10 februari 2022

Releasenyheter

Allmänt

Vi fortsätter att arbeta med och färdigställa den efterfrågade funktionen för elektronisk signering av anställningsbevis.

Som administratör för er verksamhet så kan denna styra vilka hos er som ska signera ett dokument samt hur många olika roller hos er som ska signera dokumentet innan det till slut når den anställda för slutsignering. Detta sker genom att skapa en mall för ett signeringsflöde av ett dokument. Endast de användare med rätt behörighet kan sätt upp signeringsmallar.

Signeringen startar genom att en användare med rätt behörighet aktiverar signeringsflödet av ett visst dokument. Den roll som står i tur att signera dokumentet kommer att få ett meddelandet om detta via SoftOne GO. Dokumentet kan signeras via såväl SoftOne GO webb som SoftOne GO App. När dokumentet signerats av alla ingående parter i flödet så finns en digital bilaga till dokumentet som visar att samtliga digitalt har godkänt innehållet i dokumentet.

Vi kommer i ett nästa steg att erbjuda även signering via BankID.

Utveckling pågår gällande en helt ny banklösning som inkluderar en bankintegration med justerat filformat enligt ISO20022. Denna bankintegration ger er kunder en utökad säkerhet och en automatisering av era bankflöden.

Utvecklingen sker tillsammans med samtliga de stora bankerna i Norden baserat på deras respektive tidsplan för övergång enligt P27, den nya betalningsplattformen inom Norden. Övergången sträcker sig alltifrån 1 april 2022 till 2023 beroende på bank. SoftOne genomför för närvarande en pilot tillsammans med Handelsbanken som ligger främst i denna utveckling. Härefter kommer Danske Bank, Nordea och SEB samt OP Bank. Vi för även dialoger med Swedbank och ICA Banken och bedömer att den övergången förmodligen kan ske i slutet av 2022.

Vad gäller det nya filformatet ISO20022 är det ett internationellt standardformat för betalningar. Det kan finnas variationer mellan olika banker gällande formatet trots att detta är ett standardformat. Ett exempel på skillnad mellan banker är tolkningen av utbetalningsdatum. Vi kommer att fortsätta informera er om övergången till P27 så att er övergång kan ske på bästa sätt beroende på bank.

Läs mer här i våra releasenyheter under kommande månad samt via denna länk:
https://www.softone.se/bankernas-nya-betalningsinfrastruktur-p27-vad-betyder-det-for-dig/

Äntligen återfinns snart alla rapporter även för Ekonomi och Försäljning i SoftOne GOs rapportcentral. I rapportcentralen kan ni exempelvis skriva ut rapporter samtidigt som ni kan fortsätta ert andra arbete i SoftOne GO. Härutöver har vi gått igenom samtliga rapporter för att kategorisera och standardisera dessa. Detta skapar färre rapporter med större flexibilitet.

Du kan nu ansluta din butik till Beslutsstödbanken för att kunna jämföra lönsamheten i din butik med andra ICA-butiker.

Läs mer under fliken Tid/Bemanning samt via denna länk:
https://www.relyit.se/bsb/

Med vår nya partner Cash IT har vi nu byggt en integration med deras kassasystem. Detta innebär möjlighet att direkt från kassasystemet dels kunna bokföra dagskassan och dels hantera kunders ordrar och fakturor, t.ex. möjliggöra betalning av en faktura från kassan.

I denna analysvy kan ni se information kring medarbetarnas planerade schematider.

Syftet med den Globala Analysvyn är att du ska ha tillgång till all information om schemat och själv kunna göra dina val och på så sätt kunna anpassa analysen så att den passar just ditt/din koncern/region/enhet/avdelning/grupp.

Alla de befintliga rapporterna och schemautskrifterna kan ännu inte ersättas helt av lokala analyser. Men med denna analysvy kan du nu analysera informationen som finns kring planerad tid i schemat.

Just nu finns det 38 olika tillgängliga fält i Analysen – Planerad tid (Schema).

Du kan till exempel ta fram information kring vikariat och extrapass, om ni använder er av denna markeringen på era arbetspass.

Här kan du välja vilken information du vill ha med i analysen och även välja hur sorteringen ska vara med hjälp utav pilarna uppe till höger.

