Releasenyheter 2019-05-15

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla tjänsten tillsammans med våra kunder. I vår utvecklingsprocess så använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav från kunder. Här kan du läsa om de nya funktionerna och uppdateringarna som släppts i och med denna release. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje ny funktion.

HR

Här kan du som använder SoftOne GO HR läsa om de senaste funktionerna och uppdateringarna. Uppdateringarna gäller Tidredovisning, Lönehantering, Schemaplanering och Bemanningsplanering.

Nyckeltal i Schemaplaneringen

Om du har lagt en budget samt om du har inläsning av din försäljningsfil så kan du följa några nyckeltal direkt i schemaplaneringen. En förutsättning är även att du har rätt löner upplagda på dina anställda.

Vi har Löneprocent, LPAT och FPAT som visas från Budget, Grundschema, Schemaplaneringen (skarpa) samt utfall.

Du kan se per vecka under valet Tabell, när du markerar den så får du upp rutan “Behov och uppföljning” där du gör dina val. I vårt exempel nedan så valde vi att se Budget, Grundschema, Schema och Utfall.

Här har jag valt att visa Tabell.

Här har jag valt att visa diagram. Ställer man muspekaren över staplarna så ser man siffrorna för vad diagrammet ska visa (timmar). Här kan du välja att se Försäljning, Timmar, Personalkostnad, LPAT, FPAT och Löneprocent.

Väljer man att jobba i dagvy kan man även få ut ett diagram här som visar skillnaden mellan Budget, Grundschema, Schemaplanering och Utfall.

Önskar ni komma igång med detta så går det bra att kontakta supporten som i sin tur lägger en beställning till konsult som sedan kommer kontakta er.

Återställa till schema i Schemaplaneringen

Vi kommer i framtiden ta bort menyvalet Räkna om under modulen Tid. Vi har istället byggt in funktionerna i modulerna Schemaplanering och Attestera tid.

Under valet Funktioner så finns nu valet Återställ till schema, den återställer schema från planerad frånvaro.

Karensavdrag

Inledning

Karensavdraget innebär att karensen vid sjukfrånvaro ska beräknas på ett annat sätt än tidigare. De nya reglerna innebär att ett karensavdrag ersätter den tidigare karensdagen. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Syftet är att få ett mer rättvist löneavdrag oavsett hur arbetstiden ser ut.

Företagsinställningar

Under fliken Inställning planering så måste du markera om du önskar att karensavdragen ska innefattas av extra pass.

Tidavtalet

Under Anställd > Tidavtalet och under valet Karensavdrag så måste du välja om du önskar räkna fram karensavdraget efter den anställdes kontrakterade tid på anställningen eller även inkludera markerade extra pass.

Frånvaroregler Sjuk-OB

(dessa ändringar gäller inte SoftOne Go Lön kunder)

Under Inställningar>Tid>Frånvaroregler, här måste du ändra start och stopp under Intervaller. Det ska stå som det gör på bilden nedan. Dessa inställningar måste göras då Sjuk-Ob eventuellt kan betalas ut från dag 1.

Schemaplanering

För att det ska blir rätt sjuk-ob ersättning för den person som är sjuk så måste vi markera om den anställde tar extra pass inom samma vecka. Du måste markera per pass för att den ska ta med detta.

Passen visas med en kalender där det är markerat Extra pass.

OBS Viktigt!!

Om ni inte markerar att ett schemapass är ett extra pass så kommer den anställde eventuellt få för mycket Sjuk-ob utbetalt.

I bilden för schema så finns även ett val att markera Vik (vikariatpass). Detta är en funktion som inte än är färdigutvecklad.

Attestera tid

När en anställd varit sjuk i början av veckan och tar extra pass senare i veckan så måste sjuk räknas om den veckan för att rätt sjuk-ob ska räknas fram. När du går in i attestera tid så kommer en varning visas högst upp så du vet att du måste räkna om. Du kan i varningen trycka på räkna om. Så fort perioden är omräknad så försvinner varningen.

Du kan under Utfall och löneart se hur mycket sjukob som kommer betalas ut. Den räknas fram från 20% av en genomsnittlig vecka (inkl extra pass).

Viktigt!

 • Vid veckor som innehåller ett månads bryt bör eventuella extra pass planeras in och räknas om innan du skapar lönefilen. Detta för att den anställde ska få ett korrekt karensavdrag och sjuk-ob ersättning utbetald.
 • Ni kunder som kodar sjuk manuellt med en löneart för karensavdrag samt sjukdag 2-14 måste kontakta oss för att få hjälp med en löneuppsättning gällande sjuk för att det ska falla ut korrekt. Maila till support@softone.se så lägger de ärendet till konsulterna som kommer kontakta er.
 • Ni som använder sjuk-ob samt schemamallar kommer inte kunna använda denna funktion och det innebär att det kommer bli fel sjuk-ob ersättning till era anställda. Kontakta din konsult eller någon av våra säljare för mer information.

