopiera verifikatserier från föregående till nuvarande år och behåll nummerserie” och ”Kopiera verifikatserier från föregående till nuvarande år och nollställ nummerserie”. Vi har nu låst detta så att endast ett av dessa alternativ kan anges åt gången.
 • Periodkonteringar
  • Nu fungerar funktionen ”Belopp från rad” vid upplägg av en periodkonteringsmall.
 • Rapporter
  • Rättat att delbetalningar inte visades på rapporten ”Fakturajournal leverantör”.
  • Åtgärdat att texten för respektive konteringsrad inte visades på rapporten ”Huvudbok 2dim”.
  • Vid utskrift av rapporten ”Periodkonteringar – Saldolista” visades en felaktig summering av kolumnen ”Belopp period” om rapporten inte innehöll några poster. Framöver visas det korrekta beloppet 0,00 kr i detta fall.

Försäljning

Nedan hittar du som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Tidrapport - Gruppering av kolumner

En nyhet i releasen är att det numera är möjligt att gruppera olika kolumner på sidan Tidrapport och i expandern Tid- och projektredovisning på order. Många användare har efterfrågat ett enklare sätt att följa upp de anställdas rapporterade tider och grupperingen bidrar till en bättre översikt.

 • För att använda grupperingen drar man valfria kolumner till det markerade fältet på bilden nedan.
 • Nedan har vi valt att gruppera på kolumnerna Anställd och Datum. Om man trycker på pilen till vänster på respektive rad expanderas grupperingen och visar underliggande tider.
 • Siffrorna inom parentes indikerar hur många poster som en gruppering innehåller. Anders Svensson har t.ex. 3 tider varav 2 st har registrerats på 2020-01-20 och 1 st på 2020-01-21.
 • Kolumnernas placering i grupperingen kan ändras genom att man tar tag i den rektangulära ikonen och drar kolumnen till önskad plats.
 • En kolumn som man inte längre önskar gruppera på tas bort genom att trycka på krysset.
 • Här finner ni ett filmklipp som visar hur grupperingen fungerar:
 • I nästa uppdatering (2020-02-05) släpps ytterligare nyheter som kommer förbättra användarvänligheten på sidan Tidrapport.

Utökad tidrapportering - Varning om arbetad tid överstiger schematid

En nyhet för de kunder som använder utökad tidrapportering är att vi visar upp en varning om man försöker registrera arbetad tid som överstiger den anställdes schematid. Varningen är tänkt att fungera som en kontroll och syftar till att hjälpa användaren att undvika felaktig rapportering av tider.

Om en anställd har rapporterat 8 timmar (motsvarandes schematiden) och sedan rapporterar ytterligare 3 timmar visas nedan varning vid sparning. Det går givetvis bra att trycka OK och på så sätt spara den registrerade tiden.

I nästa steg kommer vi implementera denna varning i appen.

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Mallar
  • Efter sparning av offert/avtal/order/faktura döljs numera fältet för mallar. Tidigare har det endast blivit låst för redigering efter sparning, men nu döljs fältet helt.
 • Order
  • Rättat att namnet på personen som markerats som ansvarig på en order flyttade från kolumnen ”Ansvarig” till kolumnen ”Deltagare” vid fakturering.
  • Tidigare kvarstod ROT-ikonen i orderlistan trots borttag av ROT på en order, men nu försvinner den vid borttag.
  • Nu visas återigen en gem-ikon i orderlistan för alla order som innehåller checklistor.
 • Offert
  • Åtgärdat problemet att ett ROT-avdrag på en offert adderades på totalen.
 • Avtal
  • Förut visades felmeddelandet ”Nästa period är felaktig” när man ändrade startdatum och nästa fakturadatum på ett avtal med en avtalsgrupp som avsåg kvartal, men det har nu rättats.
 • Projekt
  • Tidigare gick det att ta bort ett projekt trots kopplingar till order/faktura. Nu har vi blockerat detta och vi visar istället upp en varning om att projektet används.
  • På sidan Översikt visades registrerade utlägg både under rubriken Utlägg och Kostnader personal. Numera visas det endast under rubriken Utlägg.
 • Kundfaktura
  • Rättat ett visningsfel av momsprocent vid användning av rabatt.
 • Uppdragstyp
  • Listan för uppdragstyper laddas numera om efter registrering av ny typ så att den nya posten visas på en gång.
 • App
  • Efter många önskemål visas nu planerade ordrar när man trycker på ett pass på sidan Schema. Detta visades tidigare endast när man gick in via sidan Mitt schema. Se exempel nedan.
 • EDI
  • Nu kan vi hantera kreditfakturor i formatet EDIFACT som inkommer från Lundagrossisten.
 • Rapporter
  • Åtgärdat att rapporten ”Checklista” i vissa lägen visade datumet 1900-01-01.

Allmänt i SoftOne GO

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Hamburgermeny

 • Åtgärdat att hamburgermenyn doldes till viss del på en del sidor. Nu visas hela hamburgermenyn så att samtliga alternativ är tillgängliga.

Listor

 • Rättat att den sista raden i vissa listor doldes av en scrollbar om man angivit 125 % i Windows-inställningarna för visningsalternativ.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.

Arkiv

Här hittar du tidigare releasenyheter.