Därefter kan du exportera analysen till tabell (eller excel) och där kan du sortera genom att dra kolumner till valfri plats. Du kan även gruppera som du vill. I detta fall grupperar du på extrapass, då är det de som ligger under true som är extrapass. Analysen ger då svaret på vilka som har haft extrapass för det urval som är valt att analysera.

Nu kan ni söka bland alla ärenden i kundportalen. Vi har lagt till en ny flik i Mina ärenden där du kan söka bland samtliga ärenden samtidigt. Du kan söka på ord i rubrik eller innehåll, men även ärende-ID eller datum.

SoftOne Akademi – din kunskapsbank för SoftOne® GO

I SoftOne Akademi har vi samlat olika resurser så att du enkelt hittar den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av affärssystemet SoftOne® GO. Titta på instruktionsfilmer, läs handböcker eller använd vårt Kundcenter som ger tillgång till vanliga frågor och svar avseende systemet.

App

Den nya app-versionen finns vanligtvis tillgänglig måndagen efter webb-releasen. Det kan dock förekomma en fördröjning på någon dag från att vi släpper app-versionen till dess att den blir tillgänglig i App Store och Google Play.

Observera att uppdateringen behöver laddas ned manuellt om telefonen inte är inställd på automatisk uppdatering av nya app-versioner.

Nu har vi lagt till möjligheten att radera mail från listan Skickade. Det fungerar på samma sätt som när du raderar mail från din inkorg.

 
 
Om du är inne i ett mail och vill ta bort det direkt därifrån så klickar du på soptunnan uppe i högra hörnet:
 

Nu finns det en uppdatera knapp inne i saldot.
Med den kan du enkelt uppdatera saldot utan att behöva går ur saldot.

Vi har uppdaterat ikonerna gällande bifogade filer appen. De ställen som blivit påverkade är:

  • Utlägg
  • Orderinformation, expander Bilder och filer
  • Checklista
  • Mail
  • Dokument, fliken Mina

 

Exempel på hur ikonerna ser ut nu baserat på filtyp:

Vi har lagt till en expander för skattereduktionskontakter i Kunder.

OBS! Behörighet Ändra skattereduktionskontakter [1068] behöver aktiveras för att få tillgång till Skattereduktionskontakter.

Tid/Bemanning

SoftOne GO och beräkning av branschvana 

Anställda med ordinarie arbetstid med en viss sysselsättningsgrad tjänar in en branschvanemånad, oftast även om den anställde inte kommit att arbeta minst 44h under aktuell månad. Branschvanetillägg beräknas sedan som ett extra tillägg på den anställdes lön.

INSTRUKTION FÖR HANTERING OCH BERÄKNING AV BRANSCHVANA

SoftOne GO har stöd för att räkna ut branschvana. Följande inställningar är en förutsättning för en korrekt beräkning. Det är viktigt att formeln för branschvana stämmer med ert kollektivavtal och att formeln är knuten till rätt löneavtal.

Önskar ni stöd och hjälp för att validera er uppsättning boka gärna det via konsult@softone.se.
 

FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR

För att nya anställningar ska få värdet för branschvana med till den nya anställningen anges följande:
Gå in under Personal – Inställningar – Företagsinställningar och markera Använd branschvana på anställning som ingående balans.

Det går att ställa in att branschvana för anställningstiden ska börja att beräknas från ett visst datum. Samma datum gäller för alla anställda.Det kan vara användbart om det finns flera äldre anställningar där anställningstiden och arbetstiden inte stämmer överens med branschvanan. Ett exempel kan vara där anställningen är 15 år gammal, men branschvanan endast är 5 år. Då läggs 5 år in som ingående branschvana, och sedan räknas branschvanan för anställningen upp från och med valt datum. Ett annat sätt att använda denna inställning är om ni har fört information om branschvana utanför SoftOne GO sedan innan, då kan ni sätta från vilket datum som SoftOne GO ska beräkna branschvanan åt er.