Ny löneart för karensavdrag (ICA Butikslön)

Ni kunder som skickar lönefilen till ICA Butikslön måste lägga upp en ny löneart för att skicka rätt information till dem. Detta önskemål har tillkommit från Butikslön efter senaste lönekörningen.

Ni måste skapa en ny löneart med nummer 91 med samma inställningar som på bilden nedan.

Val under Funktioner i Attestera tid

Vi kommer i framtiden ta bort menyvalet Räkna om under modulen Tid. Vi har istället byggt in funktionerna i modulerna Schemaplanering och Attestera tid.

Under valet Funktioner när du valt en grupp så har vissa nytt namn och något val är nytt. Räkna om heter numera Räkna om transaktioner, Återställ enligt stämplingar heter numera Räkna om stämplingar.

Terminalen (Stämpelklockan)

En ny funktion i våran stämpelklocka Timestamp är att nu kan den anställde se sin uttagna rast utan att behöva stämpla in/ut för att se denna information.

Längst ner i informationsrutan så ser den anställde detta, inom parentes visas den uttagna mot den planerade totala rasten på dagen. I vårt exempel så har Edvin tagit 50 min av sina 1 timme och 15 minuters raster.

App HR

Två nyheter som släpps i vid nästa uppdatering som förhoppningsvis är i slutet av vecka 20.

 • Kunna markera ett pass som extra pass.
 • LAS ordning finns under Önskat pass.

Nyheter i Angular

Följande sidor finns nu tillgängliga i det nya gränssnittet när man använder Google Chrome.

 • Personal > Tid > Hantera > Kalendarium

Övriga nyheter för HR

 • Rapporter
  • Begränsning på antal bokstäver när man byter namn på en rapport.
  • När man redigerade en rapportmall så kraschade det, detta är löst.
 • Budget
  • Om man valt ett konto så kunde man inte ångra detta, detta är nu rättat.
  • Man såg inga siffror från Budget Personalkostnad under Tabell/Diagram i Schemaplaneringen, detta är löst.
  • Fel siffra från Budgeterade timmar under Tabell/Diagram i Schemaplaneringen, detta är löst.
 • Schemaplanering
  • Om man valde Håll ihop pass under två lediga pass så försvann rasterna, detta är nu rättat.
  • Förbättring på korrekt slutdatum under Aktivera schema.
 • Behovsoptimering
  • Antalet kassor blev fler än man satt i inställningen, det är nu löst.
  • Markör hamnade i fel fält under inleveranser, detta är löst.
  • Markör hoppade omkring under inleveranser, detta är löst.
  • Typ av leverans grid kollapsade, detta är löst.
  • Om du drog en anställd till en tjänst där veckoarbetstiden inte stämde överens så gick det inte, nu kommer en varning om diffen men du kan gå förbi varningen.
 • Attestera tid
  • Bockarna vid datum/dag var “låsta” efter man gjort ett val, denna rättning gick ut 9 maj.
 • Inställningar
  • Överlappande perioder under Perioduppsättning fungerar inte längre, du får numera en varning om detta.
  • Sortering på dagtyp under Avvikelsedagar fungerar nu.
  • Under rasttyper finns nu ett X som raderar alla öppna flikar.
  • Sorteringsordning på passtyp under Kontering (Ekonomi) är korrigerad.

Övriga nyheter för Lön

 • Nu går det att ta bort en lön under Anställd, tidigare hände inget när man markerade krysset.
 • Nu går det att backa en slutlön även om inga slutlönetransaktioner finns.

Ekonomi

Du som använder modulen Ekonomi kan läsa om de senaste funktionerna som rör bl.a. Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra eller Koncernredovisning här.

Lev.fakturor - Ny design för expandern Attest

Tidigare har det varit svårt att få en bra överblick av en leverantörsfakturas historik i expandern Attest. Detta har vi nu förenklat genom en ny design! Historiken visas i ett smidigt flöde med info om när fakturan ankomstregistrerades, kommentarer i form av pratbubblor och tydlig information om vilka attestövergångar som har skett.

Exempel på hur det ser ut:

Övriga uppdateringar för Ekonomi

 • Nu går det att skapa en ny fördelningskod med typ “Redovisningsbudget”.
 • Problemet med att spara en ny redovisningsbudget är åtgärdat.
 • Rättat att rapporten “Huvudbok 2 dim o kvant” inte tog hänsyn till ingående kvantitet.
 • Tidigare fanns det en länk i attestmeddelanden (GO-mail) som inte ledde någonstans. Länken är nu borttagen för att undvika förvirring.

Försäljning

Nedan hittar ni som arbetar i modulen Försäljning ny funktionalitet som berör Order, Projekt, Fakturering, Prishantering och Lager.

Order - Ny funktion "Jag är klar"

Ett vanligt scenario för många kunder är att flera personer arbetar med samma order. En deltagare kan klarmarkera en hel order i appen och detta får konsekvensen att ordern försvinner från orderlistan för övriga deltagare. Det gör att ägaren för ordern har varit tvungen att kommunicera med respektive deltagare innan klarmarkerering, bara för att vara säker på att samtliga tider och allt material är registrerat. Med detta som bakgrund har vi tagit fram den nya funktionen “Jag är klar”. Nu kommer varje deltagare kunna markera att de är klara med sin tid och sitt material på ordern. I första steget har vi utvecklat funktionen för webben och i steg 2 kommer det i appen.

Hur arbetar man med “Jag är klar”?

 1. Navigera till Försäljning > Order > Ordrar.
 2. Öppna den order som du har slutfört ditt arbete för.
 3. Högst upp till höger på ordern visas nedan knappar. Tryck på ikonen med en orange tumme.
 4. Nu har ikonen ändrats till en grön tumme, vilket indikerar att du är klar.

Hur ser man klarstatus för respektive deltagare?

 1. Tryck på knappen med tre personer:
 2. Nu visas denna dialog med info om vilka som är klara:
 3. När alla deltagare är klara ändrar ikonen färg till grön:


Påminnelse till deltagare

För att påskynda att deltagare ändrar sin klarstatus på ordern kan man skicka ut en påminnelse via GO-mailen.


Nollställning av klarstatus

Om en deltagares klarstatus behöver nollställas av någon anledning går det också att göra i dialogen.

Order - Artikelrader som genererats från tidrader

I denna release har några förändringar skett gällande artikelrader som genererats från tidrader.

 • Cellerna “Antal”, “Enhet” och “Artikel” är inte längre redigerbara på artikelraden. Anledningen är att justering av dessa kan orsaka att tidboken inte stämmer överens med ordern och projektet. Om man önskar justera den fakturerbara tiden ska man istället gå in på en tidrad och utföra ökningen/minskningen i fältet “Fakturerbar tid”:
 • Manuellt tillagda artikelrader som avser arbete kommer dock fortsatt gå att redigera nämnda celler på.
 • Artikelrader som har skapats från tidrader kommer numera indikeras via nedan ikon:

Order - Kreditfakturor i spårningen

Vid kreditering av en faktura som har överförts från order visas nu kreditfakturan under expandern Spårning på berörd order.

Order/Kundfaktura - Ny kolumn för "Fakturaadress"

På sidorna Order och Kundfaktura har vi lagt till kolumnen “Fakturaadress” för ökad sökbarhet i listorna. Tänk på att kolumnen är dold som standard och därför behöver väljas under hamburgermenyn om den ska visas.

Order/Offert/Avtal/Kundfaktura - Ny kolumn för "Försäljningsprislista"

I listorna för Order, Offert, Avtal och Kundfakturor finns det numera en kolumn för “Försäljningsprislista”, vilket kan vara användbart för att ta ut statistik vid export till Excel. Även denna kolumn är dold som standard och behöver därför väljas i hamburgermenyn för synlighet i respektive lista.

Orderplanering - Förbättringar

Nedan följer ett par nyheter för sidan Orderplanering (Försäljning > Order > Hantera > Orderplanering).

 • På utplanerade ordrar visas nu en färgindikation för radstatusen på ordern. Om man håller muspekaren ovanför uppdraget visas även information om vilken radstatus ordern har.
 • Estimerad och återstående tid föreslås nu utifrån den valda standardlängden på uppdragstypen.
 • Nu fungerar återigen datumurvalet och dropdownlistan för tidsintervall:
 • Förtydligat att det är obligatoriskt att välja en uppdragstyp när man planerar ut en order genom att lägga till en varning.

Kundcentral - Förbättringar

I denna release har några förbättringar skett på sidan Kundcentral (Försäljning/Ekonomi > Kund > Register > Kundcentral).