Inställningen finns under Inställningar – Företagsinställningar – Inställningar Lön

FORMEL FÖR BRANSCHVANA

Kontrollera formeln för branschvana under Inställningar – Lön – Löneformler. Det är viktigt att ni kontrollerar att formeln beräknar enligt ert gällande avtal.Hur branschvana ska beräknas tolkas ibland på olika sätt. Det vanligaste är att beräkna branschvana på om en anställd har en fast sysselsättningsgrad över en viss procent och/eller arbetar mer än 44h timmar per månad. Om formeln baseras på en fast sysselsättningsgrad så uppräknas en branschvanemånad direkt på den anställda första dagen i månaden. Om formeln däremot baseras på faktiskt arbetad tid så kommer branschvana endast räknas upp efter att en anställd har utfört 44h arbetstimmar inkl frånvaro om frånvaron inkluderas i formeln.

EXEMPEL 1:
Formel: ATPERIOD>44? 1:SSG >0.25? 1:0

Denna formel betyder att den anställde måste ha jobbat över 44 timmar eller ha över 25% sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgrad kan läggas in i formeln utifrån vad avtalet säger.

EXEMPEL 2:
Vill man att semestergrundande frånvaro ska vara inkluderat i arbetade timmar ska formeln se ut enligt följande: ATPERIOD + SGFPERIOD >44? 1:SSG >0.25? 1:0

I detta fall kommer en månads branschvana att tjänas in om den anställde har arbetat mer än 44 timmar, har semestergrundande över 44 timmar eller har en sysselsättningsgrad över 25% i sitt anställningskontrakt.

Kontrollera:

Det är viktigt är att säkerställa att lönetypen under Inställningar – Lön – Lönetyper inte har samma namn som ATPERIOD under Fasta värden i formeln.
Finns ATPERIOD upplagt som lönetyp sedan tidigare:

Ändra namn på lönetypen/ta bort lönetypen och hämta upp ATPERIOD från Fasta värden i formeln på nytt.

KNYT FORMELN TILL AKTUELLA LÖNEAVTAL

Gå in under Anställd – Register – Löneavtal. Koppla på formeln under Specifika löneformler för de löneavtal som ska använda sig av beräkningen.

BRANSCHVANA SOM INGÅENDE VÄRDE PÅ EN NY ANSTÄLLNING

När en ny anställd för första gången läggs upp i SoftOne GO finns möjligheten att lägga in en ingående branschvana manuellt. Detta gäller i de fall där det finns inarbetad branschvana för den anställde sedan tidigare som inte har bokförts i SoftOne GO.

Läggs en ny anställning upp i anslutning med en tidigare anställning via SoftOne GO så kommer Ingående branschvana att fyllas i med automatik.

HANTERA ANSTÄLLNINGAR SOM LÄGGS UPP FRAMÅT I TIDEN

I de fall då en ny anställning läggs upp framåt i tiden kommer dagens datums branschvana att läggas som ingående värde för branschvana, i och med att SoftOne GO inte vet hur branschvanan kommer att se ut framåt i tiden. För att få en påminnelse om att räkna om dessa anställningar finns möjlighet att markera Påminn om omräkning av ingående balans vid anställningens start.

Exempel:
Tidigare anställning börjar 1997-09-01. I anställningen är branschvanan beräknad till 36 månader.
Vid nytt anställningsavtal där anställningen t. ex. startar 2022-04-01 så går det inte att avgöra per idag hur många månaders branschvana som är framräknat till dess. Därför har vi nu lagt in stöd för att få en påminnelse om att branschvanan ska uppdateras när den nya anställningen har passerat sitt startdatum.

För att få påminnelse om att branschvanan ska uppdateras behöver kryssrutan för Påminn om omräkning av ingående balans vid anställningens start vara markerad. I detta fall kommer en påminnelse att skickas ut dagen efter den framtida anställningen har passerat.

I samband med meddelandet går det att uppdatera anställningens ingående värde för branschvana genom att trycka på knappen med pilarna vid fältet för värdet.

AKTIVERA PÅMINNELSE OM UPPRÄKNING AV BRANSCHVANA

För att få en påminnelse via meddelande från SoftOne GO gällande om att branschvanan behöver uppdateras för vissa anställda, markera ”Påminn om uppdatera branschvana” under Administrera – Inställningar – Systeminfoinställningar. Påminnelsen kommer att sändas till den användare som har en attestroll knuten till den anställda personen.

Att tänka på:
Vid ny anställning som startar mitt i en månad som är i anslutning till en tidigare anställning, och där den nya anställningen har en lägre sysselsättningsgrad som inte uppnår intjänandet av en branschvanemånad så måste detta kontrolleras extra. Vi har lagt in en text att detta måste kontrolleras extra så att den nya anställningen får korrekt antal ingående branschvanemånader.

Beslutstödsbanken är ett system som ICA använder sig utav för att du ska kunna jämföra dig mot andra butiker.
Nu kan du med några inställningar i SoftOne länka samman dessa system.

För att du ska få detta att fungera behöver du ställa in följande i SoftOne:

Gå till Administrera > Inställningar > Företagsinställingar och till fältet Länk 3. Där lägger du din kod som du har fått utav RelyIT.

Därefter går du in under Administrera > Företag > Företag.
Där klickar du på pennan ute till höger.

Företagsnumret där ska vara det butiks ID du har hos ICA.

Du behöver även kontrollera hur lönearterna är inställda på timlön och månadslön,

Gå in under Personal > Inställningar > Lönearter

Sök upp timlön och öppna med redigeringspennan till höger.

Kontrollera att typ av lön ligger enligt nedan:

Vid ändringar spara nere till höger.

Sök upp månadslön och öppna med redigeringspennan till höger

Kontrollera att typ av lön ligger enligt nedan:

Vid ändringar spara nere till höger.

Om du har behövt ändra på en löneart så slår det inte igenom direkt utan du behöver räkna om i attestera tid på de personer det berör.

När dessa inställningar är klara så kan RelyIT få tillgång till informationen.

Önskar ni hjälp med inställningarna utav en konsult så kan ni beställa det via konsult@softone.se

Lön

Ekonomi

Det finns nu möjlighet att utrangera en fullt avskriven inventarie. Det är en utökad funktionalitet för utrangering av inventarier under inventarieunderhåll, där man redan tidigare kunde utrangera inventarier – men då endast ej fullt avskrivna.

Nu går det alltså också att utrangera inventarier som inte längre har ett redovisat värde.

Utrangeringen sker som tidigare under Ekonomi > Inventarier > Inventarier under redigerapennan.

  1. Nedan är ett exempel på en inventarie som är fullt avskriven och redovisat värde är 0.

Utrangeringen görs med Avyttra knappen.

Före utrangering:

2. Programmet förslår en bokföringsmässig justering där det aktuella inventariekontot för inventarien krediteras och ackumulerad avskrivning debiteras. När man sparar konteringarna skapas ett verifikat på den verifikatserie som man har valt.

Efter utrangeringen:

Avskrivningsvärdet och ackumulerat avskrivet värde är nollställt på inventarien.

Och expandern spårning har uppdaterats med transaktionen för utrangeringen. Inventarien får statusen stängd.

Försäljning

Vi har utfört en optimering av laddning i projektlistan (Försäljning > Projekt > Projekt). Detta har bidragit till snabbare laddningstider.

Nu finns möjlighet att lägga till extrafält på Artikelkortet. Dessa extrafält kan benämnas efter eget tycke och behov. Här kan ytterligare information om artikeln lagras i fritextformat.

Ny sida för att skapa extrafält

För att lägga upp Extrafält:

  1. Gå till Försäljning > Artikel > Register > Extrafält
  2.  Klicka på knappen Skapa Extrafält
  3. Ange Benämning för ditt nya Extrafält (vilken kolumnrubrik du vill ha)
  4. Klicka på OK

Ny expander på artikel

Vi har utökat Artikelkortet med en ny expander benämnd Extrafält. Härunder återfinns de extrafält du har lagt upp och här kan du i fritext fylla i extra information om aktuell artikel.

Behörighet

För att få tillgång till den nya expandern och det nya menyalternativet Extrafält behöver behörigheterna ’Extrafält [1047]’ respektive ’Redigera extrafält [1048]’ aktiveras. Behörigheterna återfinns under Försäljning >  Inställningar > Inställningar artiklar:

Arkiv

Vi hjälper dig att hitta rätt