 • Lagt till spårning (dvs. pennor) på respektive underlag i listorna Avtal och Offert, precis som det redan fanns för Order och Kundfaktura.
 • Lagt till en kolumn för “Att betala” i listan Kundfaktura.
 • Lagt till en kolumn för “Belopp exkl. moms” i alla fyra listor.
 • Förtydligat att listornas befintliga beloppskolumn avser inklusive moms genom att döpa om den till “Belopp ink. moms”.
 • Ändrat temat för samtliga listor till samma som på övriga sidor för att skapa enhetlighet.
 • Förbättrat läsbarheten genom att ändra så att endast rubriker är fetstilta.

Lager - Gränssnitt och nya kolumner

Sidorna Lagerplats och Hyllplats har migrerats till en ny listkomponent, vilket innebär ett mer tilltalande gränssnitt och bättre prestanda. På sidan Lagerplats har vi lagt till en kolumn för “Externt lager” och på sidan Hyllplats kan man nu se en kolumn som visar “Lagerplats”.

Tidrapportering - Tidsstämpel

Om man använder den utökade tidrapporteringen så visas numera en tidsstämpel för “Skapad” och “Ändrad” när man öppnar upp en tidrad.

 • “Skapad” visar datumet för den tidigaste skapade tidraden för det aktuella datumet.
 • “Ändrad” visar datumet för den senaste modifierade tidraden för det aktuella datumet.

Övriga uppdateringar för Försäljning

 • Nu kan man göra radbrytningar i en befintlig text i fälten “Interntext” och “Arbetsbeskrivning” på t.ex. Order och Kundfaktura.
 • Kolumnen “Lev.typ” i listan för Kundfakturor har bytt namn till “Fakt.metod” så att det stämmer överens med benämningen “Faktureringsmetod” i redigeringsläget av en faktura.
 • Vid flytt av artiklar från en order till en annan kvarstår numera markeringen av de rader man önskar flytta när dialogen för val av order öppnas.
 • Efter önskemål går det nu att flytta artikelrader med antal 0 (noll) till en annan order.
 • Tidigare har det varit lätt att råka ta bort tidrader på en order då krysset ligger precis intill pennan. Därmed har har vi lagt till en varningsdialog när man trycker på krysset för en tidrad.
 • Vid beräkning av “Årsvärde” och “Årsvärde ex. moms” tar vi nu hänsyn till alla typer av perioder och intervall som kan väljas på en avtalsgrupp.
 • Rättat att projekt utan kund inte visades i listan vid koppling mot projekt på en order.
 • Problem med att föra över ett avtal med slutdatum till faktura är åtgärdat.
 • Förbättrat laddtiden för att visa listan över projekt när man ska koppla en order till ett projekt.
 • Nu blir det antalet minus för alla kreditfakturor som kommer in via EDI och förs över till order, oavsett grossist.
 • Rapporten “Inventarielista med avskrivningar” visar numera kategorinr i urvalet. Tidigare visades ett id och inte det faktiska kategorinumret.
 • Utskrift av rapporten “Checklista” visade fel notering i vissa fall, men det har åtgärdats.
 • Textrader visas nu i full bredd när man expanderar en rad i Orderlistan.
 • Rättat att flytt av textrader till en annan order endast kopierade raden.
 • Åtgärdat att frakt- och fakturaavgift inte beräknades i beloppet för “Kvar att fakturera” på en order.
 • Justeringar av projektrapporterna har gjort, främst gällande summeringar.
 • Problem med att delsummor visade fel belopp vid utskrift av en offert/order/kundfaktura har rättats.

Övrigt

Här har vi samlat generella uppdateringar som rör olika delar av systemet.

Migrering till Angular

Den 16 maj kommer nedan förändringar ske gällande Silverlight-sidor.

Silverlight tas bort för:

 • Meddelanden
 • Redovisningsbudget
 • Stoppa fakturor
 • EDI
 • Kundcentral
 • Orderplanering

Angular sätts som förstahandsval, men Silverlight finns kvar för:

 • Öppettider
 • Interna nyheter
 • Filarkiv

Hur växlar jag från Angular till Silverlight?

Tryck på den markerade ikonen i toppmenyn för att växla mellan gränssnitten:

Utloggningsproblem

En del kunder har upplevt problem med att man blir utloggad vid inaktivitet. Detta har yttrat sig genom att menyerna i systemet fortfarande visas, men att ingen data laddas. Detta har vi nu åtgärdat. Vid fortsatta problem – kontakta support@softone.se.

För tillfället pågår ett förbättringsarbete kring hjälptexterna i SoftOne® GO.

Hjälptexterna nås via ikonen  som visas på alla sidor som är migrerade till det nya gränssnittet Angular. Här kan du läsa om funktionalitet för respektive delmodul och ta del av info om nya funktioner som du får tillgång till efter release.

Kom även ihåg att vårt Kundcenter ger tillgång till exempel och vanliga frågor och svar avseende SoftOne® GO.